مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

تیتوس ۲‏:‏۱‏-‏۱۵

فهرست محتوا

  • تعلیم صحیح برای پیر و جوان ‏(‏۱-‏۱۵‏)‏

    • پرهیز از رفتاری که خدا نمی‌پسندد ‏(‏۱۲‏)‏

    • غیرت در اعمال نیکو ‏(‏۱۴‏)‏

۲  اما تو همچنان از آنچه هماهنگ با تعلیم صحیح* است،‏ سخن بگو.‏ ۲  مردان سالمند را ترغیب نما که در عاداتشان اعتدال را حفظ کنند،‏ همچنین جدّی و فهمیده بوده،‏ در ایمان،‏ محبت و استقامت استوار* باشند.‏ ۳  زنان سالمند را نیز بر آن دار که با رفتارشان خدا را حرمت نهند،‏ افترا نزنند و خود را بردهٔ شراب زیاد نسازند و آنچه نیکوست تعلیم دهند.‏ ۴  بدین گونه می‌توانند زنان جوان‌تر را نصیحت کنند* تا شوهران و فرزندان خود را دوست بدارند ۵  و فهمیده،‏ پاکدامن،‏ کدبانو،‏ نیکو و مطیع* شوهران خود باشند تا کسی به کلام خدا اهانت نکند.‏ ۶  همچنین،‏ مردان جوان‌تر را همواره ترغیب نما که فهمیده و عاقل باشند.‏ ۷  تو خود از هر جهت در اعمال نیکو نمونه باش.‏ آنچه را پاک است با جدّیت تمام* تعلیم ده ۸  و سخنانت سودمند* باشد تا مورد انتقاد قرار نگیرد و مخالفان نتوانند هیچ سخن بدی* در مورد ما بگویند و شرمنده شوند.‏ ۹  غلامان را تعلیم ده که در هر امری مطیع آقایان خود باشند،‏ برای جلب رضایت آنان بکوشند،‏ با آنان به جرّوبحث نپردازند ۱۰  و از آنان دزدی نکنند،‏ بلکه کاملاً امین باشند تا زیبایی تعالیم نجات‌دهنده‌مان خدا را از هر جهت جلوه‌گر سازند.‏ ۱۱  زیرا خدا لطف خود را که به نجات همه گونه اشخاص می‌انجامد آشکار ساخت.‏ ۱۲  این امر به ما می‌آموزد که از رفتاری که خدا نمی‌پسندد و از تمایلات دنیوی بپرهیزیم و با خرداندیشی،‏* درستکاری و مطابق با وقفمان به خدا،‏ در این نظام کنونی* زندگی کنیم.‏ ۱۳  در کنار آن،‏ در انتظار تحقق امید شادی‌بخش و ظهور پرجلال خدای بزرگ و ظهور نجات‌دهنده‌مان عیسی مسیح هستیم؛‏ ۱۴  کسی که جان خود را فدای ما کرد تا ما را از انجام دادن هر گونه اعمال شریرانه* رهایی دهد* و قومی را برای خود پاک سازد که قوم خاص او بوده،‏ در اعمال نیکو غیور باشند.‏ ۱۵  در خصوص این امور،‏ همواره سخن بگو و با اقتدار تمام ترغیب* و توبیخ کن.‏ مگذار کسی تو را حقیر شمارد.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «سالم؛‏ مفید».‏
یا:‏ «سالم».‏
یا:‏ «خرد بیاموزند؛‏ آموزش دهند».‏
یا:‏ «تسلیم؛‏ فرمانبردار».‏
یا احتمالاً:‏ «با خلوص و جدّیت تمام».‏
یا:‏ «صحیح».‏
یا:‏ «منفی».‏
یا احتمالاً:‏ «خویشتنداری».‏
یا:‏ «عصر کنونی»؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «نظام حاضر».‏
یا:‏ «از انجام دادن هر گونه قانون‌شکنی».‏
تحت‌اللفظی:‏ «فدیه کرد».‏
یا:‏ «تشویق».‏