به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

کتاب مقدّس آنلاین

کتاب مقدّس را آنلاین بخوانید و به آن گوش دهید یا فایل‌های صوتی آن و فیلم‌های زبان اشاره مربوط به آن را دانلود کنید.‏ کتاب مقدّس ترجمهٔ دنیای جدید‏،‏ ترجمه‌ای دقیق و روان است.‏ قسمت‌هایی از این ترجمه یا تمام آن به بیش از ۱۲۰ زبان برگردانده شده است.‏ بیش از ۲۰۰ میلیون نسخه از این ترجمه در سطح جهان توزیع شده است.‏

تغییر نما
در چند ستون
در یک ستون

ترجمهٔ دنیای جدید نوشته‌های مقدّس