به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

کتاب من از داستان‌های کتاب مقدّس

بخش ۸: آنچه کتاب مقدس پیشگویی می‌کند به حقیقت می‌پیوندد

بخش ۸: آنچه کتاب مقدس پیشگویی می‌کند به حقیقت می‌پیوندد

کتاب مقدس نه تنها داستان حقیقی درباره آنچه که در گذشته اتفاق افتاد بازگو می‌کند، بلکه می‌گوید که در آینده هم چه اتفاقی خواهد افتاد. انسانها آینده را نمی‌توانند ببینند. به همین دلیل، ما می‌دانیم که کتاب مقدس از طرف خدا است. کتاب مقدس درباره آینده چه می‌گوید؟

این کتاب از جنگ عظیم خدا صحبت می‌کند. در این جنگ خدا زمین را از بدی و مردم بد پاک خواهد کرد، ولی از کسانی که به او خدمت می‌کنند، محافظت خواهد کرد. عیسی مسیح، پادشاهی که از طرف خدا انتخاب شده است، مراقب خواهد بود تا خادمان خدا از صلح و صفا لذت ببرند، و دیگر هرگز بیمار نشوند و نمیرند.

ما می‌توانیم خوشحال باشیم از اینکه خدا بهشتی جدید بر روی زمین خواهد ساخت، این طور نیست‌؟ ولی اگر قرار است در این بهشت زندگی کنیم، کاری را باید انجام بدهیم. در آخرین داستان این کتاب یاد می‌گیریم که چه باید بکنیم تا از چیزهای شگفت‌انگیزی که خدا برای خدمتگذاران خود ذخیره کرده است، لذت ببریم. پس بخش ۸ را بخوان و آگاه شو که کتاب مقدس درباره آینده چه می‌گوید.

منظره‌ای از بهشت