به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

کتاب من از داستان‌های کتاب مقدّس

داستان ۱۰۲: عیسی زنده است

داستان ۱۰۲: عیسی زنده است

آیا می‌دانی آن زن و این دو مرد چه کسانی هستند؟ آن زن، مریم جدلیه، از دوستان عیسی است، و این مردان در لباس سفید فرشته هستند. این اتاق کوچکی که مریم به داخل آن نگاه می‌کند جایی است که بدن عیسی بعد از مرگش در آن گذاشته شد. آن را مقبره می‌نامند. اما حالا بدن عیسی ناپدید شده است! چه کسی آن را برد؟ بگذار ببینیم.

فرشتگان با مریم مجدلیه صحبت می‌کنند

بعد از مرگ عیسی، کاهنان به پیلاطس می‌گویند:‏ ‹وقتی عیسی زنده بود، گفت که بعد از سه روز خواهد برخاست. پس دستور دهید که مقبره را نگهبانی کنند. آن وقت شاگردانش نمی‌توانند بدنش را بدزدند و بگویند که او از مرگ برخاسته است.› پیلاطس به کاهنان می‌گوید که سربازانی را برای نگهبانی از مقبره می‌فرستد.

اما روز سوم بعد از مرگ عیسی صبح خیلی زود، فرشته یهوه ناگهان می‌آید. او سنگ را از جلوی قبر می‌غلطاند. سربازان آنقدر می‌ترسند که نمی‌توانند حرکت کنند. بالاخره، وقتی که آنها به داخل مقبره نگاه می‌کنند، می‌بینند که بدن عیسی ناپدید شده است! چند نفر از سربازان به داخل شهر می‌روند و به کاهنان خبر می‌دهند. آیا می‌دانی که کاهنان بد چه می‌کنند؟ آنها به سربازان پول می‌دهند تا دروغ بگویند. کاهنان به سربازان می‌گویند:‏ ‹بگویید که شاگردانش در شب، وقتی که ما خواب بودیم، آمدند و بدن را دزدیدند.›

در همان زمان چند زن که از دوستان عیسی بودند به دیدن مقبره می‌آیند. چقدر از اینکه آن را خالی می‌یابند، تعجب می‌کنند! ناگهان دو فرشته در لباس سفید ظاهر می‌شوند. آنها می‌پرسند:‏ ‹چرا در اینجا به دنبال عیسی می‌گردید؟ او برخاسته است. پس به سرعت بروید و به شاگردانش اطلاع دهید.› زنان سریع می‌دوند! اما در راه مردی آنها را متوقف می‌سازد. آیا می‌دانی او کیست‌؟ او عیسی است! او می‌گوید:‏ ‹بروید و به شاگردانم خبر دهید.›

وقتی زنان به شاگردان می‌گویند که عیسی زنده است و آنها او را دیده‌اند، برای شاگردان مشکل است که این را باور کنند. بنابراین، پطرس و یوحنا به طرف مقبره می‌دوند تا خودشان هم این را ببینند، اما مقبره خالی است! وقتی پطرس و یوحنا می‌روند، مریم مجدلیه همان جا می‌ماند و در این موقع است که او به داخل نگاه می‌کند و دو فرشته را می‌بیند.

آیا می‌دانی بدن عیسی چه شد؟ خدا باعث ناپدید شدن آن گردید. خدا عیسی را در همان بدن جسمانی که با آن مرد، زنده نکرد. او به عیسی بدن روحانی جدیدی داد، مانند آنچه که فرشتگان در آسمان دارند. ولی همان طوری که یاد خواهیم گرفت عیسی برای اینکه به شاگردانش نشان دهد که زنده است، می‌تواند بدنی برای خود بگیرد تا مردم بتوانند او را ببینند.

متی ۲۷:‏۶۲-‏۶۶؛ ۲۸:‏۱-‏۱۵؛ لوقا ۲۴:‏۱-‏۱۲؛ یوحنا ۲۰:‏۱-‏۱۲ .پرسش‌‌ها

 • این زن کیست و این مردان کیستند و آن‌ها در کجا هستند؟
 • پیلاطس چرا به کاهنان می‌گوید که سربازانی برای نگهبانی به مقبره بفرستد؟
 • در روز سوم پس از مرگ عیسی، فرشته‌ای چه می‌کند و کاهنان در مقابل چه انجام می‌دهند؟
 • وقتی که چند زن مقبره عیسی را می‌بینند چرا متعجب می‌شوند؟
 • پطرس و یوحنا چرا به طرف مقبره می‌دوند و چه می‌بینند؟
 • بدن عیسی چه شده است و او چگونه خود را به شاگردانش نشان می‌دهد که زنده است‌؟

پرسش‌‌های تکمیلی

 • متی ۲۷:‏۶۲-‏۶۶ و ۲۸:‏۱-‏۱۵ را بخوانید.

  رؤسای کهنه، فریسیان و مشایخ بعد از رستاخیز عیسی چگونه علیه روح‌القدس گناه ورزیدند؟ ( مت ۱۲:‏۲۴، ۳۱، ۳۲؛ ۲۸:‏۱۱-‏۱۵)

 • لوقا ۲۴:‏۱-‏۱۲ را بخوانید.

  گزارش رستاخیز عیسی چگونه نشان می‌دهد که یهوه زنان را شاهدانی قابل اعتماد می‌داند؟ ( لو ۲۴:‏۴، ۹، ۱۰؛ مت ۲۸:‏۱-‏۷)

 • یوحنا ۲۰:‏۱-‏۱۲ را بخوانید.

  هنگامی که به تحقق نبوتی از کتاب مقدس پی نبرده‌ایم، یوحنا ۲۰:‏۸، ۹ چگونه به ما کمک می‌کند تا مأیوس نشویم و از خود صبر نشان دهیم‌؟ ( امث ۴:‏۱۸؛ مت ۱۷:‏۲۲، ۲۳؛ لو ۲۴:‏۵-‏۸؛ یو ۱۶:‏۱۲)