به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

کتاب من از داستان‌های کتاب مقدّس

داستان ۸۱: اعتماد به کمک خدا

داستان ۸۱: اعتماد به کمک خدا

هزاران نفر مسافت طولانی بابل به اورشلیم را طی می‌کنند. اما هنگامی که به آنجا می‌رسند، اورشلیم مانند ویرانه‌ای بزرگ است. هیچ کس در آن زندگی نمی‌کند. اسرائیلیان باید همه چیز را از نو بسازند.

یکی از اولین چیزهایی که بنا می‌کنند، مذبح است. مذبح جایی است که بر آن می‌توانند حیوانات را قربانی کنند و یا هدایایی برای یهوه بگذرانند. چند ماه بعد، اسرائیلیان ساختن معبد را شروع می‌کنند. اما دشمنانی که در سرزمینهای اطراف زندگی می‌کنند، نمی‌خواهند که اسرائیلیان آن را بسازند. بنابراین سعی می‌کنند آنها را بترسانند یا مجبور کنند کار را متوقف سازند. سرانجام، این دشمنان، پادشاه جدید فارس را وادار می‌کنند که حکمی برای متوقف کردن کار ساختمان بدهد.

سالها می‌گذرد. اکنون ۱۷ سال از بازگشت اسرائیلیان از بابل می‌گذرد. یهوه پیامبران خود حجی و زکریا را می‌فرستد تا به مردم بگویند که ساختن را دوباره آغاز نمایند. مردم به کمک یهوه اعتماد می‌کنند و از پیامبران اطاعت می‌کنند. آنها کار ساختن را آغاز می‌کنند، اگر چه قانون می‌گوید که اجازه این کار را ندارند.

بنابراین مأموری فارسی به نام تتنای می‌آید و از اسرائیلیان می‌پرسد که به چه حقی دارند معبد را می‌سازند. اسرائیلیان به او می‌گویند که پادشاه کوروش در بابل به آنها گفت:‏ ‹اکنون بروید به اورشلیم و معبد یهوه خدایتان را بسازید.›

تتنای نامه‌ای به بابل می‌فرستد، و می‌پرسد که آیا کوروش که حالا وفات یافته است، واقعاً این را گفته است. کمی بعد نامه‌ای از پادشاه جدید فارس در جواب آن نامه می‌آید. و در آن می‌گوید که کوروش واقعاً آن را گفته است. بنابراین پادشاه می‌نویسد:‏ ‹بگذارید اسرائیلیان معبد خدایشان را بسازند. و من دستور می‌دهم تو نیز به آنها کمک کنی.› تقریباً در مدت چهار سال معبد به پایان می‌رسد، و اسرائیلیان بسیار شاد می‌شوند.

سالهای بیشتری می‌گذرد. اکنون در حدود ۴۸ سال از زمانی که کار معبد تمام شده است، می‌گذرد. مردم اورشلیم فقیر هستند، و شهر و معبد خدا زیاد زیبا به نظر نمی‌رسند. در بابل، عزرای اسرائیلی باخبر می‌شود که معبد خدا احتیاج به تعمیر دارد. بنابراین می‌دانی او چه می‌کند؟

عزرا به دیدن ارتحشستا (اردشیر)، پادشاه فارس می‌رود، و این پادشاه خوب، به عزرا هدایای بسیاری می‌دهد تا به اورشلیم ببرد. عزرا از اسرائیلیان در بابل تقاضا می‌کند که به او در حمل هدایا به اورشلیم کمک کنند. در حدود ۶۰۰۰ نفر آماده رفتن می‌شوند. آنها مقدار زیادی نقره و طلا و چیزهای گرانبهای دیگر همراه خودشان دارند که باید حمل کنند.

عزرا نگران است، زیرا افراد بدی در طول راه هستند. این افراد ممکن است نقره و طلایشان را غارت کنند، و آنها را هم بکشند. بنابراین عزرا، همان طور که در تصویر می‌بینی مردم را دور هم جمع می‌کند. سپس به یهوه برای محافظت کردن از آنها در سفر طولانی بازگشت به اورشلیم، دعا می‌کنند.

عزرا و مردم دعا می‌کنند

یهوه از آنها محافظت می‌کند. و آنها بعد از چهار ماه مسافرت، به سلامتی به اورشلیم می‌رسند. آیا این نشان نمی‌دهد که یهوه می‌تواند از کسانی که برای کمک به او اعتماد می‌کنند، محافظت کند؟

عزرا بابهای ۲ تا ۸.پرسش‌‌ها

 • چند نفر مسافت طولانی بابل به اورشلیم را طی می‌کنند و وقتی به آنجا می‌رسند چه چیز می‌بینند؟
 • بعد از اینکه آن‌ها وارد اورشلیم می‌شوند شروع به ساختن چه چیزی می‌کنند، اما دشمنانشان چه می‌کنند؟
 • حجی و زکریا چه کسانی هستند و به مردم چه می‌گویند؟
 • چرا تتنای نامه‌ای به بابل می‌فرستد و در جواب آن چه نامه‌ای می‌آید؟
 • وقتی‌که عزرا باخبر می‌شود که معبد احتیاج به تعمیر دارد چه کار می‌کند؟
 • همان طور که در تصویر می‌بینیم عزرا و مردم برای چه چیزی دعا می‌کنند، یهوه چگونه به دعای آن‌ها پاسخ می‌دهد و چه چیزی را در مورد آن‌ها به ما نشان می‌دهد؟

پرسش‌‌های تکمیلی

 • عزرا ۳:‏۱-‏۱۳ را بخوانید.

  ما باید به چه کاری ادامه دهیم حتی اگر روزی جماعت خادمان خدا را در منطقه‌ای پیدا نکنیم‌؟ ( عز ۳:‏۳، ۶؛ اعما ۱۷:‏۱۶، ۱۷؛ عبر ۱۳:‏۱۵)

 • عزرا ۴:‏۱-‏۷ را بخوانید.

  زربابل چه سرمشقی برای خادمین یهوه در مورد ائتلاف ادیان به جا گذاشت‌؟ ( خرو ۳۴:‏۱۲؛ ۱ قر ۱۵:‏۳۳؛ ۲ قر ۶:‏۱۴-‏۱۷)

 • عزرا ۵:‏۱-‏۵، ۱۷ و ۶:‏۱-‏۲۲ را بخوانید.

  چرا مخالفین نمی‌توانستند کار بازسازی معبد را متوقف کنند؟ ( عز ۵:‏۵؛ اشع ۵۴:‏۱۷)

  هنگامی که پیران مسیحی با مخالفت روبرو می‌شوند عمل و رفتار مشایخ یهودی چطور آن‌ها را در دنبال کردن راهنمایی‌های یهوه کمک می‌کند؟ ( عز ۶:‏۱۴؛ مز ۳۲:‏۸؛ روم ۸:‏۳۱؛ یعقو ۱:‏۵)

 • عزرا ۸:‏۲۱-‏۲۳، ۲۸-‏۳۶ را بخوانید.

  قبل از اینکه دست به کاری بزنیم چگونه می‌توانیم مانند عزرا عمل کنیم‌؟ ( عز ۸:‏۲۳؛ مز ۱۲۷:‏۱؛ امث ۱۰:‏۲۲؛ یعقو ۴:‏۱۳-‏۱۵)