به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

کتاب من از داستان‌های کتاب مقدّس

درس ۷۰: یونس و ماهی بزرگ

درس ۷۰: یونس و ماهی بزرگ

مردی را که داخل آب است نگاه کن. او به دردسر بزرگی افتاده است، این طور نیست‌؟ آن ماهی نزدیک است او را ببلعد! آیا می‌دانی این مرد کیست‌؟ نام او یونس است. حال ببینیم چطور او به چنین دردسری افتاد.

یونس یکی از پیامبران یهوه است. مدت زیادی از مرگ الیشع پیامبر نمی‌گذرد که یهوه به یونس می‌گوید:‏ ‹به شهر بزرگ نینوا برو. بدیهای مردم آنجا خیلی زیاد است، و من از تو می‌خواهم که در این باره با آنها صحبت کنی.›

یونس و ماهی بزرگ

ولی یونس نمی‌خواهد برود. پس سوار کشتیی می‌شود که برخلاف راه نینوا می‌رود. یهوه از یونس به دلیل فرارش راضی نیست. بنابراین کاری می‌کند تا باد شدیدی بوزد. باد آنقدر شدید است که کشتی در خطر غرق شدن می‌افتد. ملاحان خیلی می‌ترسند، و برای کمک نزد خدایانشان فریاد برمی‌آورند.

سرانجام یونس به آنها می‌گوید:‏ ‹من یهوه را می‌پرستم، خدایی که زمین و آسمان را ساخت. و دارم از انجام کاری که او به من گفته است، فرار می‌کنم.› پس ملاحان می‌پرسند:‏ ‹ما باید با تو چه بکنیم، تا توفان متوقف گردد؟›

یونس می‌گوید:‏ ‹مرا به دریا بیاندازید، و دریا دوباره آرام خواهد شد.› ملاحان نمی‌خواهند این کار را بکنند، ولی وقتی باد و توفان شدیدتر می‌شود، سرانجام یونس را از کشتی بیرون می‌اندازند. فوراً توفان متوقف می‌گردد، و دریا دوباره آرام می‌شود.

وقتی یونس زیر آب می‌رود، ماهی بزرگی او را می‌بلعد. ولی او نمی‌میرد. برای سه روز و سه شب در شکم ماهی می‌ماند. یونس از اینکه از یهوه اطاعت نکرد و به نینوا نرفت خیلی متأسف است. بنابراین آیا می‌دانی او چه می‌کند؟

یونس برای کمک به یهوه دعا می‌کند. آنگاه یهوه ماهی را وادار می‌کند تا یونس را در خشکی از دهانش بیرون بیاندازد. بعد از آن یونس به نینوا می‌رود. آیا این به ما یاد نمی‌دهد که چقدر مهم است، آنچه را که یهوه می‌گوید، انجام دهیم‌؟

کتاب یونس از کتاب مقدس.پرسش‌‌ها

 • یونس کیست و یهوه به او چه می‌گوید؟
 • یونس نمی‌خواهد به جایی که یهوه به او گفته برود، پس او چه می‌کند؟
 • برای متوقف شدن طوفان، یونس به ملاحان چه می‌گوید؟
 • هنگامی که یونس به زیر آب می‌رود برای او چه اتفاقی می‌افتد؟
 • چه مدت یونس در شکم ماهی بزرگ می‌ماند و او آنجا چه می‌کند؟
 • بعد از اینکه ماهی بزرگ یونس را از دهانش بیرون می‌اندازد او به کجا می‌رود و ما از آن چه می‌آموزیم‌؟

پرسش‌‌های تکمیلی

 • یونس ۱:‏۱-‏ ۱۷ را بخوانید.

  یونس باید به مردم نینوا موعظه می‌کرد او ظاهراً در مورد این وظیفه چه فکری کرد؟ ( یون ۱:‏۲، ۳؛ امث ۳:‏۷؛ جا ۸:‏۱۲)

 • یونس ۲:‏۱، ۲، ۱۰ را بخوانید.

  از شنیدن سرگذشت یونس، چطور می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که یهوه به دعاهای ما جواب خواهد داد؟ ( مز ۲۲:‏۲۴؛ ۳۴:‏۶؛ ۱ یو ۵:‏۱۴)

 • یونس ۳:‏۱-‏۱۰ را بخوانید.

  علی‌رغم اینکه یونس در انجام دادن اولین وظیفه‌اش کوتاهی کرد یهوه همچنان از او استفاده نمود، این موضوع چه دلگرمی‌ای به ما می‌دهد؟ ( مز ۱۰۳:‏۱۴؛ ۱ پطر ۵:‏۱۰)

  از سرگذشت یونس و مردم نینوا چه درسی در مورد پیشداوری در منطقه موعظه‌مان می‌گیریم‌؟ ( یون ۳:‏۶-‏۹؛ جا ۱۱:‏۶؛ اعما ۱۳:‏۴۸)