به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

کتاب من از داستان‌های کتاب مقدّس

داستان ۷۴: مردی که نمی‌ترسد

داستان ۷۴: مردی که نمی‌ترسد

ببین مردم دارند این مرد جوان را مسخره می‌کنند. آیا می‌دانی او کیست‌؟ او ارمیا است. او از پیامبران بسیار مهم خداست.

مردم ارمیا را مسخره می‌کنند

کمی بعد از اینکه پادشاه یوشیا شروع به نابود کردن بتها در آن سرزمین می‌کند، یهوه به ارمیا می‌گوید که پیامبر وی شود. هر چند ارمیا فکر می‌کند که برای پیامبر شدن بسیار جوان است. ولی یهوه می‌گوید که به او کمک خواهد کرد.

ارمیا به اسرائیلیان می‌گوید که دست از کارهای بدشان بردارند. او می‌گوید:‏ ‹خدایانی که ملتها می‌پرستند دروغین هستند.› اما بسیاری از اسرائیلیان ترجیح می‌دهند به جای پرستش خدای حقیقی یهوه، بتها را بپرستند. وقتی ارمیا به مردم می‌گوید که خدا برای بدیهایشان آنها را تنبیه خواهد کرد، آنها فقط به او می‌خندند.

سالها می‌گذرد. یوشیا می‌میرد، و سه ماه بعد پسرش یهویاقیم پادشاه می‌شود. ارمیا پیوسته به مردم می‌گوید:‏ ‹اگر شما اعمال بدتان را عوض نکنید، اورشلیم نابود خواهد شد.› کاهنان ارمیا را گرفته و فریاد می‌زنند:‏ ‹تو باید به دلیل گفتن این چیزها کشته شوی.› سپس آنها به شاهزادگان اسرائیل می‌گویند:‏ ‹ارمیا باید به مرگ محکوم شود، زیرا که بر ضد شهر ما صحبت کرده است.›

حالا ارمیا چه خواهد کرد؟ او نمی‌ترسد! به همه آنها می‌گوید:‏ ‹یهوه مرا فرستاد تا این چیزها را به شما بگویم. اگر روش بد زندگیتان را عوض نکنید، یهوه اورشلیم را نابود خواهد کرد. ولی از این مطمئن باشید:‏ اگر مرا بکشید، مردی را می‌کشید که هیچ گناهی نکرده است.›

شاهزادگان ارمیا را زنده می‌گذارند، ولی اسرائیلیان اعمال بدشان را عوض نمی‌کنند. سپس نبوکدنصر پادشاه بابل می‌آید و بر ضد اورشلیم می‌جنگد. سرانجام نبوکدنصر اسرائیلیان را خادم خود می‌سازد. او هزاران نفر را به بابل می‌برد. فقط فکرش را بکن که چطور می‌شد اگر مردمی بیگانه تو را از خانه‌ات به سرزمینی غریب می‌بردند.

ارمیا ۱:‏۱-‏۸؛ ۱۰:‏۱-‏۵؛ ۲۶:‏۱-‏۱۶؛ ۲ پادشاهان ۲۴:‏۱-‏۱۷.



پرسش‌‌ها

 • این مرد جوان کیست‌؟
 • ارمیا در مورد پیامبر شدن چه فکر می‌کند اما یهوه به او چه می‌گوید؟
 • چه پیامی را ارمیا به مردم می‌گوید؟
 • کاهنان چگونه سعی در جلوگیری از فعالیت ارمیا دارند اما او چطور نشان می‌دهد که از آن‌ها نمی‌ترسد؟
 • به دلیل اینکه اسرائیلیان اعمال بدشان را ترک نمی‌کنند چه اتفاقی روی می‌دهد؟

پرسش‌‌های تکمیلی

 • ارمیا ۱:‏۱-‏۸ را بخوانید.

  همان طور که سرگذشت ارمیا نشان می‌دهد، چگونه فردی شایسته خدمتگزاری یهوه می‌شود؟ ( ۲ قر ۳:‏۵، ۶)

  امروزه سرگذشت ارمیا چه موضوع تشویق‌کننده‌ای را در اختیار جوانان مسیحی قرار می‌دهد؟ ( جا ۱۲:‏۱؛ ۱ تیمو ۴:‏۱۲)

 • ارمیا ۱۰:‏۱-‏۵ را بخوانید.

  ارمیا با چه تشبیه روشنی نشان می‌دهد که توکل به بت‌ها عملی بیهوده است‌؟ ( ار ۱۰:‏۵؛ اشع ۴۶:‏۷؛ حب ۲:‏۱۹)

 • ارمیا ۲۶:‏۱-‏۱۶ را بخوانید.

  باقی‌مانده مسح‌شدگان چطور باید فرمان یهوه به ارمیا را به گوش بگیرند و امروزه اخطار او را بدون کم‌وکاست اعلام کنند؟ ( ار ۲۶:‏۲؛ تث ۴:‏۲؛ اعما ۲۰:‏۲۷)

  ارمیا چه الگوی خوبی به شاهدان یهوه برای اعلام هشدار خدا به امت‌ها نشان می‌دهد؟ ( ار ۲۶:‏۸، ۱۲، ۱۴، ۱۵؛ ۲ تیمو ۴:‏۱-‏۵)

 • دوم پادشاهان ۲۴:‏۱-‏۱۷ را بخوانید.

  عهدشکنی و بی‌وفایی یهودا نسبت به یهوه چه نتایج بدی به همراه داشت‌؟ ( ۲ پاد ۲۴:‏۲-‏۴، ۱۴)