به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

کتاب من از داستان‌های کتاب مقدّس

بخش ۴: از اولین پادشاه اسرائیل تا اسارت در بابل

بخش ۴: از اولین پادشاه اسرائیل تا اسارت در بابل

شاؤل اولین پادشاه اسرائیل شد. اما یهوه او را رد کرد، و داوود به جای او برای پادشاهی انتخاب شد. درباره داوود چیزهای زیادی یاد می‌گیریم. در جوانی، او با جلیات غول‌پیکر جنگ کرد. سپس از دست شاؤل، پادشاه حسود فرار کرد. بعد، ابیجایل زیبا او را از انجام کاری احمقانه باز داشت.

بعد، چیزهای زیادی در باره سلیمان، پسر داوود یاد می‌گیریم که به عنوان پادشاه اسرائیل جانشین داوود شد. سه پادشاه اول اسرائیل، هر یک ۴۰ سال حکومت کردند. بعد از مرگ سلیمان، اسرائیل به دو پادشاهی، شمالی و جنوبی تقسیم شد.

پادشاهی اسباط دهگانه شمالی پیش از آنکه به وسیله آشوریان نابود شود، ۲۵۷ سال دوام پیدا کرد. سپس ۱۳۳ سال بعد، پادشاهی اسباط دوگانه جنوبی هم نابود شد. در این هنگام اسرائیل به بابل به اسارت برده شد. به این ترتیب بخش چهار ۵۱۰ سال از تاریخ را دربر می‌گیرد که در طی آن حوادث هیجان‌انگیز بسیاری از نظر ما می‌گذرد.

سلیمان پادشاه دعا می‌کند