به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

داستان ۵۳: قول یفتاح

داستان ۵۳: قول یفتاح

آیا هرگز قولی داده‌ای که بعد ببینی انجام آن دشوار باشد؟ مردی که در این تصویر است، این کار را کرد و به این دلیل او اینقدر غمگین است. این مرد یک داور شجاع اسرائیلی به نام یفتاح است.

دختر یفتاح

یفتاح در روزگاری زندگی می‌کند که اسرائیلیان دیگر یهوه را نمی‌پرستند. آنها دوباره کارهای بد انجام می‌دهند. بنابراین یهوه به مردم عمون اجازه می‌دهد که به آنها صدمه بزنند. این کار باعث می‌شود که اسرائیلیان نزد یهوه فریاد برآورند:‏ ‹به تو گناه ورزیده‌ایم. لطفاً ما را نجات بده.›

مردم از کارهای بد خود پشیمان هستند. آنها این پشیمانی را با پرستش دوباره یهوه نشان می‌دهند. بنابراین یهوه دوباره به آنها کمک می‌کند.

یفتاح و مردانش

یفتاح به وسیله مردم برای جنگیدن علیه عمونیهای بد، انتخاب می‌شود. یفتاح خیلی دلش می‌خواهد که یهوه در جنگ به وی کمک کند. بنابراین به یهوه قول می‌دهد:‏ ‹اگر بر عمونیها مرا پیروز سازی، وقتی که با پیروزی برگردم، اولین شخصی را که از خانه‌ام به استقبال من بیرون بیاید به تو خواهم داد.›

یهوه قول یفتاح را می‌شنود، و به وی کمک می‌کند تا پیروز شود. وقتی یفتاح به خانه برمی‌گردد، می‌دانی اولین کسی که برای دیدنش بیرون می‌آید کیست‌؟ دختر یفتاح که تنها فرزندش است. یفتاح گریه‌کنان می‌گوید:‏ ‹آه دخترم! چه غمی بر من می‌آوری. زیرا من قولی به یهوه داده‌ام و نمی‌توانم آن را پس بگیرم.›

وقتی که دختر یفتاح از قول وی با خبر می‌شود، ابتدا او نیز غمگین می‌گردد. زیرا، این قول به معنای آن است که وی باید پدر و دوستانش را ترک کند، و بقیه عمرش را در خدمت به یهوه در خیمه او واقع در شیلوه بگذراند. پس به پدرش می‌گوید:‏ ‹اگر به یهوه قول داده‌ای، باید آن را نگه داری.›

بنابراین دختر یفتاح به شیلوه می‌رود، و بقیه عمرش را در خیمه یهوه به او خدمت می‌کند. هر سال چهار روز زنان اسرائیل برای دیدن او به آنجا می‌روند، و اوقات خوشی را با یکدیگر می‌گذرانند. مردم دختر یفتاح را که این چنین خادم خوبی برای یهوه است دوست دارند.

داوران ۱۰:‏۶-‏۱۸؛ ۱۱:‏۱-‏۴۰.پرسش‌‌ها

 • یفتاح کیست و در چه روزگاری زندگی می‌کرد؟
 • یفتاح به یهوه چه قولی می‌دهد؟
 • پس از پیروزی بر عمونی‌ها، وقتی که یفتاح به خانه برمی‌گردد چرا غمگین می‌شود؟
 • وقتی که دختر یفتاح از قول پدرش باخبر می‌شود چه می‌گوید؟
 • مردم چرا دختر یفتاح را دوست دارند؟

پرسش‌‌های تکمیلی

 • داوران ۱۰:‏۶-‏۱۸ را بخوانید.

  بی‌وفایی و عهدشکنی اسرائیلیان به یهوه چه اخطاری به ما می‌دهد؟ ( داو ۱۰:‏۶، ۱۵، ۱۶؛ روم ۱۵:‏۴؛ مکا ۲:‏۱۰)

 • داوران ۱۱:‏۱-‏۱۱، ۲۹-‏۴۰ را بخوانید.

  چگونه می‌توانیم تشخیص دهیم که منظور اصلی یفتاح از تقدیم «قربانی سوختنی» قربانی کردن دخترش روی آتش قربانگاه نبوده است‌؟ ( داو ۱۱:‏۳۱؛ لاو ۱۶:‏۲۴؛ تث ۱۸:‏۱۰، ۱۲)

  یفتاح دخترش را به عنوان قربانی در چه راهی تقدیم کرد؟

  از طرز نگرش و برخورد یفتاح نسبت به عهدش با یهوه چه می‌آموزیم‌؟ ( داو ۱۱:‏۳۵، ۳۹؛ جا ۵:‏۴٬ ۵؛ مت ۱۶:‏۲۴)

  چگونه دختر یفتاح نمونه خوبی برای جوانان مسیحی می‌باشد تا خدمت تمام وقت را پیشه خود سازند؟ ( داو ۱۱:‏۳۶؛ مت ۶:‏۳۳؛ فیل ۳:‏۸)