مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

داستان ۴۷: یک دزد در اسرائیل

داستان ۴۷: یک دزد در اسرائیل
عخان آنچه دزدید پنهان می‌کند

به آنچه که این مرد دارد در چادر خود چال می‌کند، نگاه کن! یک ردای قشنگ، یک شمش طلا و چند قطعه نقره. او آنها را از شهر اریحا برداشته است. اما با چیزهایی که در اریحا بود، چه باید می‌کردند؟ آیا به خاطر داری‌؟

قرار بود که همه آنها نابود شوند، و طلا و نقره هم به خزانه خیمه یهوه داده شود. بنابراین، این افراد از فرمان خدا سرپیچی کرده‌اند. آنها چیزی را دزدیده‌اند که متعلق به خداست. نام آن مرد عخان است، و افرادی که با او هستند، بخشی از خانواده‌اش می‌باشند. بگذار ببینیم که چه اتفاقی می‌افتد.

بعد از اینکه عخان این چیزها را می‌دزدد، یوشع مردانی را برای جنگیدن با افراد شهر عای می‌فرستد. اما آنها در جنگ شکست می‌خورند. بعضی کشته می‌شوند، و بقیه فرار می‌کنند. یوشع بسیار غمگین است. او به خاک می‌افتد، و به یهوه دعا می‌کند:‏ ‹چرا اجازه داده‌ای این اتفاق برای ما بیافتد؟›

یهوه جواب می‌دهد:‏ ‹برخیز! اسرائیل گناه ورزیده است. آنها بعضی از چیزهایی را که باید نابود می‌شد، یا به خیمه یهوه داده می‌شد برداشته‌اند. آنها یک ردای قشنگ دزدیده‌اند و آن را پنهان کرده‌اند. تا وقتی که آن ردا و کسی را که این چیزها را برداشته است نابود نکرده‌اید، من شما را برکت نخواهم داد.› یهوه می‌گوید که به یوشع نشان خواهد داد که آن مرد شریر کیست.

بنابراین یوشع تمام مردم را جمع می‌کند و یهوه عخان، مرد بد را جدا می‌کند. عخان می‌گوید:‏ ‹گناه کرده‌ام، یک ردای قشنگ و شمش طلا و چند قطعه نقره دیدم. آنقدر شیفته آنها شدم که آنها را برداشتم. شما آنها را چال‌شده در داخل چادرم پیدا خواهید کرد.›

وقتی این چیزها را پیدا می‌کنند و به نزد یوشع می‌آورند، او به عخان می‌گوید:‏ ‹چرا برای ما گرفتاری درست کردی‌؟ اکنون یهوه تو را تنبیه خواهد کرد!› پس از گفتن آن حرف مردم عخان و همه خانواده‌اش را سنگسار می‌کنند تا بمیرند. آیا این نشان نمی‌دهد که ما هرگز نباید چیزی را که متعلق به ما نیست برداریم‌؟

سپس اسرائیل دوباره برای جنگ با عای می‌رود. این بار یهوه به مردمش کمک می‌کند، و آنها در جنگ پیروز می‌شوند.

یوشع ۷:‏۱-‏۲۶؛ ۸:‏۱-‏۲۹.پرسش‌‌ها

 • این مرد که چیزهای باارزشی را چال می‌کند کیست و چه کسانی با او همکاری می‌کنند؟
 • چرا کار عخان و خانواده‌اش بد بود؟
 • وقتی که یوشع در دعا از یهوه می‌پرسد که چرا آن‌ها در جنگ شکست خوردند، او چه جوابی می‌دهد؟
 • بعد از اینکه عخان و خانواده‌اش را نزد یوشع می‌آورند برای آن‌ها چه اتفاقی می‌افتد؟
 • مجازات عخان چه درس مهمی به ما می‌دهد؟

پرسش‌‌های تکمیلی

 • یوشع ۷:‏۱-‏۲۶ را بخوانید.

  دعای یوشع چه چیزی را در مورد رابطه او با آفریدگار نشان می‌دهد؟ ( یوش ۷:‏۷-‏۹؛ مز ۱۱۹:‏۱۴۵؛ ۱ یو ۵:‏۱۴)

  عمل و رفتار عخان چه چیزی را به ما نشان می‌دهد و چه تذکری برای ماست‌؟ ( یوش ۷:‏۱۱، ۱۴، ۱۵؛ امث ۱۵:‏۳؛ ۱ تیمو ۵:‏۲۴؛ عبر ۴:‏۱۳)

 • یوشع ۸:‏۱-‏۲۹ را بخوانید.

  ما در جماعت مسیحی شخصاً چه مسئولیتی داریم‌؟ ( یوش ۷:‏۱۳؛ لاو ۵:‏۱؛ امث ۲۸:‏۱۳)