مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

داستان ۴۱: مار مسی

داستان ۴۱: مار مسی
موسی و مار مسی

آیا ماری که دور این تیر پیچیده واقعی است‌؟ نه. آن مار از مس ساخته شده است. یهوه به موسی گفت که آن را بر تیری بر پا دارد تا مردم بتوانند با نگاه کردن به آن زنده بمانند. اما مارهای دیگری که روی زمین هستند، واقعی می‌باشند. آنها مردم را گزیده و بیمار کرده‌اند. آیا می‌دانی، چرا؟

به دلیل اینکه اسرائیلیان بر ضد خدا و موسی حرف زده‌اند. آنها شکایت می‌کنند:‏ ‹چرا ما را از مصر بیرون آوردید تا در این بیابان بمیریم‌؟ هیچ غذا و آبی در اینجا وجود ندارد. و ما هم دیگر تحمل خوردن این من را نداریم.›

اما من غذای خوبی است. یهوه با معجزه‌ای آن را به آنها داده است. و با معجزه‌ای هم به آنها آب داده است. ولی مردم از طریقی که یهوه از آنها مراقبت کرده است، سپاسگزار نیستند. بنابراین یهوه این مارهای زهردار را می‌فرستد تا اسرائیلیان را تنبیه کند. مارها آنها را می‌گزند، و بسیاری از آنها می‌میرند.

مارها اسرائیلیان را نیش می‌زنند

سرانجام مردم نزد موسی می‌آیند و می‌گویند:‏ ‹ما گناه کردیم، زیرا بر ضد یهوه و تو حرف زده‌ایم. اکنون نزد یهوه دعا کن تا مارها را از ما دور کند.›

پس موسی برای مردم دعا می‌کند. و یهوه به موسی می‌گوید که این مار مسی را بسازد. و می‌گوید آن را بر سر تیری بر پا دارد تا هر کس که مار او را گزیده باشد به آن نگاه کند. موسی درست آنچه را که خدا می‌گوید، انجام می‌دهد. و مردمی که گزیده شده‌اند به مار مسی نگاه می‌کنند و دوباره خوب می‌شوند.

از این واقعه باید درس خوبی بیاموزیم. همه ما به نوعی شبیه اسرائیلیانی هستیم که مارها آنها را گزیده بودند. ما همگی در حال مردن هستیم. به اطراف خود نگاه کن، آن وقت خواهی دید که مردم پیر شده، بیمار می‌شوند و می‌میرند. این به دلیل آن است که اولین مرد و زن، آدم و حوا، از یهوه اطاعت نکردند، و ما همه فرزندان آنها هستیم. اما یهوه راهی مهیا کرد که ما بتوانیم تا ابد زندگی کنیم.

یهوه پسرش عیسی مسیح را به زمین فرستاد. عیسی بر روی چوبه‌ای میخکوب شد، زیرا افراد زیادی فکر کردند که او شریر است. اما یهوه عیسی را برای نجات ما داد. اگر ما به او نگاه کنیم، و اگر از او پیروی کنیم، آن وقت می‌توانیم زندگی ابدی داشته باشیم. ولی در این باره بعداً چیزهای بیشتری یاد خواهیم گرفت.

اعداد ۲۱:‏۴-‏۹؛ یوحنا ۳:‏۱۴، ۱۵.پرسش‌‌ها

 • چه چیزی دور این تیر پیچیده است و چرا یهوه به موسی می‌گوید که تیر را بر پا کند؟
 • یهوه برای مردم کارهای زیادی انجام داده است، آن‌ها چگونه از او سپاسگزاری می‌کنند؟
 • بعد از اینکه یهوه مارهای زهردار را می‌فرستد تا مردم را تنبیه کند، آن‌ها به موسی چه می‌گویند؟
 • یهوه چرا به موسی می‌گوید که او ماری مسی بسازد؟
 • ما از این داستان چه می‌توانیم بیاموزیم‌؟

پرسش‌‌های تکمیلی

 • اعداد ۲۱:‏۴-‏۹ را بخوانید.

  شکایت و اعتراض اسرائیلیان از تدارکاتی که یهوه برای آن‌ها فراهم نموده بود، چه اخطاری به ما می‌دهد؟ ( اعد ۲۱:‏۵٬ ۶؛ روم ۲:‏۴)

  اسرائیلیان قرن‌ها بعد به چه منظور از مار مسی استفاده می‌کردند و حزقیا پادشاه چه کرد؟ ( اعد ۲۱:‏۹؛ ۲ پاد ۱۸:‏۱-‏۴)

 • یوحنا ۳:‏۱۴، ۱۵ را بخوانید.

  چگونه ماری مسی که بر روی تیر قرار داشت تصویر خوبی از عیسی بر چوبه دار ارائه می‌دهد؟ ( غلا ۳:‏۱۳؛ ۱ پطر ۲:‏۲۴)