مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

داستان ۲۶: ایوب به خدا وفادار است

داستان ۲۶: ایوب به خدا وفادار است

آیا برای این مرد بیمار احساس تأسف نمی‌کنی‌؟ نام او ایوب است، و آن زن، همسر اوست. آیا می‌دانی او به ایوب چه می‌گوید:‏ ‹خدا را لعنت کن و بمیر.› بیا ببینیم که او چرا باید چنین چیزی بگوید، و چرا ایوب آنقدر رنج کشید.

زخم‌های ایوب

ایوب مردی وفادار بود که از یهوه اطاعت می‌کرد. او در سرزمینی نه چندان دور از کنعان به نام عوص زندگی می‌کرد. یهوه ایوب را خیلی دوست داشت، ولی یک نفر بود که از او متنفر بود. آیا می‌دانی، او چه کسی بود؟

او شیطان ابلیس بود. به خاطر بیاور، شیطان فرشته بدی است که از یهوه متنفر است. او توانست آدم و حوا را به سرپیچی از فرمان یهوه وادارد، و فکر می‌کرد که هر کس دیگری را هم می‌تواند به سرپیچی از فرمان یهوه وادارد. ولی آیا توانست‌؟ خیر، فقط بسیاری از مردان و زنان وفادار را که در موردشان چیزهایی یاد گرفتیم به خاطر بیاور. چند نفر از آنها را می‌توانی نام ببری‌؟

بعد از مرگ یعقوب و یوسف در مصر، ایوب وفادارترین فرد به یهوه، بر روی زمین بود. یهوه می‌خواست اجازه دهد که شیطان بفهمد تمام اشخاص را نمی‌تواند به بد بودن وادارد، بنابراین به او گفت:‏ ‹به ایوب نگاه کن. ببین چقدر او به من وفادار است.›

شیطان جواب داد:‏ ‹او وفادار است، چونکه تو او را برکت می‌دهی، و او چیزهای خوب زیادی دارد. اما اگر این چیزها را از او بگیری، او ترا لعنت خواهد کرد.›

بنابراین یهوه گفت:‏ ‹برو، آنها را بگیر. تمام کارهای بدی را که می‌خواهی، در حق ایوب انجام بده. خواهیم دید که او مرا لعنت خواهد کرد، یا نه. فقط مواظب باش که او را نکشی.›

ابتدا، شیطان مردانی را فرستاد تا گله‌ها و شتران ایوب را بدزدند و گوسفندان او را بکشند. سپس او ۱۰ پسر و دختر وی را در گردبادی کشت. بعد، شیطان ایوب را به این بیماری وحشتناک مبتلا ساخت. ایوب عذاب زیادی کشید. به همین علت است که زن ایوب به او گفت:‏ ‹خدا را لعنت کن و بمیر.› اما ایوب این کار را نمی‌کرد. سه دوست دروغین ایوب نیز پیش او آمدند، و به وی گفتند، که زندگی بدی داشته است. اما ایوب وفادار ماند.

این کار یهوه را خیلی خوشحال کرد، و بعد از آن، همان طور که در تصویر هم می‌بینی، ایوب را برکت داد. خدا بیماری او را شفا داد. ایوب صاحب ۱۰ فرزند قشنگ دیگر، و دوبرابر گله و رمه و شترهایی که قبلاً داشت، شد.

آیا تو هم مانند ایوب همیشه به یهوه وفادار خواهی بود؟ اگر این طور باشد، خدا تو را هم برکت خواهد داد. و هنگامی که سراسر کره زمین به زیبایی باغ عدن شود، تو نیز می‌توانی تا ابد زندگی کنی.

ایوب و خانواده‌اش


پرسش‌‌ها

 • ایوب کیست‌؟
 • شیطان سعی به انجام چه کاری داشت و آیا در انجام آن موفق شد؟
 • یهوه به شیطان چه اجازه‌ای داد و چرا؟
 • چرا زن ایوب به او می‌گوید، ‹خدا را لعنت کن و بمیر›؟ ( به تصویر نگاه کن.)
 • همان طور که در تصویر دوم می‌بینی، یهوه چگونه ایوب را برکت داد و چرا؟
 • اگر ما هم مانند ایوب به یهوه وفادار بمانیم خدا به ما چه برکاتی خواهد داد؟

پرسش‌‌های تکمیلی

 • ایوب ۱:‏۱-‏۲۲ را بخوانید.

  مسیحیان چگونه می‌توانند ایوب را سرمشق خود قرار دهند؟ ( ایو ۱:‏۱؛ فیل ۲:‏۱۵؛ ۲ پطر ۳:‏۱۴)

 • ایوب ۲:‏۱-‏۱۳ را بخوانید.

  ایوب و زنش چه واکنش متفاوتی در مقابل حملات شیطان از خود نشان دادند؟ ( ایو ۲:‏۹، ۱۰؛ امث ۱۹:‏۳؛ میکا ۷:‏۷؛ ملا ۳:‏۱۴)

 • ایوب ۴۲:‏۱۰-‏۱۷ را بخوانید.

  چه شباهت‌هایی بین اجر و پاداشی که ایوب و عیسی در طول زندگی وفادارنه‌شان دریافت کردند وجود دارد؟ ( ایو ۴۲:‏۱۲؛ فیل ۲:‏۹-‏۱۱)

  برکاتی که ایوب به دلیل وفاداری‌اش به خدا دریافت نمود چرا باعث دلگرمی ما می‌شود؟ ( ایو ۴۲:‏۱۰، ۱۲؛ عبر ۶:‏۱۰؛ یعقو ۱:‏۲-‏۴، ۱۲؛ ۵:‏۱۱)