یعقوب و پسرانش

درست به این خانواده بزرگ نگاه کن. اینها ۱۲ پسر یعقوب هستند. او دخترانی هم داشت. آیا نام آنها را می‌دانی‌؟ بگذار نام چند تا از آنها را یاد بگیریم.

لیه چهار پسر به نامهای رؤبین، شمعون، لاوی و یهودا را زایید. وقتی راحیل دید که صاحب فرزندی نمی‌شود، خیلی غمگین شد. بنابراین، کنیز خود بلهه را به یعقوب داد و بلهه دو پسر به نامهای دان و نفتالی را آورد. سپس لیه کنیز خود زلفه را به یعقوب داد، و زلفه جاد و اشیر را زایید. بالاخره، لیه دو پسر دیگر یساکار و زبولون را آورد.

سرانجام راحیل توانست صاحب فرزندی شود. او را یوسف نامید. بعداً ما درباره یوسف مطالب زیادی یاد خواهیم گرفت، زیرا او شخص خیلی مهمی شد. اینها ۱۱ پسری بودند که وقتی یعقوب با لابان پدر راحیل زندگی می‌کرد، به دنیا آمدند.

یعقوب صاحب چند دختر هم بود، اما کتاب مقدس نام یکی از آنها را می‌دهد. نام او دینه بود.

زمانی رسید که یعقوب تصمیم گرفت لابان را ترک کند، و به کنعان برگردد. پس او خانواده بزرگش و رمه‌های بزرگ و گله‌هایش را جمع کرد، و سفری طولانی را آغاز کرد.

مدت کوتاهی بعد از اینکه یعقوب و خانواده‌اش به کنعان بازگشته بودند، راحیل پسر دیگری زایید. آن زمانی اتفاق افتاد که آنها در یک سفر بودند. راحیل ناراحتی کشید، و بالاخره در حال زاییدن مرد. اما پسربچه کوچک حالش خوب بود. یعقوب او را بنیامین نامید.

می‌خواهیم نام ۱۲ پسر یعقوب را به خاطر بسپاریم، زیرا که کل قوم اسرائیل از آنها بوجود آمدند. در واقع، ۱۲ سبط اسرائیل به نامهای ۱۰ پسر یعقوب و دو پسر یوسف نامیده می‌شوند. اسحاق بعد از به دنیا آمدن همه این پسران سالهای زیادی زندگی کرد. و مطمئناً این همه نوه‌های پسر، او را خیلی خوشحال کرده بود. اما بگذار ببینیم که برای نوه‌اش دینه چه اتفاقی افتاد؟

پیدایش ۲۹:‏۳۲-‏۳۵؛ ۳۰:‏۱-‏۲۶؛ ۳۵:‏۱۶-‏۱۹؛ ۳۷:‏۳۵ .پرسش‌‌ها

 • یعقوب از همسر اولش لیه شش پسر داشت، نام آن‌ها چه بود؟
 • زلفه کنیز لیه برای یعقوب دو پسر آورد، نام آن‌ها چیست‌؟
 • کنیز راحیل بلهه دو پسر به دنیا آورد، نام آن‌ها چه بود؟
 • نام پسران راحیل چیست و وقتی که پسر دوم به دنیا آمد چه اتفاقی افتاد؟
 • یعقوب چند پسر داشت و چه قومی از آن‌ها به وجود آمد؟

پرسش‌‌های تکمیلی

 • پیدایش ۲۹:‏۳۲-‏۳۵؛ ۳۰:‏۱-‏۲۶؛ و ۳۵:‏۱۶-‏۱۹ را بخوانید.

  همین طور که در مورد ۱۲ پسران یعقوب می‌بینیم مردم اسرائیل باستان اغلب نام پسران خود را چگونه انتخاب می‌کردند؟

 • پیدایش ۳۷:‏۳۵ را بخوانید.

  به غیر از دینه که در کتاب مقدس نام او ذکر شده است، از کجا می‌دانیم که یعقوب دختران دیگری هم داشته است‌؟ ( پیدا ۳۷:‏۳۴، ۳۵)