یکی از جاهایی که مردم بعد از توفان برای زندگی کردن به آنجا رفتند، اور نام داشت. اور تبدیل به شهری مهم با خانه‌های زیبا شد. اما مردم آنجا خدایان دروغین را می‌پرستیدند. آن روشی بود که آنها در بابل هم داشتند. مردم اور و بابل مانند نوح و پسرش سام که همچنان به خدمت یهوه ادامه می‌دادند، نبودند.

سرانجام، ۳۵۰ سال بعد از توفان، نوح وفادار درگذشت. درست دو سال بعد، مردی را که در این تصویر می‌بینی به دنیا آمد. او در نظر خدا شخص بسیار بخصوصی بود. نام او ابراهیم بود. او با خانواده‌اش در شهر اور زندگی می‌کرد.

ابراهیم به ستارگان می‌نگرد

روزی یهوه به ابراهیم گفت:‏ ‹ولایت و خویشاوندان خود را ترک کن، و به ولایتی برو که من به تو نشان می‌دهم.› آیا ابراهیم از خدا اطاعت کرد، و همه راحتی‌های شهر اور را پشت سر گذاشت‌؟ بلی، او اطاعت کرد. و چون ابراهیم همیشه از خدا اطاعت می‌کرد به دوست خدا معروف شد.

چند نفر از افراد خانواده ابراهیم، هنگامی که او اور را ترک کرد، همراه او رفتند. پدر او تارح این کار را کرد. و همین طور لوط برادرزاده او. البته، ساره، زن ابراهیم هم با او رفت. سرانجام آنها به جایی به نام حران رسیدند که در آنجا تارح مرد. آنها از اور خیلی دور بودند.

بعد از مدتی ابراهیم و همراهانش حران را ترک کردند و به سرزمینی به نام کنعان آمدند. در آنجا یهوه گفت:‏ ‹این سرزمینی است که من به فرزندانت می‌دهم.› ابراهیم در کنعان ماند و در چادر زندگی کرد.

خدا به ابراهیم کمک کرد، در نتیجه ابراهیم صاحب گله‌های بزرگ گوسفند و دیگر حیوانات و صدها خدمتکار شد. اما او و ساره از خودشان فرزندی نداشتند.

وقتی ابراهیم ۹۹ سال داشت، یهوه گفت:‏ ‹قول می‌دهم که تو پدر بسیاری از ملتها شوی.› اما این چگونه می‌توانست روی دهد، در حالی که ابراهیم و ساره اکنون برای بچه‌دار شدن دیگر خیلی پیر شده بودند؟

پیدایش ۱۱:‏۲۷-‏۳۲؛ ۱۲:‏۱-‏۷؛ ۱۷:‏۱-‏۸، ۱۵-‏۱۷؛ ۱۸:‏۹-‏۱۹ .پرسش‌‌ها

 • مردم اور چه مذهبی داشتند؟
 • مردی که در تصویر می‌بینی کیست، در چه وقت به دنیا آمده بود و در کجا زندگی می‌کرد؟
 • یهوه به ابراهیم چه گفت‌؟
 • چرا ابراهیم به دوست خدا معروف شد؟
 • چه کسانی همراه با ابراهیم شهر اور را ترک کردند؟
 • وقتی که ابراهیم به سرزمین کنعان رسید خدا به او چه گفت‌؟
 • وقتی ابراهیم ۹۹ سال داشت خدا به او چه قولی داد؟

پرسش‌‌های تکمیلی

 • پیدایش ۱۱:‏۲۷-‏۳۲ را بخوانید.

  ابراهیم و لوط چه نسبتی با یکدیگر داشتند؟ ( پیدا ۱۱:‏۲۷)

  با اینکه کوچ ابراهیم و خانواده‌اش به سرزمین کنعان به تارح نسبت داده شده، اما از کجا می‌دانیم که ابراهیم تصمیم به این کار گرفت و چرا او چنین عمل کرد؟ ( پیدا ۱۱:‏۳۱؛ اعما ۷:‏۲-‏۴)

 • پیدایش ۱۲:‏۱-‏۷ را بخوانید.

  بعد از اینکه ابراهیم به سرزمین کنعان رسید، یهوه به عهد خود با ابراهیم چه موضوعی را اضافه کرد؟ ( پیدا ۱۲:‏۷)

 • پیدایش ۱۷:‏۱-‏۸، ۱۵-‏۱۷ را بخوانید.

  نام ابرام در سن ۹۹ سالگی به چه تغییر یافت و چرا؟ ( پیدا ۱۷:‏۵)

  یهوه به ساره چه برکاتی برای آینده وعده داد؟ ( پیدا ۱۷:‏۱۵، ۱۶)

 • پیدایش ۱۸:‏۹-‏۱۹ را بخوانید.

  پیدایش ۱۸:‏۱۹ چه مسئولیتی را به پدران واگذار می‌کند؟ ( تث ۶:‏۶، ۷؛ افس ۶:‏۴)

  سرگذشت ساره چگونه به ما نشان می‌دهد که هیچ چیز از دید یهوه پنهان نیست‌؟ ( پیدا ۱۸:‏۱۲، ۱۵؛ مز ۴۴:‏۲۱)