به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

کتاب من از داستان‌های کتاب مقدّس

داستان ۸: غولها بر روی زمین

داستان ۸: غولها بر روی زمین

اگر کسی به طرف تو می‌آمد و قدش به بلندی سقف خانه‌تان بود، چه فکر می‌کردی‌؟ آن شخص یک غول می‌بود. زمانی واقعاً غولها بر روی زمین بودند. کتاب مقدس نشان می‌دهد که پدران آنها فرشتگانی از آسمان بودند. اما این چگونه ممکن بود؟

غول‌های خشونت‌طلب

به خاطر بیاور، شیطان، فرشته بد، به درست کردن دردسر مشغول بود. او حتی سعی می‌کرد، فرشتگان خدا را هم بد کند. به مرور زمان بعضی از این فرشتگان شروع به گوش دادن به شیطان کردند. آنها کاری را که خدا به آنها داده بود که در آسمان انجام دهند، رها کردند. و به روی زمین پایین آمدند و برای خودشان بدنهای انسانی ساختند. آیا می‌دانی چرا؟

کتاب مقدس می‌گوید به این علت بود که این دسته از پسران خدا زنان زیبا را بر روی زمین دیدند و خواستند با آنها زندگی کنند. بنابراین به روی زمین آمدند و با آن زنان ازدواج کردند. کتاب مقدس می‌گوید که این کار اشتباه بود، برای اینکه خدا فرشتگان را آفرید تا در آسمان زندگی کنند.

وقتی این فرشتگان و زنانشان بچه‌دار شدند، بچه‌های آنها متفاوت بودند. ابتدا آنها زیاد متفاوت به نظر نمی‌رسیدند. اما آنها بزرگ و بزرگتر، و قوی و قویتر شدند، تا اینکه به مردانی غول‌آسا تبدیل گردیدند.

این غولها بد بودند. و چون خیلی بزرگ و قوی بودند، مردم را اذیت می‌کردند. آنها سعی کردند دیگران را هم مثل خودشان به بد بودن وادارند.

خنوخ مرده بود، اما اکنون یک نفر دیگر بر روی زمین بود، که مرد خوبی بود. نام این مرد نوح بود. او همیشه آنچه را که خدا از او می‌خواست انجام دهد، انجام می‌داد.

روزی خدا به نوح گفت که وقت آن رسیده است تا همه مردم بد را از بین ببرد. اما خدا می‌خواست نوح و خانواده‌اش و بسیاری از حیوانات را نجات دهد. بگذار ببینیم که خدا چگونه این کار را کرد.

پیدایش ۶:‏۱-‏۸؛ یهودا ۶ .پرسش‌‌ها

 • وقتی بعضی از فرشتگان به شیطان گوش کردند چه اتفاق افتاد؟
 • چرا بعضی از فرشتگان کار خود را در آسمان رها کردند و روی زمین آمدند؟
 • چرا اشتباه بود که فرشتگان به زمین آمدند و خود را به شکل انسان‌ها درآوردند؟
 • چرا بچه‌های فرشتگان با سایر انسان‌ها متفاوت بودند؟
 • به تصویر نگاه کن، وقتی بچه‌های فرشتگان به مردانی غول‌آسا تبدیل شدند آنان با مردم چه می‌کردند؟
 • بعد از خنوخ، مرد خوب دیگری بر روی زمین بود، نام او چیست و چرا خدا او را دوست داشت‌؟

پرسش‌‌های تکمیلی

 • پیدایش ۶:‏۱-‏۸ را بخوانید.

  پیدایش ۶:‏۶ چگونه نشان می‌دهد که اعمال و رفتار ما بر احساسات یهوه تأثیر می‌گذارد؟ ( مز ۷۸:‏۴۰، ۴۱؛ امث ۲۷:‏۱۱)

 • یهودا ۶ را بخوانید.

  در زمان نوح رفتار «فرشتگانی را که ریاست خود را حفظ نکردند،» چه موضوعی را به ما یادآوری می‌کند؟ (۱ قر ۳:‏۵-‏۹؛ ۲ پطر ۲:‏۴، ۹، ۱۰)