به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

داستان ۷: مردی شجاع

داستان ۷: مردی شجاع
خنوخ

همچنانکه تعداد مردم روی زمین زیاد می‌شد، اکثر آنها مثل قائن کارهای بد می‌کردند. اما یک مرد با دیگران فرق داشت. او همین مرد است که خنوخ نامیده می‌شود. خنوخ مردی شجاع بود. همه افراد اطراف او کارهای خیلی بدی می‌کردند، اما خنوخ به خدمت کردن به خدا ادامه داد.

آیا می‌دانی چرا این افراد در آن زمان آنقدر کارهای بد می‌کردند؟ خوب، فکر کن، چه کسی باعث شد که آدم و حوا از خدا سرپیچی کنند، و از میوه‌ای بخورند، که خدا به آنها گفته بود نباید بخورند؟ بلی، آن فرشته بد بود. کتاب مقدس او را شیطان می‌نامد. و او سعی می‌کند تا هر کسی را به بد بودن وادارد.

دزدی و قتل

روزی یهوه خدا خنوخ را واداشت تا به مردم چیزی را بگوید که آنها نمی‌خواستند بشنوند. آن، این بود: ‹خدا قصد دارد روزی همه افرادی را که از او اطاعت نمی‌کنند، نابود کند.› احتمالاً مردم از شنیدن این خبر خیلی عصبانی شدند. و احتمالاً آنها سعی کردند خنوخ را بکشند. بنابراین خنوخ باید خیلی شجاع می‌بود که با مردم درباره آنچه که خدا می‌خواست انجام دهد، سخن بگوید.

خدا نگذاشت که خنوخ مدت زیادی بین آن آدمیان بد زندگی کند. خنوخ فقط تا سن ۳۶۵ سالگی عمر کرد. چرا می‌گوییم «فقط ۳۶۵ سال»؟ برای اینکه بشر در آن روزها خیلی قویتر از حالا بود، و بیشتر زندگی می‌کرد. بلی، پسر خنوخ، متوشالح ۹۶۹ سال عمر کرد.

مردم بد

خوب، بعد از مرگ خنوخ، مردم بد و بدتر شدند. کتاب مقدس می‌گوید: ‹همه افکار آنها همیشه بد بود.› و اینکه ‹ زمین از خشونت پر شد.›

آیا یکی از دلایلی را که چرا در آن روزها آنقدر مشکلات بر روی زمین بود، می‌دانی‌؟ به این خاطر بود که شیطان برای واداشتن مردم به انجام کارهای بد روش جدیدی را به کار می‌برد. اکنون نوبت آن است که در این باره چیزهایی یاد بگیریم.

پیدایش ۵:‏۲۱-‏۲۴، ۲۷؛ ۶:‏۵؛ عبرانیان ۱۱:‏۵؛ یهودا ۱۴، ۱۵ .پرسش‌‌ها

 • چرا خنوخ با دیگران فرق داشت‌؟
 • چرا مردم در زمان خنوخ آنقدر کارهای بد می‌کردند؟
 • مردم چه کارهای بدی می‌کردند؟ ( به عکس نگاه کن و بگو.)
 • خنوخ چرا باید شجاع می‌بود؟
 • در آن روزها بشر چند سال عمر می‌کرد و اما خنوخ چند سال عمر کرد؟
 • بعد از مرگ خنوخ چه شد؟

پرسش‌‌های تکمیلی

 • پیدایش ۵:‏۲۱-‏۲۴، ۲۷ را بخوانید.

  خنوخ چه رابطه‌ای با یهوه داشت‌؟ ( پیدا ۵:‏۲۴)

  مطابق با کتاب مقدس، پیرترین مردی که تا به حال عمر کرده است که بود و در چه سنی مرد؟ ( پیدا ۵:‏۲۷)

 • پیدایش ۶:‏۵ را بخوانید.

  بعد از مرگ خنوخ چطور اوضاع زمان رو به بدی رفت و چه شباهتی بین اوضاع زمانه ما و اوضاع آن روزگار وجود دارد؟ ( ۲ تیمو ۳:‏۱۳)

 • عبرانیان ۱۱:‏۵ را بخوانید.

  یهوه از چه خصوصیت خنوخ خوشنود بود و این موضوع چه نتیجه‌ای داشت‌؟ ( پیدا ۵:‏۲۲)

 • یهودا ۱۴، ۱۵ را بخوانید.

  امروزه مسیحیان چطور می‌توانند همانند خنوخ از خود شجاعت نشان داده، به مردم در مورد حارمجدون هشدار دهند؟ ( ۲ تیمو ۴:‏۲؛ عبر ۱۳:‏۶)