مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

بخش ۱: از آفرینش تا توفان

بخش ۱: از آفرینش تا توفان

آسمانها و زمین از کجا بوجود آمدند؟ خورشید، ماه و ستارگان، و همین طور بسیاری از چیزهای دیگر روی زمین چگونه بوجود آمدند؟ کتاب مقدس جواب صحیح را می‌دهد، به این صورت که آنها را خدا آفرید. بنابراین، کتاب حاضر با داستانهایی از کتاب مقدس درباره آفرینش آغاز می‌گردد.

ما یاد می‌گیریم که اولین آفرینشهای خدا، اشخاص روحی مانند خودش بودند. آنها فرشته بودند. اما زمین برای مردمی مانند ما آفریده شد. بنابراین، خدا مرد و زن را آفرید، آنها را آدم و حوا نامید، و آنها را در باغی زیبا قرار داد. ولی آنها از خدا سرپیچی کردند و حق زنده ماندن را از دست دادند.

رویهمرفته، از آفرینش آدم تا توفان عظیم، ۱۶۵۶ سال طول کشید. در این مدت اشخاص بد بسیاری زندگی کردند. در آسمان اشخاص روحی نامریی، شیطان و فرشتگان بد او بودند. و بر روی زمین قائن و بسیاری اشخاص بد دیگر وجود داشتند، از جمله برخی مردم که به طور غیرعادی قدرتمند بودند. اما مردمان خوبی هم مانند هابیل، خنوخ و نوح بر روی زمین بودند. در بخش یک درباره همه این مردم و وقایع مربوط به آنها خواهیم خواند.

حیوانات در باغ عدن