به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 بخش ۱۴

چگونه می‌توانیم به یَهُوَه وفادار بمانیم؟‏

چگونه می‌توانیم به یَهُوَه وفادار بمانیم؟‏

به یَهُوَه وفادار بمانیم.‏ ۱پِطرُس ۵:‏۶-‏۹

ما باید شجاع باشیم و در مراسمی که با اصول کتاب مقدّس مخالفت دارد،‏ شرکت نکنیم.‏

نباید در امور سیاسی ملت‌ها دخالت کنیم؛‏ آن‌ها از یَهُوَه و حکومت او حمایت نمی‌کنند.‏

 گوش دادن به سخنان خدا بهترین تصمیم است.‏ مَتّی ۷:‏۲۴،‏ ۲۵

با شاهدان یَهُوَه رفت و آمد کنید‏.‏ آن‌ها به شما کمک می‌کنند تا به خدا نزدیک شوید.‏

با خدا بیشتر آشنا شوید و تلاش کنید به فرمان‌های او عمل کنید.‏

کسی که می‌خواهد زندگی خود را به یَهُوَه وقف کند و تعمید بگیرد،‏ باید ایمان خود را تقویت کند.‏—‏مَتّی ۲۸:‏۱۹‏.‏

به سخنان خدا گوش دهید.‏ کتاب مقدّس را بخوانید و برای درک بهتر آن،‏ از شاهدان یَهُوَه کمک بگیرید‏.‏ بعد به آنچه که یاد می‌گیرید،‏ عمل کنید.‏ اگر چنین کنید،‏ تا ابد زندگی خواهید کرد.‏—‏مزمور ۳۷:‏۲۹‏.‏