به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

به سخنان خدا گوش دهید و تا ابد زندگی کنید

مقدّمه

مقدّمه

خداوند یکتا مانند پدری مهربان است.‏ ۱پِطرُس ۵:‏۶،‏ ۷

آفرینندهٔ عالم به ما توجه دارد.‏ او مانند پدری مهربان و دانا که به فرزندانش پند می‌دهد،‏ مردم دنیا را به بهترین راه زندگی هدایت می‌کند.‏

حقایق پرارزشی که او به ما یاد می‌دهد،‏ دلمان را از شادی و امید لبریز می‌کند.‏

اگر به سخنان خدا گوش دهیم،‏ او ما را هدایت و محافظت خواهد کرد و در مشکلات زندگی به یاری ما خواهد آمد.‏

بالاتر از همه،‏ تا ابد زندگی خواهیم کرد!‏

 خداوند به ما می‌گوید:‏ «با گوش‌های باز و شنوا نزد من بیایید تا زنده بمانید.‏» اِشَعْیا ۵۵:‏۳‏،‏ ترجمهٔ تفسیری