به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

به سخنان خدا گوش دهید و تا ابد زندگی کنید

 بخش ۱۱

آیا یَهُوَه خدا به دعاهای ما گوش می‌دهد؟‏

آیا یَهُوَه خدا به دعاهای ما گوش می‌دهد؟‏

خدا واقعاً به دعاهای ما گوش می‌دهد.‏ ۱پِطرُس ۳:‏۱۲

یَهُوَه شنوندهٔ دعاست.‏ (‏مزمور ۶۵:‏۲‏)‏ او دوست دارد که ما از صمیم قلب با او سخن بگوییم.‏

ما فقط باید به یَهُوَه دعا کنیم،‏ نه به هیچ شخص دیگر.‏

 ما می‌توانیم در مورد نیازهایمان دعا کنیم.‏ ۱یوحنا ۵:‏۱۴

دعا کنیم که خواست خداوند همان طور که در آسمان انجام می‌شود،‏ بر روی زمین نیز انجام شود.‏

ما باید از طریق عیسی مسیح به درگاه خدا دعا کنیم.‏ به این صورت نشان می‌دهیم که فداکاری عیسی برای ما ارزش دارد.‏

به خدا دعا کنیم تا ما را در انجام کارهای نیکو یاری کند.‏ همچنین می‌توانیم در مورد غذا،‏ مسکن،‏ پوشاک،‏ شغل و سلامتی دعا کنیم.‏