مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 بخش ۲

خداوند یکتا کیست؟‏

خداوند یکتا کیست؟‏

نام خداوند یکتا،‏ یَهُوَه است.‏ (‏مزمور ۸۳:‏۱۸‏)‏ خدا روح است و ما نمی‌توانیم او را ببینیم.‏ او ما را دوست دارد و می‌خواهد که ما نیز او را دوست داشته باشیم و به دیگران نیز  محبت کنیم.‏ (‏مَتّی ۲۲:‏۳۵-‏۴۰‏)‏ یَهُوَه که همه چیز را آفریده است،‏ بالاترین مقام را در عالم دارد.‏

اوّلین آفریدهٔ خدا یک شخص روحی قدرتمند بود که بعدها بر روی زمین،‏ عیسی مسیح خوانده شد.‏ یَهُوَه فرشتگان را نیز آفرید.‏

 یَهُوَه همه چیز را در آسمان .‏ .‏ .‏ و زمین آفرید.‏ مکاشفه ۴:‏۱۱

یَهُوَه خدا ستاره‌ها،‏ زمین و موجودات روی زمین را آفرید.‏—‏پیدایش ۱:‏۱‏.‏

او اوّلین انسان،‏ یعنی آدم را از خاک زمین به وجود آورد.‏—‏پیدایش ۲:‏۷‏.‏