به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

به سخنان خدا گوش دهید و تا ابد زندگی کنید

 بخش ۵

توفان نوح—‏چه کسانی به سخنان خدا گوش دادند؟‏

توفان نوح—‏چه کسانی به سخنان خدا گوش دادند؟‏

اکثر مردم زمان نوح کارهای زشت انجام می‌دادند.‏ پیدایش ۶:‏۵‏،‏ ترجمهٔ مژده برای عصر جدید

آدم و حوّا دارای فرزند شدند و تعداد انسان‌ها زیاد شد.‏ با گذشت زمان تعدادی از فرشتگان به شیطان پیوستند.‏

این فرشتگان به زمین آمدند و بدن انسان به خود گرفتند تا بتوانند با زنان ازدواج کنند.‏ زنان آن‌ها پسرانی به دنیا آوردند که فوق‌العاده خشن و قوی بودند.‏

دنیا پر از انسان‌های بدکار شد.‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ ‹تمام مردم روی زمین،‏ شریر شدند و تمام افکار آنها فکرهای گناه‌آلود شد.‏›‏

 نوح به سخنان خدا گوش داد و کشتی‌ای ساخت.‏ پیدایش ۶:‏۱۳،‏ ۱۴،‏ ۱۸،‏ ۱۹،‏ ۲۲

نوح انسان خوبی بود.‏ یَهُوَه به او گفت که تصمیم دارد با توفانی عظیم مردم شریر را نابود کند.‏

خداوند همچنین به نوح گفت که کشتی‌ای عظیم بسازد و با خانوادهٔ خود و انواع حیوانات به داخل آن برود.‏

نوح در مورد آمدن توفان به مردم هشدار می‌داد،‏ اما آن‌ها به سخن او گوش نمی‌دادند.‏ بعضی نوح را مسخره می‌کردند؛‏ بعضی از او نفرت داشتند.‏

وقتی ساختن کشتی تمام شد،‏ نوح حیوانات را به داخل آن برد.‏