مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 بخش ۱۰

چه برکت‌هایی در انتظار کسانی است که به سخنان خدا گوش می‌دهند؟‏

چه برکت‌هایی در انتظار کسانی است که به سخنان خدا گوش می‌دهند؟‏

بیشتر مردگان به زندگی بر روی زمین باز خواهند گشت.‏ اعمال ۲۴:‏۱۵

تصوّر کنید که اگر به سخنان خدا گوش دهید،‏ از چه برکت‌هایی برخوردار خواهید شد!‏ بیماری و درد دیگر نخواهد بود و شما از سلامت کامل لذّت خواهید برد.‏ انسان‌های بدکار وجود نخواهند داشت و شما می‌توانید به همه اعتماد کنید.‏

رنج و نگرانی و اشک دیگر نخواهد بود.‏ هیچ کس پیر نخواهد شد و نخواهد مرد.‏

 خانواده و دوستان شما در کنارتان خواهند بود.‏ به راستی که زندگی در بهشت پر از لذّت و شادی خواهد بود.‏

ترس دیگر نخواهد بود.‏ انسان‌ها طعم شادی واقعی را خواهند چشید.‏

پادشاهی خدا به درد و رنج پایان خواهد بخشید.‏ مکاشفه ۲۱:‏۳،‏ ۴