مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

فصل ۲:‏ کتاب مقدّس—‏کتابی از طرف خدا

فصل ۲:‏ کتاب مقدّس—‏کتابی از طرف خدا

۱ کتاب مقدّس از طرف خداست

‏«کلِ نوشته‌های مقدّس از خدا الهام شده است.‏»—‏۲تیموتائوس ۳:‏۱۶

کتاب مقدّس از چه نظر با سایر کتاب‌ها فرق دارد؟‏

کتاب مقدّس تقریباً به ۲۶۰۰ زبان ترجمه شده و میلیاردها نسخه از آن به چاپ رسیده است.‏

مطالب آن بی‌نظیر است.‏

۲ کتاب مقدّس کتاب پیشگویی‌هاست

‏«خدا نمی‌تواند دروغ بگوید.‏»—‏تیتوس ۱:‏۲‏،‏ پاورقی

بر چه مبنایی می‌توانیم به کتاب مقدّس اطمینان داشته باشیم؟‏

 • اِشَعْیا ۴۴:‏۲۷–‏۴۵:‏۲

  کتاب مقدّس چگونگی سقوط شهر بابل را صدها سال قبل از وقوع آن،‏ پیشگویی کرده بود.‏

 • ۲تیموتائوس ۳:‏۱-‏۵

  ما شاهد تحقق برخی از پیشگویی‌های کتاب مقدّس هستیم.‏

 • اعداد ۲۳:‏۱۹

  ما می‌توانیم به آنچه کتاب مقدّس دربارهٔ آینده می‌گوید اعتماد داشته باشیم.‏

۳ کتاب مقدّس به ما یاری می‌رساند

‏«من یهوه خدای تو هستم،‏ که تو را به آنچه به سود توست تعلیم می‌دهم.‏»—‏اِشَعْیا ۴۸:‏۱۷

از کتاب مقدّس چه آموخته‌اید؟‏

 • ایّوب ۲۶:‏۷؛‏ اِشَعْیا ۴۰:‏۲۲

  کتاب مقدّس از نظر علمی درست و دقیق است.‏

 • اعداد ۲۰:‏۲-‏۱۲

  صداقت نویسندگان کتاب مقدّس قابل توجه است.‏

 • مَتّی ۵-‏۷

  عیسی در مورد زندگی توصیه‌های بسیاری به ما می‌دهد از قبیل راه دستیابی به سعادت،‏ داشتن رابطه‌ای خوب با دیگران،‏ داشتن دید درست نسبت به مادیات و دعا کردن.‏

۴ کتاب مقدّس قادر است زندگی ما را تغییر دهد

‏«کلام خدا زنده و پرقدرت .‏ .‏ .‏ است.‏»—‏عبرانیان ۴:‏۱۲

کلام خدا چه کمکی به شما می‌کند؟‏

 • درکتان از مقصود خدا بیشتر می‌شود.‏

 • خود را بهتر می‌شناسید.‏

 • به انتظارت خدا پی می‌برید.‏

خدا می‌خواهد که شما کتاب مقدّس را بخوانید،‏ بررسی کنید و آن را دوست داشته باشید.‏