مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

فصل ۱:‏ خدا کیست؟‏

فصل ۱:‏ خدا کیست؟‏

۱ خدا کیست؟‏

‏«تو همه چیز را آفریدی.‏»—‏مکاشفه ۴:‏۱۱

کتاب مقدّس دربارهٔ خدا به ما چه می‌آموزد؟‏

 • مکاشفه ۱۵:‏۳

  او قادر مطلق است؛‏ قدرت او در عالم بی‌همتاست.‏

 • مزمور ۹۰:‏۲

  او همیشه وجود داشته است.‏

 • مَتّی ۶:‏۹

  خدا پدر آسمانی ماست.‏

  او خواهان بهترین زندگی برای ماست.‏

 • اعمال ۱۷:‏۲۷

  خدا می‌خواهد ما به او نزدیک شویم.‏

۲ خدا نامی دارد

‏«یهوه،‏ .‏ .‏ .‏ نام من تا به ابد همین است.‏»—‏خروج ۳:‏۱۵

چرا دانستن نام خدا مهم است؟‏

 • مزمور ۸۳:‏۱۸

  خدا می‌گوید که نامش یَهُوَه است.‏ واژه‌های «خدا» و «خداوند» نام محسوب نمی‌شود،‏ بلکه مانند «پادشاه» یا «رئیس‌جمهور» عنوان یا لقب به شمار می‌آید.‏ یَهُوَه از ما می‌خواهد که نام او را به کار بریم.‏

 • خروج ۳:‏۱۴

  مفهوم نام او چنین است:‏ «او سبب شدن می‌شود» از آنجا که یَهُوَه همه چیز را آفرید،‏ او قادر است به وعده‌ها و مقاصدش جامهٔ عمل بپوشاند.‏

۳ یَهُوَه ما را دوست دارد

‏«خدا محبت است.‏»—‏۱یوحنا ۴:‏۸

محبت خدا برای ما به چه مفهوم است؟‏

 • خروج ۳۴:‏۶؛‏ مزمور ۳۷:‏۲۸

  او رحیم و دلسوز است و راستی و عدالت را دوست می‌دارد.‏

 • مزمور ۸۶:‏۵

  او آمرزندهٔ گناه است.‏

 • ۲پِطرُس ۳:‏۹

  او بردبار است.‏

 • مکاشفه ۱۵:‏۴

  او به ما وفادار است.‏

۴ خدا به فکر ماست

‏«تمام نگرانی‌های خود را به او بسپارید؛‏ زیرا او به فکر شماست.‏»—‏۱پِطرُس ۵:‏۷

از کجا می‌دانیم که خدا به فکر ماست؟‏

 • مزمور ۳۷:‏۹-‏۱۱

  او وعده داده است که به درد و مصیبت پایان بخشد و تمام صدماتی که شریران به ما وارد کرده‌اند،‏ جبران کند.‏

 • یعقوب ۴:‏۸

  یَهُوَه می‌خواهد ما به او نزدیک شویم.‏

 • یوحنا ۱۷:‏۳

  هر چه بیشتر با خدا آشنا شویم،‏ بیشتر او را دوست خواهیم داشت.‏