مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

فصل ۱۸:‏ آیا باید خود را به یَهُوَه وقف کنم و تعمید گیرم؟‏

فصل ۱۸:‏ آیا باید خود را به یَهُوَه وقف کنم و تعمید گیرم؟‏

۱ آیا باید تعمید گیرم؟‏

‏«نگاه کن!‏ این هم آب.‏ چه چیز مانع تعمید گرفتن من است؟‏»—‏اعمال ۸:‏۳۶

چرا و چگونه باید تعمید گرفت؟‏

تعمید نشانگر آن است که شیوهٔ زندگی پیشین خود را کنار گذاشته‌اید و حال می‌خواهید خواست خدا را انجام دهید.‏

 • مَتّی ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰

  برای خدمت به خدا باید تعمید گیرید.‏

 • مزمور ۴۰:‏۸

  شما با تعمیدتان به دیگران نشان می‌دهید که می‌خواهید خدا را خدمت کنید.‏

 • مَتّی ۳:‏۱۶

  همچون عیسی،‏ شما نیز برای تعمید لازم است کاملاً در آب فرو روید.‏

۲ یَهُوَه از شما انتظار بیش از حد ندارد

‏«محبت به خدا همین است که از احکام او اطاعت کنیم و احکام او باری سنگین نیست.‏»—‏۱یوحنا ۵:‏۳

چرا نباید از وقف کردن خود به یَهُوَه هراسی داشت؟‏

 • مزمور ۱۰۳:‏۱۴؛‏ اِشَعْیا ۴۱:‏۱۰

  برای این که بتوانید خود را به یَهُوَه وقف کنید،‏ لازم نیست کامل باشید.‏ او در این راه پشتیبانتان خواهد بود.‏

 • کولُسیان ۱:‏۱۰

  شاید ترس داشته باشید که عملی انجام دهید که سبب ناخشنودی یَهُوَه شود،‏ اما شما می‌توانید با عشق و دلبستگی به او بر چنین ترسی چیره شوید.‏

۳ قدم‌هایی به سوی تعمید

‏«آرزویم،‏ ای خدایم،‏ انجام اراده توست؛‏ شریعت تو در دل من است.‏»—‏مزمور ۴۰:‏۸

برای وقف خود به یَهُوَه باید چه قدم‌هایی بردارید؟‏

 • یوحنا ۱۷:‏۳

  مطالعهٔ کلام خدا یَهُوَه و عیسی مسیح را بشناسید.‏ هر چه بیشتر با آنان آشنایی داشته باشید،‏ بیشتر آنان را دوست خواهید داشت.‏

 • عبرانیان ۱۱:‏۶

  تقویت ایمان به وعده‌های خدا و بهای رهایی که عیسی برای نجات ما از گناه و مرگ پرداخت،‏ کاملاً ایمان داشته باشید.‏

 • اعمال ۳:‏۱۹

  توبه توبه به معنای پشیمانی و احساس ندامت عمیق از خطاهای گذشته است.‏

  بازگشت بازگشت یعنی دست کشیدن از خطاهای گذشته و انجام دادن آنچه درست است.‏

 • ۱پِطرُس ۴:‏۲

  زندگی خود را وقف خدا کنید.‏ برای وقف خود به یَهُوَه باید در دعا با او عهد ببندید که می‌خواهید او را بپرستید و به خواست او در زندگی‌تان اولویت دهید.‏