به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

چکیدهٔ مطالب کتاب «از کتاب مقدّس چه می‌آموزیم؟‏»‏

فصل ۱۷:‏ افتخار دعا کردن به خدا

فصل ۱۷:‏ افتخار دعا کردن به خدا

۱ یَهُوَه با رغبت به دعاهای ما گوش می‌دهد

‏«خداوند نزدیک است به همهٔ آنان که او را می‌خوانند؛‏ به آنان که او را صادقانه می‌خوانند.‏»—‏مزمور ۱۴۵:‏۱۸

برای این که یَهُوَه دعاهای ما را بشنود،‏ چه باید بکنیم؟‏

 • عبرانیان ۱۱:‏۶

  باید ایمان داشته باشیم.‏

 • مزمور ۱۳۸:‏۶

  باید با احترام و تواضع در پیشگاه او حاضر شویم.‏

 • یعقوب ۲:‏۲۶

  اعمال ما باید هماهنگ با دعاهایمان باشد.‏

 • مَتّی ۶:‏۷،‏ ۸

  ما باید با صداقت و خلوص دعا کنیم و نباید یک سری کلمات تکراری را به زبان آوریم.‏

 • اِشَعْیا ۱:‏۱۵

  شیوهٔ زندگی ما باید با خواست خدا هماهنگ باشد.‏

۲ پاسخ به چند پرسش در مورد دعا

۳ در مورد چه موضوعاتی می‌توانیم دعا کنیم؟‏

‏«هر چه مطابق خواست او در دعا بطلبیم،‏ دعای ما را می‌شنود.‏»—‏۱یو ۵:‏۱۴

برای چه چیزهایی می‌توانیم دعا کنیم؟‏

۴ یَهُوَه به دعاهایمان پاسخ می‌دهد

‏«ای که دعا می‌شنوی نزد تو تمامی بشر خواهند آمد.‏»—‏مزمور ۶۵:‏۲

یَهُوَه چگونه به دعاهایمان پاسخ می‌دهد؟‏