مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

فصل ۱۶:‏ خدا را بپرستید

فصل ۱۶:‏ خدا را بپرستید

۱ اجتناب از رسم و رسوم ادیان دروغین

‏«از میان آنان بیرون آیید و خود را جدا سازید و دیگر چیزی ناپاک را لمس مکنید.‏»—‏۲قُرِنتیان ۶:‏۱۷

چرا درخواست کمک از درگذشتگان و استفاده از اشیا یا تصاویر در عبادت خدا عملی نادرست است؟‏

 • خروج ۲۰:‏۴،‏ ۵؛‏ ۱یوحنا ۵:‏۲۱

  یَهُوَه نمی‌خواهد ما در دعا و عبادت از تصاویر استفاده کنیم.‏

 • تَثنیه ۱۸:‏۱۰-‏۱۲

  ارتباط با ارواح در واقع ارتباط با دیوها یعنی شیاطین است.‏

۲ برخی از اعیاد و جشن‌ها از دیدگاه خدا مردود است

‏«همواره اطمینان حاصل کنید که چه چیز مایهٔ خشنودی خداوند است.‏»—‏اِفِسُسیان ۵:‏۱۰

چگونه می‌توانید تصمیم گیرید که آیا در عید یا جشنی شرکت کنید؟‏

 • حِزْقیال ۴۴:‏۲۳؛‏ ۲قُرِنتیان ۶:‏۱۴،‏ ۱۵

  باید تحقیق کنید که آیا آن عید یا جشن ریشه در اعتقادات مشرکانه دارد یا خیر.‏

 • خروج ۳۲:‏۲-‏۱۰

  حتی اگر انگیزهٔ کسانی که جشنی را برگزار می‌کنند،‏ بد نباشد،‏ شاید عملشان از دید خدا نادرست باشد.‏

 • دانیال ۳:‏۱-‏۲۷

  از مراسم و اعیادی که برای تمجید انسان‌ها یا سازمان‌های بشری یا احترام گذاشتن به سمبل‌های ملی برگزار می‌شود،‏ دوری کنید.‏

 • ۱تیموتائوس ۱:‏۱۸،‏ ۱۹

  معقولانه عمل کنید،‏ در عین حال تصمیمی بگیرید که در برابر یَهُوَه دچار عذاب وجدان نشوید.‏

۳ با سنجیدگی اعتقاداتتان را به دیگران توضیح دهید

‏«سخنان شما همواره دلنشین و نمکین باشد تا بدانید چگونه به هر کس پاسخ دهید.‏»—‏کولُسیان ۴:‏۶

شما باید اعتقاداتتان را چگونه به دیگران توضیح دهید؟‏

 • مَتّی ۷:‏۱۲

  به عقاید دیگران احترام گذارید،‏ همان طور که شما می‌خواهید آنان به عقایدتان احترام گذارند.‏

 • ۲تیموتائوس ۲:‏۲۴

  با همه مهربان باشید و با هیچ کس در مورد اعتقاداتتان نزاع نکنید.‏

 • ۱پِطرُس ۳:‏۱۵

  با خویی ملایم و احترامی عمیق،‏ از اعتقاداتتان دفاع کنید.‏

 • عبرانیان ۱۰:‏۲۴،‏ ۲۵

  در جلسات مسیحی،‏ دیگران شما را تشویق می‌کنند و به شما یاری می‌رسانند که چگونه به کسانی که اعتقاداتتان را زیر سؤال می‌برند،‏ پاسخ دهید.‏