مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

فصل ۸:‏ پادشاهی خدا چیست؟‏

فصل ۸:‏ پادشاهی خدا چیست؟‏

۱ پادشاهی خدا حکومتی واقعی است

‏«پادشاهی تو بیاید.‏ خواست تو همان طور که در آسمان انجام می‌شود،‏ بر زمین نیز انجام شود.‏»—‏مَتّی ۶:‏۹-‏۱۳

پادشاهی خدا چیست؟‏

۲ عیسی بهترین حاکم خواهد بود

‏«بینوایان را به عدالت داوری خواهد کرد.‏»—‏اِشَعْیا ۱۱:‏۴

چرا عیسی بهترین پادشاهی است که می‌توان تصوّر کرد؟‏

 • ۱تیموتائوس ۶:‏۱۶

  تمام حاکمان بشری سرانجام می‌میرند،‏ اما عیسی هیچ گاه نخواهد مرد.‏ تمام اعمال نیکویی که عیسی برای ما انجام خواهد داد،‏ ابدی خواهد بود.‏

 • اِشَعْیا ۱۱:‏۲-‏۴

  عیسی بیش از هر حاکم بشری قادر است برای انسان‌ها اعمال خیر انجام دهد.‏ او قدرتمندتر از تمام حاکمان بشری است.‏ عیسی با انصاف و دلسوزی حکمرانی خواهد کرد.‏

۳ پادشاهی خدا به حتم خواست خدا را به انجام خواهد رساند

‏«خدای آسمانها سلطنتی را برقرار خواهد کرد که هرگز از بین نخواهد رفت.‏»—‏دانیال ۲:‏۴۴

این پادشاهی تا کنون چه کارهایی کرده است و در آینده چه خواهد کرد؟‏

 • مکاشفه ۱۲:‏۷-‏۱۲

  پس از این که عیسی در سال ۱۹۱۴ پادشاه شد،‏ شیطان را از آسمان بیرون راند و به زمین افکند.‏

 • جامعه ۸:‏۹؛‏ مکاشفه ۱۶:‏۱۶

  در حارمَگِدّون،‏ پادشاهی خدا تمام حکومت‌های فاسد و ظالم را از میان خواهد برد.‏

 • مزمور ۳۷:‏۱۰

  انسان‌هایی که همچنان به اعمال شریرانهٔ خود ادامه می‌دهند،‏ نابود می‌شوند.‏

 • مکاشفه ۲۲:‏۱-‏۳

  زمانی که پادشاهی خدا بر زمین حکمرانی کند،‏ هیچ کس دیگر بیمار نمی‌شود و نمی‌میرد.‏ همچنین تمام انسان‌ها نام خدا را حرمت می‌نهند.‏