مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

فصل ۵:‏ فدیه،‏ بزرگ‌ترین هدیهٔ خدا به بشر

فصل ۵:‏ فدیه،‏ بزرگ‌ترین هدیهٔ خدا به بشر

۱ همهٔ ما به فدیه یعنی بهای رهایی نیازمندیم

مسیح «آمد تا .‏ .‏ .‏ جان خود را همچون بهای رهایی در عوض بسیاری بدهد.‏»—‏مَتّی ۲۰:‏۲۸

چرا به فدیه نیازمندیم؟‏

 • پیدایش ۳:‏۱۷-‏۱۹

  زمانی که آدم از خدا سرپیچی کرد،‏ دیگر از رابطهٔ نزدیک با یَهُوَه برخوردار نبود و زندگی کامل خود و بهشت را از دست داد.‏

 • رومیان ۵:‏۱۲

  به دلیل آنچه آدم کرد،‏ ما گناه و مرگ را از او به ارث برده‌ایم.‏

 • اِفِسُسیان ۱:‏۷

  فدیه طریقی است که یَهُوَه بشر را از چنگ گناه و مرگ آزاد می‌کند.‏

۲ یَهُوَه بهای رهایی بشر را فراهم کرد

‏«بدین گونه محبت خدا بر ما آشکار شد که خدا یگانه پسر خود را به دنیا فرستاد تا ما از طریق او حیات یابیم.‏»—‏۱یوحنا ۴:‏۹

یَهُوَه چگونه بهای رهایی بشر را پرداخت؟‏

 • مزمور ۴۹:‏۷،‏ ۸

  هیچ انسانی نمی‌توانست بهای رهایی بشر را بپردازد و زندگی کاملی را که آدم از دست داده بود،‏ باز پس گیرد.‏

 • لوقا ۱:‏۳۵

  یَهُوَه پسر عزیزش را به زمین فرستاد تا به عنوان انسانی کامل متولّد شود.‏

 • رومیان ۳:‏۲۳،‏ ۲۴؛‏ عبرانیان ۹:‏۲۴

  عیسی پس از رستاخیزش،‏ به آسمان بازگشت و بهای رهایی بشر را به یَهُوَه تقدیم کرد.‏ او با فدا کردن زندگی کامل خود،‏ این بها را پرداخت.‏

۳ فدیه به ما امیدی واقعی می‌بخشد

‏«خدا هر اشکی را از چشمانشان پاک خواهد کرد.‏ دیگر مرگ نخواهد بود.‏»—‏مکاشفه ۲۱:‏۴

فدیه چه فوایدی برای ما دارد؟‏

۴ ما باید فدیه را بپذیریم

‏«خدا .‏ .‏ .‏ پسر یگانهٔ خود را داد تا هر که به او ایمان بورزد .‏ .‏ .‏ زندگی جاودان یابد.‏»—‏یوحنا ۳:‏۱۶

چگونه می‌توانیم نشان دهیم که برای فدیه،‏ این هدیهٔ الٰهی سپاسگزاریم؟‏