مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

فصل ۱۰:‏ حقیقت در مورد فرشتگان

فصل ۱۰:‏ حقیقت در مورد فرشتگان

۱ فرشتگان جزوی از خانوادهٔ خدا هستند

‏«ای فرشتگان خداوند،‏ او را متبارک خوانید.‏»—‏مزمور ۱۰۳:‏۲۰

در مورد فرشتگان چه می‌دانید؟‏

 • ایّوب ۳۸:‏۴-‏۷

  یَهُوَه پیش از آفرینش زمین،‏ فرشتگان را خلق کرد.‏

 • مکاشفه ۵:‏۱۱

  میلیون‌ها فرشته وجود دارند.‏

 • ۱پِطرُس ۱:‏۱۱،‏ ۱۲

  فرشتگان همیشه توجهی خاص به چگونگی به تحقق رسیدن مقصود خدا داشته‌اند.‏

 • لوقا ۱۵:‏۱۰

  فرشتگان علاقه‌ای خاص به خادمان خدا دارند.‏

۲ فرشتگان از خادمان خدا حمایت می‌کنند

‏«فرشتهٔ خداوند گرداگرد ترسندگان او اردو می‌زند،‏ و آنان را می‌رهاند.‏»—‏مزمور ۳۴:‏۷

از کجا می‌دانیم که فرشتگان از انسان‌ها حمایت می‌کنند؟‏

۳ فرشتگان پلید تلاش می‌کنند که به ما آسیب رسانند

‏«شیطان بر ما برتری نیابد؛‏ زیرا از نقشه‌های او بی‌اطلاع نیستیم.‏»—‏۲قُرِنتیان ۲:‏۱۱

شیاطین یا دیوها چه موجوداتی هستند و چرا می‌توانند به ما آسیب برسانند؟‏

 • مکاشفه ۱۲:‏۹

  فرشته‌ای بر ضدّ یَهُوَه سرکشی کرد.‏ او شیطان خوانده می‌شود.‏

 • پیدایش ۶:‏۲

  در زمان نوح،‏ برخی از فرشتگان نیز سرکشی کردند و به زمین آمدند.‏

 • مَتّی ۹:‏۳۴

  آن فرشتگان به شیطان پیوستند و دیو خوانده شدند.‏

 • تَثنیه ۱۸:‏۱۰،‏ ۱۱

  این دیوها سعی می‌کنند مردم را فریب دهند و به هر شکل ممکن به آنان آسیب برسانند.‏

۴ شما می‌توانید در مقابل شیطان و دیوهایش ایستادگی کنید

‏«در برابر ابلیس بایستید و او از شما خواهد گریخت.‏»—‏یعقوب ۴:‏۷

شما چگونه می‌توانید از کمک‌های یَهُوَه برای ایستادگی در مقابل شیطان و دیوها فایده ببرید؟‏

 • اعمال ۱۹:‏۱۹

  باید هر چیزی که سحر و جادو،‏ ارتباط با ارواح شریر و نیروهای مافوق طبیعی را بی‌خطر یا هیجان‌انگیز جلوه می‌دهد،‏ از خود دور کنید.‏

 • اِفِسُسیان ۶:‏۱۶،‏ ۱۸

  با مطالعهٔ کتاب مقدّس ایمان خود را استوار سازید و دعا کنید که در پناه خدا بمانید.‏

 • امثال ۱۸:‏۱۰

  نام خدا،‏ یَهُوَه را به کار برید.‏