مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

فصل ۱۴:‏ از زندگی خانوادگی شاد و سعادتمند برخوردار شوید

فصل ۱۴:‏ از زندگی خانوادگی شاد و سعادتمند برخوردار شوید

۱ یَهُوَه بنیان‌گذار خانواده است

‏«از این رو،‏ در برابر پدری زانو می‌زنم که هر خانواده‌ای در آسمان و بر زمین نام خود را مدیون اوست.‏»—‏اِفِسُسیان ۳:‏۱۴،‏ ۱۵

چگونه می‌توانیم خانواده‌ای شاد و سعادتمند داشته باشیم؟‏

 • پیدایش ۱:‏۲۶-‏۲۸

  یَهُوَه بنیان‌گذار نخستین خانواده است.‏

 • اِفِسُسیان ۵:‏۱،‏ ۲

  کلید داشتن زندگی خانوادگی شاد،‏ سرمشق گرفتن از یَهُوَه و عیسی است.‏

۲ چگونه می‌توان شوهر یا زنی خوب بود؟‏

‏«هر یک از شما باید به زن خود همچون خویشتن محبت کند و زن نیز باید عمیقاً به شوهر خود احترام بگذارد.‏»—‏اِفِسُسیان ۵:‏۳۳

رفتار زن و شوهر نسبت به هم باید چگونه باشد؟‏

۳ پدر و مادر خوب برای فرزندانشان چه می‌کنند؟‏

‏«ای پدران،‏ فرزندان خود را خشمگین مسازید،‏ بلکه آنان را با تأدیب و نصایح یَهُوَه بزرگ کنید.‏»—‏اِفِسُسیان ۶:‏۴

والدین چه مسئولیتی در قبال فرزندانشان دارند؟‏

 • تَثنیه ۶:‏۴-‏۹؛‏ امثال ۲۲:‏۶

  شما باید به فرزندانتان در مورد یَهُوَه آموزش دهید.‏ این کار را باید از همان اوان کودکی انجام دهید و با صبر و بردباری به هر یک یاری رسانید تا دوست یَهُوَه شوند.‏

 • ۱پِطرُس ۵:‏۸

  به فرزند خود بیاموزید که چگونه از سوءاستفادهٔ جنسی و سایر موقعیت‌های خطرآفرین دوری کند.‏

 • اِرْمیا ۳۰:‏۱۱؛‏ عبرانیان ۱۲:‏۹-‏۱۱

  فرزند نیاز به تأدیب والدینش دارد،‏ اما والدین نباید هرگز از روی خشم و عصبانیت او را تنبیه کنند.‏

۴ خدا از فرزندان چه انتظاری دارد؟‏

‏«ای فرزندان،‏ مطابق خواست خداوند مطیع والدین خود باشید.‏»—‏اِفِسُسیان ۶:‏۱

ای فرزندان،‏ چرا باید مطیع والدین خود باشید؟‏

 • امثال ۲۳:‏۲۲-‏۲۵؛‏ کولُسیان ۳:‏۲۰

  اطاعت شما از والدینتان مایهٔ خشنودی یَهُوَه و آنان می‌شود.‏

 • ۱قُرِنتیان ۱۵:‏۳۳

  اگر از میان دوستداران خدا برای خود دوست بیابید انجام آنچه درست است،‏ برایتان آسان‌تر خواهد بود.‏