به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

پادشاهی خدا چیست؟‏

پادشاهی خدا چیست؟‏

آیا به نظرتان .‏ .‏ .‏

 • رابطه‌ای قلبی با خداست؟‏

 • مفهوم نمادین دارد؟‏

 • حکومتی است در آسمان؟‏

 پاسخ کتاب مقدّس در این مورد چیست؟‏

‏«خدای آسمان‌ها سلطنتی برقرار خواهد ساخت که هرگز از بین نخواهد رفت.‏»—‏دانیال ۲:‏۴۴‏.‏

‏«پسری به ما بخشیده شده!‏ او بر ما سلطنت خواهد کرد.‏»—‏اِشَعْیا ۹:‏۶‏،‏ ترجمهٔ تفسیری‏.‏

پس خدا برای شما چه می‌خواهد؟‏

 • زندگی تحت حکومتی عادل همراه با برکات فراوان.‏—‏اِشَعْیا ۴۸:‏۱۷،‏ ۱۸‏.‏

 • زندگی در دنیایی جدید با شادی و سلامت کامل.‏—‏مکاشفه ۲۱:‏۳،‏ ۴‏.‏

 آیا واقعاً می‌توانیم به گفتهٔ کتاب مقدّس اعتماد کنیم؟‏

بله و حداقل به دو دلیل:‏

 • عیسی نشان داد که پادشاهی خدا برای بشر چه برکاتی خواهد آورد.‏ او به پیروانش آموخت که برای آمدن پادشاهی خدا و به انجام رسیدن خواست خدا بر زمین،‏ دعا کنند.‏ (‏مَتّی ۶:‏۹،‏ ۱۰‏)‏ عیسی نشان داد که خدا چگونه به این دعا جواب می‌دهد.‏

  زمانی که عیسی بر زمین بود گرسنگان را سیر کرد،‏ بیماران را شفا داد و به مردگان زندگی بخشید.‏ (‏مَتّی ۱۵:‏۲۹-‏۳۸؛‏ یوحنا ۱۱:‏۳۸-‏۴۴‏)‏ عیسی به این طریق گوشه‌ای از برکاتی را نشان داد که در آینده،‏ در مقام حکمران پادشاهی خدا نصیب تابعین این حکومت خواهد کرد.‏—‏مکاشفه ۱۱:‏۱۵‏.‏

 • وضعیت دنیا حاکی از این است که پادشاهی خدا به‌زودی می‌آید.‏ عیسی پیشگویی کرد که اندکی پیش از آمدن پادشاهی خدا و برقراری صلح،‏ دنیا درگیر جنگ‌ها،‏ قحطی‌ها و زلزله‌ها خواهد شد.‏—‏مَتّی ۲۴:‏۳،‏ ۷‏.‏

  امروزه وضعیت دنیا چنین است.‏ از این رو،‏ می‌توان اطمینان داشت که به زودی پادشاهی خدا به تمامی این مشکلات پایان خواهد داد.‏

 به این موضوع فکر کنید

زندگی تحت حکومت پادشاهی خدا چگونه خواهد بود؟‏

کتاب مقدّس در آیات زیر به این پرسش پاسخ می‌دهد:‏ مزمور ۳۷:‏۲۹ و اِشَعْیا ۶۵:‏۲۱-‏۲۳‏.‏