به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 پرسش ۱۰

کتاب مقدّس چگونه به من کمک می‌کند؟‏

کتاب مقدّس چگونه به من کمک می‌کند؟‏

اهمیت این موضوع

کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «کلِ نوشته‌های مقدّس از خدا الهام شده است.‏» (‏۲تیموتائوس ۳:‏۱۶‏)‏ اگر این گفته حقیقت داشته باشد،‏ کتاب مقدّس تو را در مسیر درست زندگی هدایت خواهد کرد.‏

تصمیم تو چیست؟‏

این صحنه را تجسّم کن:‏ دیوید در حال رانندگی در منطقه‌ای است که برایش کاملاً ناآشناست.‏ تابلوهای راهنما در آن منطقه حاکی از آن است که او در طول مسیر،‏ راهی اشتباه را انتخاب کرده و اکنون گم شده است.‏

اگر تو جای دیوید بودی،‏ چه کار می‌کردی؟‏

با عجله تصمیم نگیر!‏

می‌توانی یکی از راه‌های زیر را انتخاب کنی:‏

  1. ۱.‏ از شخصی مسیر درست را بپرسی.‏

  2. ۲.‏ از نقشه یا دستگاه مسیریاب (GPS) استفاده کنی.‏

  3. ۳.‏ به این امید که مسیر درست را بیابی،‏ به رانندگی ادامه دهی.‏

به وضوح می‌توان دید که راه سوم کمک چندانی به تو نخواهد کرد.‏

راه دوم از راه اول بهتر است.‏ زیرا با به همراه داشتن نقشه یا دستگاه مسیریاب می‌توانی همواره از درستی مسیر خود اطمینان یابی.‏

کتاب مقدّس نیز به همین شکل به ما کمک می‌کند.‏

این کتاب که پرفروش‌ترین کتاب در جهان است .‏ .‏ .‏

  • تو را در پیچ و خم‌های زندگی هدایت می‌کند

  • به تو کمک می‌کند تا خود را بهتر بشناسی و شخص بهتری شوی

  • بهترین راه زندگی را به تو نشان خواهد داد

 پاسخ به پرسش‌های مهم زندگی

ما انسان‌ها تا سخن گفتن را می‌آموزیم،‏ سؤال می‌کنیم.‏

  • چرا آسمان آبی است؟‏

  • چرا ستارگان می‌درخشند؟‏

وقتی بزرگ‌تر می‌شویم،‏ دربارهٔ دنیای اطرافمان سؤال می‌کنیم.‏

آیا ممکن است پاسخ تمام این پرسش‌ها را در کتاب مقدّس بیابیم؟‏

بسیاری از مردم کتاب مقدّس را مجموعه‌ای از داستان‌ها و افسانه‌ها می‌دانند.‏ آنان فکر می‌کنند این کتاب برای دنیای امروز بی‌فایده است یا درک آن بسیار مشکل است.‏ آیا چنین نظراتی صحیح است یا تنها پیش‌داوری‌هایی دربارهٔ کتاب مقدّس است؟‏

برای مثال،‏ مردم تصوّر می‌کنند کتاب مقدّس می‌گوید که دنیا تحت کنترل خداست.‏ اما آیا چنین چیزی ممکن است؟‏ دنیای امروز از کنترل خارج شده است!‏ آیا اتفاقات دنیای امروز با شخصیت خدای مهربان هماهنگ است؟‏ اتفاقاتی همچون درد و رنج،‏ بیماری و مرگ،‏ فقر و مصیبت.‏

آیا مایلی بدانی دنیا تحت کنترل کیست؟‏ شاید از پاسخ کتاب مقدّس تعجب کنی!‏

همان طور که دیدی،‏ محتوای این بروشور بر اساس کتاب مقدّس است.‏ شاهدان یَهُوَه اطمینان دارند که کتاب مقدّس راهنمایی قابل‌اعتماد است.‏ چرا که این کتاب ‹از خدا الهام شده است و برای تعلیم،‏ توبیخ و سامان دادن به امور› می‌باشد.‏ (‏۲تیموتائوس ۳:‏۱۶،‏ ۱۷‏)‏ کتاب مقدّس،‏ کتابی باستانی و در عین حال مفید برای دنیای امروز است؛‏ تو را تشویق می‌کنیم که شخصاً این کتاب را بررسی کنی.‏