اهمیت این موضوع

تصمیم تو دربارهٔ داشتن یا نداشتن رابطهٔ جنسی،‏ بر آینده‌ات تأثیر زیادی خواهد گذاشت.‏

تصمیم تو چیست؟‏

این صحنه را تجسّم کن:‏ مایک و هِدِر تنها دو ماه است که با هم دوست شده‌اند؛‏ اما احساس هِدِر نسبت به مایک همچون کسی است که او را سال‌هاست می‌شناسد.‏ آنان در موارد زیادی با هم تفاهم دارند!‏ مرتباً به یکدیگر پیام می‌فرستند و ساعت‌ها تلفنی صحبت می‌کنند.‏ اما اکنون که دو ماه از دوستی آنان می‌گذرد،‏ مایک تنها به صحبت کردن با هِدِر قانع نیست.‏

طی دو ماه گذشته،‏ رابطهٔ آنان در حد گرفتن دست یکدیگر و بوسه‌های خیلی کوتاه بوده است.‏ هِدِر با خود می‌گوید:‏ ‹من نمی‌خوام پا فراتر از این بذارم.‏ از طرف دیگه،‏ نمی‌خوام مایک رو از دست بدم؛‏ چون هیچ کس مثل اون به من علاقه و توجه نشون نمیده.‏ تازه،‏ ما خیلی همدیگرو دوست داریم .‏ .‏ .‏›‏

آیا تو به سن ازدواج رسیده‌ای؟‏ در این صورت،‏ اگر به جای هِدِر بودی،‏ چه کار می‌کردی؟‏

با عجله تصمیم نگیر!‏

رابطهٔ جنسی هدیه‌ای از طرف خدا برای افراد متأهل است.‏ برقراری رابطهٔ جنسی پیش از ازدواج،‏ در واقع استفادهٔ نادرست از این هدیه است؛‏ درست مانند وقتی که لباسی بسیار زیبا هدیه می‌گیری و از آن برای گردگیری استفاده می‌کنی

اگر قانون جاذبه را نادیده بگیری و خود را از جایی مرتفع پایین بیندازی،‏ عواقب تلخ آن را خواهی دید.‏ زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی نیز همین طور است.‏ یکی از این اصول می‌گوید:‏ «از اعمال نامشروع جنسی بپرهیزید.‏»—‏۱تِسالونیکیان ۴:‏۳‏.‏

زیر پا گذاشتن این اصل چه پیامدهایی خواهد داشت؟‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «هر که از اعمال نامشروع جنسی دست نکشد،‏ بر ضدّ بدن خود گناه می‌کند.‏» (‏۱قُرِنتیان ۶:‏۱۸‏)‏ به چه شکل؟‏

 تحقیقات نشان می‌دهد که رابطهٔ جنسی پیش از ازدواج،‏ معمولاً پیامدهای زیر را برای جوانان به همراه دارد.‏

  • آشفتگی و پریشانی.‏ اکثر جوانانی که قبل از ازدواج رابطهٔ جنسی داشته‌اند،‏ شدیداً از عملشان پشیمان شده‌اند.‏

  • بی‌اعتمادی.‏ وقتی دو نفر قبل از ازدواج با هم رابطهٔ جنسی دارند،‏ هر یک از آنان از خود می‌پرسد،‏ ‹اون قبل از من با چند نفر دیگه رابطهٔ جنسی داشته؟‏›‏

  • دلسردی.‏ بسیاری از دختران،‏ پسری را می‌پسندند که از آنان محافظت کند،‏ نه سوءاستفاده.‏ پسران نیز بعد از داشتن رابطهٔ جنسی با یک دختر،‏ گرایش کمتری به او خواهند داشت.‏

  • نتیجه:‏ با داشتن رابطهٔ جنسی پیش از ازدواج،‏ در واقع اجازه می‌دهی که دیگران از بدن پاک و باارزش تو سوءاستفاده کنند؛‏ و چنین کاری تو را بی‌حرمت می‌سازد.‏—‏رومیان ۱:‏۲۴‏.‏

پس همواره مصمم باش تا از داشتن رابطهٔ جنسی پیش از ازدواج پرهیز کنی.‏ (‏۱تِسالونیکیان ۴:‏۳‏)‏ به این شکل،‏ اگر روزی ازدواج کنی،‏ رابطه‌ای لذّت‌بخش با همسرت خواهی داشت،‏ زیرا از احساساتی همچون آشفتگی،‏ پشیمانی و نگرانی به دور خواهی بود.‏—‏امثال ۷:‏۲۲،‏ ۲۳؛‏ ۱قُرِنتیان ۷:‏۳‏.‏

 نظر تو چیست؟‏

  • آیا شخصی که تو را واقعاً دوست دارد،‏ به سلامت جسمی و روحی تو صدمه می‌زند؟‏

  • آیا شخصی که برای تو واقعاً ارزش قائل است،‏ رابطهٔ شخصی تو با خدا را به خطر می‌اندازد؟‏—‏عبرانیان ۱۳:‏۴‏.‏