مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 پرسش ۵

چطور با زورگویی همکلاسی‌هایم مقابله کنم؟‏

چطور با زورگویی همکلاسی‌هایم مقابله کنم؟‏

اهمیت این موضوع

واکنش تو می‌تواند شرایط را بهتر یا بدتر سازد.‏

تصمیم تو چیست؟‏

این صحنه را تجسّم کن:‏ حدوداً سه ماه پیش همکلاسی‌های توماس شایعاتی دربارهٔ او پخش کردند و روی او اسم گذاشتند.‏ آنان گاهی اوقات کتاب‌های او را روی زمین می‌ریزند و وانمود می‌کنند که اتفاقی بوده است.‏ او را در جمع هُل می‌دهند و خود را پنهان می‌کنند.‏ حتی دیروز او را در یک پیام اینترنتی تهدید کردند.‏ توماس به دلیل این آزار و اذیت‌ها،‏ دیگر نمی‌خواهد به مدرسه برگردد.‏

اگر تو جای توماس بودی،‏ چه کار می‌کردی؟‏

با عجله تصمیم نگیر!‏

شاید تصوّر کنی که هیچ کاری از دستت بر نمی‌آید!‏ اما در ادامه خواهی دید که چطور می‌توانی بدون خشونت با زورگویی مقابله کنی.‏

  •   آرامش خود را حفظ کن.‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «نادان همهٔ خشم خود را بی‌مهابا بروز می‌دهد،‏ اما حکیم آن را بازمی‌دارد.‏» (‏امثال ۲۹:‏۱۱‏)‏ اگر آرامش خود را،‏ حتی در ظاهر حفظ کنی،‏ احتمالاً افراد زورگو از آزار و اذیت تو دست می‌کشند.‏

  • تلافی نکن.‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «بدی را با بدی پاسخ مدهید.‏» (‏رومیان ۱۲:‏۱۷‏)‏ انتقام‌جویی شرایط را بدتر خواهد کرد.‏

  • از خطر دوری کن.‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «عاقل،‏ خطر را می‌بیند و پنهان می‌شود.‏» (‏امثال ۲۲:‏۳‏)‏ تا حد ممکن از اشخاص زورگو یا مکان‌هایی که ممکن است در آن مورد آزار و اذیت قرار بگیری دوری کن.‏

  • آنان را با واکنش خود غافلگیر کن.‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «جوابِ نرم خشم را برمی‌گرداند.‏» (‏امثال ۱۵:‏۱‏)‏ سعی کن با شوخی پاسخ آنان را بدهی.‏ برای مثال،‏ اگر آنان تو را به خاطر وزنت مسخره می‌کنند،‏ به شوخی بگو:‏ «آره می‌دونم،‏ باید چند کیلو وزن کم کنم!‏»‏

  • با آنان بحث نکن.‏ نُرا که ۱۹ سال دارد،‏ می‌گوید:‏ «سکوت کردن جلوی زورگوها نشونهٔ ضعف نیست،‏ نشونهٔ بلوغ و خویشتنداریه؛‏ یعنی خصوصیاتی که آدمای زورگو ندارن.‏»—‏۲تیموتائوس ۲:‏۲۴‏.‏

  • اعتمادبه‌نَفْس خود را تقویت کن.‏ افراد زورگو معمولاً کسانی را که اعتمادبه‌نَفْس کمی دارند و بی‌دفاع به نظر می‌رسند،‏ مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند.‏ در مقابل،‏ اگر اعتمادبه‌نَفْس تو را ببینند،‏ خود را عقب می‌کشند.‏

  • دیگران را در جریان بگذار.‏ معلّمی می‌گوید:‏ «وقتی کسی اذیتت می‌کنه،‏ بهترین کار اینه که بزرگ‌ترها رو در جریان بذاری.‏ با این کار،‏ بقیه رو هم از آزار و اذیت اونا محفوظ نگه می‌داری.‏»‏

اعتمادبه‌نَفْس به تو قدرتی می‌دهد که شخص زورگو فاقد آن است