به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

به یهوه نزدیک شویم

 فصل ۴

‏‹قدرت خداوند عظیم است›‏

‏‹قدرت خداوند عظیم است›‏

۱،‏ ۲.‏ ایلیّا در زندگی خود شاهد چه وقایع حیرت‌آوری بود و از غاری در کوه حوریب چه صحنهٔ شگفت‌آور دیگری را پیش روی خود دید؟‏

ایلیّا در زندگی خود وقایع حیرت‌آور فراوانی را به چشم دیده بود.‏ به عنوان مثال وقتی در خفا زندگی می‌کرد دیده بود که چطور کلاغ‌ها دو بار در روز برایش غذا آوردند.‏ دیده بود که در طی یک خشکسالی طولانی دو ظرف آرد و روغن دوام آورد و خالی نشد.‏ و حتی دیده بود که در جواب دعایش آتش از آسمان فرود آمد.‏ (‏۱پادشاهان،‏ باب‌های ۱۷ و ۱۸‏)‏ با این همه،‏ توقع واقعه‌ای را که در انتظارش بود نداشت.‏

۲ او در نزدیکی دهانهٔ غاری واقع در کوه حوریب صحنه‌ای شگفت‌آور و هراس‌انگیز دید.‏ ابتدا باد شروع به وزیدن کرد؛‏ بادی که بی‌شک با غرّشی کرکننده همراه بود زیرا کوه‌ها را می‌شکافت و صخره‌ها را خرد می‌ساخت.‏ سپس زمین‌لرزه‌ای رخ داد و پس از آن شعله‌های آتش افروخته شد و از میان آن منطقه گذشت.‏ ایلیّا بی‌شک گرمای سوزان آن را بر چهرهٔ خویش حس کرد.‏—‏۱پادشاهان ۱۹:‏۸-‏۱۲‏.‏

‏«خدا از آنجا عبور کرد»‏

۳.‏ ایلیّا شاهد کدام خصوصیت خدا بود و در کجا می‌توانیم گواهی بر این خصوصیت او مشاهده کنیم؟‏

۳ همهٔ وقایعی که ایلیّا مشاهده کرد نشانگر قدرت عظیم یَهُوَه خدا بود.‏ البته،‏ ما برای اینکه به قدرت یَهُوَه پی ببریم نیازی به معجزه نداریم.‏ در کتاب مقدّس آمده است که آفریده‌های یَهُوَه گواهی است بر «وجود خدا و قدرت ابدی او.‏» (‏رومیان ۱:‏۲۰‏،‏ ترجمهٔ تفسیری‏)‏ برای مثال رعد و برق در هنگام توفان،‏ آبشارهای باشکوه،‏ عظمت و وسعت آسمان پرستاره را در نظر بگیرید!‏ آیا قدرت خدا در آن‌ها مشهود نیست؟‏ در دنیای امروز تعداد کمی از انسان‌ها حقیقتاً به قدرت خدا معتقدند و از میان آنان فقط تعداد بسیار کمی دیدگاه درستی در این مورد دارند.‏ در حالی که اگر قدرت یَهُوَه را بخوبی درک کنند به  او نزدیک‌تر می‌شوند.‏ در این بخش به تفصیل،‏ قدرت بی‌همتای یَهُوَه را بررسی خواهیم کرد.‏

یکی از ویژگی‌های اساسی یَهُوَه

۴،‏ ۵.‏ الف)‏ مفهوم نام خدا چیست،‏ و این نام چگونه قدرت خدا را نشان می‌دهد؟‏ ب)‏ چرا بجاست که یَهُوَه قدرت خود را به قدرت گاو نر تشبیه می‌کند؟‏

۴ قدرت یَهُوَه بی‌همتاست.‏ اِرْمیای نبی می‌گوید:‏ «ای خداوند،‏ خدایی مثل تو وجود ندارد،‏ چون تو بزرگی و نامت پرقدرت است!‏» (‏اِرْمیا ۱۰:‏۶‏،‏ تفس‍.‏‏)‏ توجه کنید که در این آیه نام خدا پرقدرت خوانده شده است.‏ چنان که به یاد دارید،‏ نام او به این معناست:‏ «او سبب شدن می‌گردد.‏» آری،‏ یَهُوَه با قدرت عظیم خود آنچه بخواهد می‌آفریند و آنچه بخواهد می‌شود.‏ قدرت یَهُوَه در به انجام رساندن اراده‌اش بی‌حد است.‏ قدرت یکی از خصوصیات اصلی اوست.‏

۵ درک عظمت قدرت یَهُوَه به طور کامل برای ما انسان‌ها امکان‌پذیر نیست.‏ به همین دلیل،‏ یَهُوَه به زبان تشبیه در مورد قدرت خود سخن می‌گوید و برای مثال آن را به گاو نر تشبیه می‌کند.‏ (‏حِزْقِیال ۱:‏۴-‏۱۰‏)‏ چنین تشبیهی بجاست زیرا برای مردم فلسطین باستان بندرت پیش می‌آمد که موجودی قوی‌تر از گاو نر را به چشم ببینند.‏ آنان علاوه بر گاو نر اهلی که حیوانی عظیم و نیرومند بود گاو نر وحشی یا اوروس را که ظاهری هراس‌انگیز داشت نیز می‌شناختند.‏ امروزه،‏ نسل این حیوان منقرض شده است.‏ (‏ایّوب ۳۹:‏۹-‏۱۲‏)‏ گفته می‌شود که جثهٔ این نوع گاو وحشی کمی از فیل کوچک‌تر بود و نیرو و سرعتی فوق‌العاده داشت.‏ براستی که انسان در مقابل چنین حیوان عظیمی چقدر خود را کوچک و ضعیف حس می‌کند!‏

۶.‏ چرا فقط یَهُوَه را می‌توان «قادر مطلق» خواند؟‏

۶ به همین شکل،‏ انسان در مقابل قدرت یَهُوَه خدا خود را ناچیز و ناتوان احساس می‌کند.‏ در نظر یَهُوَه حتی ملت‌های قدرتمند همچون لایهٔ غباری هستند که بر روی کفه‌های ترازو می‌نشیند.‏ (‏اِشَعْیا ۴۰:‏۱۵‏)‏ یَهُوَه برخلاف مخلوقاتش از قدرتی بی‌انتها برخوردار است و به همین دلیل او را «قادر  مطلق» می‌خوانیم.‏ * (‏مکاشفه ۱۵:‏۳‏)‏ او دارای قدرتی عظیم است.‏ (‏اِشَعْیا ۴۰:‏۲۶‏)‏ قدرت لایتناهی او از هیچ منبع دیگری نیرو نمی‌گیرد زیرا ‹قوّت از آن اوست.‏› (‏مزمور ۶۲:‏۱۱‏)‏ حال ببینیم که او قدرتش را به چه شکلی به کار می‌گیرد؟‏

یَهُوَه چگونه قدرتش را به کار می‌گیرد؟‏

۷.‏ روح‌القدس یَهُوَه چیست،‏ و کلماتی که به زبان عبرانی و یونانی برای آن به کار برده شده‌اند گویای چه هستند؟‏

۷ روح‌القدس یَهُوَه،‏ قدرتی بی‌پایان و همیشه فعال است.‏ در پیدایش ۱:‏۲ منظور از «روح خدا» در واقع «نیروی فعال» اوست.‏ کلمات عبرانی و یونانی که در اینجا به صورت «روح» ترجمه شده،‏ در آیات دیگر کتاب مقدّس به صورت «باد،‏» «نَفَس» و «نَفْخِه» برگردانده شده است.‏ به نقل از فرهنگ‌های لغت،‏ این کلمات در زبان اصلی گویای یک نیروی نامرئی در حال عمل است.‏ وقتی باد ملایم می‌وزد برگ‌های درختان با صدایی دلنشین به حرکت درمی‌آیند.‏ ما با اینکه باد را نمی‌بینیم از روی حرکت برگ‌ها به وجود آن پی می‌بریم.‏ به همین ترتیب با اینکه روح خدا را نمی‌بینیم از روی تأثیر آن بر روی محیط اطرافمان به وجود آن پی می‌بریم.‏

۸.‏ در کتاب مقدّس روح خدا به چه چیزهایی تشبیه شده است،‏ و چرا چنین تشبیهاتی بجاست؟‏

۸ روح‌القدس خدا می‌تواند به شکل‌های مختلف عمل کند.‏ به همین دلیل یَهُوَه می‌تواند آن را برای انجام مقاصد مختلف خود به کار گیرد.‏ پس بجاست که در کتاب مقدّس روح خدا به «انگشت،‏» «دست قوی» و یا «بازوی» خدا تشبیه می‌شود.‏ (‏لوقا ۱۱:‏۲۰؛‏ تثنیه ۵:‏۱۵؛‏ مزمور ۸:‏۳‏)‏ همان طور که انسان می‌تواند از دستش برای انجام کارهای بی‌شمار که مستلزم میزان‌های مختلف قدرت است،‏ استفاده کند،‏ خدا نیز روحش را برای انجام مقاصدش به کار  می‌گیرد.‏ برای مثال به وسیلهٔ روحش اتم را آفرید،‏ دریای سرخ را شکافت و یا به مسیحیان قرن اوّل توانایی سخن گفتن به زبان‌های گوناگون را عطا کرد.‏

۹.‏ خدا تا چه اندازه اقتدار دارد؟‏

۹ یَهُوَه از قدرت خود برای سلطنت بر عالَم نیز استفاده می‌کند.‏ او میلیون‌ها فرشته و انسان در خدمت خود دارد که با شوق و اشتیاق از او فرمان می‌برند.‏ تعداد انسان‌هایی که به او خدمت می‌کنند در کتاب مقدّس عده‌ای بی‌شمار یا انبوهی عظیم خوانده می‌شود.‏ (‏مزمور ۶۸:‏۱۱؛‏ ۱۱۰:‏۳‏)‏ با این حال انسان‌ها در مقایسه با فرشتگان موجوداتی ضعیف هستند.‏ هنگامی که لشکر آشور به قوم خدا حمله کرد،‏ یک فرشته به تنهایی ۱۸۵٬۰۰۰ سرباز آشوری را به هلاکت رساند!‏ (‏۲پادشاهان ۱۹:‏۳۵‏)‏ حال تصوّر کنید که چنین فرشتگان پرقدرتی تحت فرمان یَهُوَه هستند.‏ براستی که او دارای اقتداری بی‌همتاست!‏—‏مزمور ۱۰۳:‏۱۹،‏ ۲۰‏.‏

۱۰.‏ الف)‏ چرا یَهُوَه خدای لشکرها خوانده می‌شود؟‏ ب)‏ نیرومندترین مخلوق یَهُوَه کیست؟‏

۱۰ دانیال نبی در رؤیایی که در بارهٔ آسمان دید،‏ بیش از صد میلیون فرشته را مشاهده کرد که در مقابل تخت یَهُوَه حضور داشتند،‏ ولی معلوم نیست که او در این رؤیا همهٔ فرشتگان را مشاهده کرده باشد.‏ (‏دانیال ۷:‏۱۰‏)‏ پس تعداد آنان ممکن است خیلی بیش از این‌ها باشد.‏ به همین دلیل است که خدا،‏ یَهُوَه صبایوت یا به عبارت دیگر خدای لشکرها خوانده می‌شود.‏ این عنوان توصیف‌کنندهٔ مقام پرقدرت یَهُوَه به عنوان فرماندهٔ گروه عظیم و سازمان‌یافتهٔ فرشتگان است.‏ او سرپرستی همهٔ این موجودات روحی را به دست پسر عزیزش یعنی نخستین آفریدهٔ خود سپرده است.‏ (‏کُولُسیان ۱:‏۱۵‏)‏ عیسی نیرومندترین مخلوق یَهُوَه است زیرا بر همهٔ فرشتگان و سرافین و کروبیان ریاست دارد.‏

۱۱،‏ ۱۲.‏ الف)‏ کلام خدا قدرت انجام چه کارهایی را دارد؟‏ ب)‏ عیسی میزان قدرت یَهُوَه را چگونه توصیف می‌کند؟‏

۱۱ یَهُوَه به شکل دیگری نیز قدرت خویش را اِعمال می‌کند.‏ پولُس رسول در این باره می‌گوید:‏ «کلام خدا زنده و با نفوذ است.‏» (‏عبرانیان ۴:‏۱۲‏،‏ تفس‍.‏‏)‏  آیا تا به حال قدرت فوق‌العادهٔ کلام خدا را مشاهده کرده‌اید؟‏ کلام خدا ما را تقویت می‌کند و ایمانمان را مستحکم می‌سازد و علاوه بر این،‏ شخصیت ما را بهبود می‌بخشد.‏ پولُس پس از آنکه به هم‌ایمانانش در مورد افراد فاسد هشدار داد،‏ اضافه کرد که اما «بعضی از شما در گذشته،‏ چنین زندگی گناه‌آلودی داشتید.‏» (‏۱قُرِنتیان ۶:‏۹-‏۱۱‏،‏ تفس‍.‏‏)‏ آری،‏ آنان با قدرتِ «کلام خدا» توانستند شیوهٔ زندگی خویش را تغییر دهند.‏

۱۲ قدرت یَهُوَه به قدری عظیم و امکاناتی که برای اِعمال قدرت خود در اختیار دارد به قدری مؤثر است که هیچ عاملی نمی‌تواند در مقابل آن قد علم کند.‏ عیسی در این باره می‌گوید:‏ «نزد خدا همه چیز ممکن است.‏» (‏متّیٰ ۱۹:‏۲۶‏)‏ حال می‌پردازیم به اینکه یَهُوَه از قدرت خود برای انجام چه مقاصدی استفاده می‌کند.‏

قدرتی هدفمند

۱۳،‏ ۱۴.‏ الف)‏ چرا می‌توان گفت که یَهُوَه یک نیروی بی‌هویت نیست؟‏ ب)‏ یَهُوَه برای انجام چه کارهایی قدرت خود را به کار می‌گیرد؟‏

۱۳ روح یَهُوَه از همهٔ نیروهای عالَم پرقدرت‌تر است.‏ با وجود این،‏ یَهُوَه فقط یک منبع قدرت یا نیرویی بی‌هویت نیست بلکه دارای شخصیت است و عنان قدرت خویش را کاملاً در اختیار دارد.‏ اما چه عاملی او را به استفاده از قدرتش برمی‌انگیزد؟‏

۱۴ همان طور که خواهیم دید خدا از قدرت خود برای آفرینش موجودات،‏ بهبود اوضاع و همین طور نابودی دشمنان و مراقبت از خادمانش استفاده می‌کند.‏ (‏اِشَعْیا ۴۶:‏۱۰‏)‏ در برخی موارد،‏ قدرت خود را برای نشان دادن جنبه‌های مهم شخصیت و معیارهایش به کار می‌گیرد.‏ از همه مهم‌تر،‏ از قدرت خود برای به انجام رساندن اراده‌اش استفاده می‌کند.‏ ارادهٔ او بر آن است که به وسیلهٔ ملکوت مسیحایی حق حاکمیت خویش را اثبات و نام خود را مقدّس سازد.‏ هیچ عاملی نمی‌تواند مانع رسیدن او به این هدف شود.‏

۱۵.‏ یَهُوَه چگونه از قدرتش به نفع خادمانش استفاده می‌کند،‏ و در مورد ایلیّا چگونه عمل کرد؟‏

 ۱۵ یَهُوَه از قدرت خود برای رساندن کمک به یکایک ما نیز استفاده می‌کند.‏ به آنچه در دوّم تواریخ ۱۶:‏۹ آمده است توجه کنید:‏ «خداوند به تمام جهان چشم دوخته است تا کسانی را که از دل و جان به او وفادارند بیابد و به آنان قوّت بخشد.‏» آنچه برای ایلیّا اتفاق افتاد و در ابتدای فصل به آن اشاره کردیم بخوبی نشانگر این نکته است.‏ دلیل آنکه یَهُوَه قدرت خویش را به آن شکل حیرت‌آور به او نشان داد آن بود که ایزابل،‏ ملکهٔ شریر،‏ قَسَم خورده بود که ایلیّا را بکشد و ایلیّا از ترس جانش گریخته بود.‏ تنهایی و ترس و ناامیدی بر او غلبه کرده بود و با درماندگی گمان می‌کرد که همهٔ زحماتش بیهوده بوده است.‏ یَهُوَه برای تسلّی دل پریشان ایلیّا،‏ قدرت خویش را بوضوح به او نشان داد.‏ باد،‏ زمین‌لرزه و آتش در واقع نمایشگر حضور یَهُوَه یعنی نیرومندترین وجود عالَم در آن محل بود.‏ تا وقتی خدای قادر مطلق با او بود،‏ چرا باید از ایزابل ترسی به دل راه می‌داد؟‏—‏۱پادشاهان ۱۹:‏۱-‏۱۲‏.‏ *

۱۶.‏ چرا تفکّر در مورد قدرت عظیم یَهُوَه تسلّی‌بخش است؟‏

۱۶ اگرچه دورهٔ معجزات به سر آمده،‏ اما از زمان ایلیّا تا کنون تغییری در شخصیت یَهُوَه پدید نیامده است.‏ (‏۱قُرِنتیان ۱۳:‏۸‏)‏ او حالا نیز مشتاق است قدرتش را برای کمک به دوستداران خود به کار گیرد.‏ یَهُوَه با وجود آنکه در عالَم والای روحی به سر می‌برد،‏ از ما دور نیست.‏ ف‍اصله تأثیری بر میزان قدرت او ندارد زیرا قدرت او بی‌انتهاست.‏ در حقیقت «خداوند نزدیک است به آنانی که او را براستی و صداقت طلب می‌کنند.‏» (‏مزمور ۱۴۵:‏۱۸‏،‏ تفس‍.‏‏)‏ یک‌بار هنگامی که دانیال نبی از یَهُوَه طلب کمک می‌کرد،‏ پیش از آن که دعایش به پایان رسد فرشته‌ای نزد او ظاهر شد!‏ (‏دانیال ۹:‏۲۰-‏۲۳‏)‏ هیچ چیز نمی‌تواند مانع شود که یَهُوَه دوستدارانش را یاری و تقویت کند.‏—‏مزمور ۱۱۸:‏۶‏.‏

 آیا قدرت خدا او را دست‌نیافتنی ساخته است‏؟‏

۱۷.‏ ترسی که قدرت یَهُوَه در ما ایجاد می‌کند باید از چه نوعی باشد؟‏

۱۷ قدرت خدا به هیچ وجه نباید ما را به وحشت بیندازد و موجب شود که از نزدیک شدن به او هراس داشته باشیم بلکه باید خداترسی و احترام عمیق روحانی در ما پدید آورد که در مورد آن در فصل پیش به اجمال سخن گفتیم.‏ به گفتهٔ کتاب مقدّس چنین ترسی «نخستین گام» در راه رسیدن به دانایی و حکمت است.‏—‏مزمور ۱۱۱:‏۱۰‏،‏ تفسیری.‏

۱۸.‏ الف)‏ چرا بسیاری از مردم به صاحبان قدرت اعتماد ندارند؟‏ ب)‏ چرا می‌توان گفت که قدرت یَهُوَه هیچ گاه او را به فساد نمی‌کشاند؟‏

۱۸ ‏«قدرت،‏ انسان را به فساد می‌کشاند و قدرت مطلق به فساد مطلق.‏» این جمله نقل‌قولی است از یک نویسندهٔ انگلیسی.‏ گفتهٔ او را بارها نقل‌قول کرده‌اند شاید به این خاطر که بسیاری از انسان‌ها آن را حقیقتی انکارناپذیر می‌دانند.‏ تاریخ نشانگر آن است که انسان‌ها غالباً از قدرت خود سوءاستفاده می‌کنند.‏ (‏جامعه ۴:‏۱؛‏ ۸:‏۹‏)‏ به همین دلیل بسیاری از مردم به صاحبان قدرت اعتماد ندارند و از آنان دوری می‌کنند.‏ حال با در نظر گرفتن این موضوع،‏ آیا یَهُوَه که دارای قدرت مطلق است،‏ به فساد کشانده شده است؟‏ به هیچ وجه!‏ همان طور که دیدیم،‏ او مقدّس است.‏ از این رو،‏ به هیچ عنوان به فساد کشیده نمی‌شود.‏ یَهُوَه با مردان و زنان ناکاملی که در این دنیای فاسد صاحب قدرتند کاملاً تفاوت دارد.‏ او هیچ گاه از قدرت خود سوءاستفاده نکرده و نخواهد کرد.‏

۱۹،‏ ۲۰.‏ الف)‏ یَهُوَه قدرت خویش را همیشه همراه با چه خصوصیاتی به کار می‌گیرد و چرا این موضوع به ما آرامش خاطر می‌دهد؟‏ ب)‏ خویشتنداری یَهُوَه را چگونه می‌توان با مثال نشان داد،‏ و چرا این خصوصیت او جذاب و گیراست؟‏

۱۹ باید به خاطر داشت که قدرت تنها خصوصیت یَهُوَه نیست.‏ در این کتاب عدالت،‏ حکمت و محبت او را بررسی خواهیم کرد.‏ اما نباید بپنداریم که یَهُوَه از خصوصیات خود به شکلی خشک و ماشینی استفاده می‌کند طوری که گویی هر بار فقط یکی از آن‌ها را به کار می‌گیرد.‏ خیر،‏ در فصل‌های بعد خواهیم دید که یَهُوَه همیشه قدرتش را توأم با عدالت،‏ حکمت و محبت به کار می‌گیرد.‏ خصوصیت دیگر خدا که در میان حکمرانان دنیا کمیاب است خویشتنداری اوست.‏

 ۲۰ تصوّر کنید با مردی روبرو شوید که جثه‌ای عظیم و نیرومند دارد و در وهلهٔ اوّل از او بترسید.‏ اما کم‌کم دریابید که شخصیتی ملایم و آرام دارد و همیشه مشتاق و آماده است تا از قدرتش برای کمک و مراقبت از دیگران بخصوص افراد بی‌دفاع و ضعیف استفاده کند.‏ او هرگز از نیروی خود سوءاستفاده نمی‌کند و با اینکه به او اتهامات بی‌دلیل می‌زنند،‏ همچنان باوقار و آرام و مهربان باقی می‌ماند.‏ آیا اگر شما از چنین قدرتی برخوردار بودید می‌توانستید تا این حد خویشتندار و ملایم باشید؟‏ شناخت بهتر چنین شخصی بی‌تردید ما را به سوی او جلب می‌کند.‏ حال اگر یَهُوَه را که قادر مطلق است بهتر بشناسیم خواهیم دید که از خصوصیات جذاب بسیار بیشتری برخوردار است.‏ به آیه‌ای که عنوان این فصل از آن گرفته شده است توجه کنید:‏ ‹خداوند دیر خشمگین می‌شود و قدرت او عظیم است.‏› (‏ناحُوم ۱:‏۳‏،‏ تفس‍.‏‏)‏ یَهُوَه دیرخشم است بدین معنا که حتی شریران را با سرعت از بین نمی‌برد.‏ او ملایم و مهربان است و در برابر بسیاری از فتنه‌انگیزی‌ها از خود صبر نشان می‌دهد.‏—‏مزمور ۷۸:‏۳۷-‏۴۱‏.‏

۲۱.‏ چرا یَهُوَه انسان‌ها را مجبور نمی‌کند که به اراده‌اش عمل کنند،‏ و این موضوع چه نکته‌ای را در مورد او به ما می‌آموزد؟‏

۲۱ حال خویشتنداری یَهُوَه را از زاویهٔ دیگری بررسی می‌کنیم.‏ اگر به ما  انسان‌ها قدرتی بی‌انتها داده شود ممکن است دیگران را وادار کنیم که مطابق میل ما عمل کنند.‏ یَهُوَه با همهٔ قدرتی که در اختیار دارد انسان‌ها را با زور به خدمت نمی‌گیرد.‏ با اینکه خدمت به یَهُوَه تنها راه رسیدن به زندگی جاودانی است،‏ او ما انسان‌ها را مجبور به این کار نکرده،‏ بلکه با مهربانی و احترام به تک‌تک ما حق انتخاب عطا نموده است.‏ البته عواقب تصمیمات نادرست را به ما گوشزد می‌کند و پاداش تصمیمات صحیح را نیز برایمان نقل می‌نماید.‏ اما حق انتخاب را به ما واگذار می‌کند.‏ (‏تثنیه ۳۰:‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏ او به هیچ وجه علاقه‌ای ندارد که مخلوقاتش از روی اجبار یا به دلیل ترس از قدرت عظیمش به او خدمت کنند بلکه در پی یافتن کسانی است که با رضایت‌خاطر و از روی محبت کمر به خدمت او ببندند.‏—‏۲قُرِنتیان ۹:‏۷‏.‏

۲۲،‏ ۲۳.‏ الف)‏ چه چیزی نشانگر آن است که یَهُوَه با اشتیاق به دیگران نیرو می‌بخشد؟‏ ب)‏ در فصل بعد به چه موضوعی می‌پردازیم؟‏

۲۲ حال به آخرین دلیل اینکه چرا نباید از قادر مطلق بیم و هراس داشته باشیم می‌پردازیم.‏ انسان‌های صاحب‌قدرت از تقسیم قدرت خود با دیگران هراس دارند.‏ اما یَهُوَه مشتاق قدرت بخشیدن به پرستندگان وفادارش است.‏ او مسئولیت‌های بسیاری را بر عهدهٔ دیگران از جمله پسرش نهاده است.‏ (‏متّیٰ ۲۸:‏۱۸‏)‏ یَهُوَه خادمانش را به طریق دیگری نیز نیرو می‌بخشد.‏ در کتاب مقدّس آمده است:‏ «عظمت و قدرت،‏ جلال و شکوه و بزرگی برازندهٔ توست.‏ ای خداوند،‏ هر چه در آسمان و زمین است مال توست .‏ .‏ .‏ قدرت و توانایی در درست تو است؛‏ این تو هستی که به انسان قدرت و بزرگی می‌بخشی.‏»—‏۱تواریخ ۲۹:‏۱۱،‏ ۱۲‏،‏ تفسیری.‏

۲۳ آری،‏ یَهُوَه از قوّت بخشیدن به ما خوشنود می‌شود.‏ او قدرتی فوق‌العاده در اختیار کسانی قرار می‌دهد که می‌خواهند به او خدمت کنند.‏ (‏۲قُرِنتیان ۴:‏۷‏)‏ براستی خدایی این چنین نیرومند که قدرتش را با محبت تمام و از روی اصول به کار می‌گیرد انسان را به سوی خود جلب می‌کند.‏ در فصل بعد خواهیم دید که یَهُوَه چگونه قدرتش را برای آفرینش به کار گرفته است.‏

^ بند 6 کلمهٔ یونانی که در اینجا «قادر مطلق» ترجمه شده است به طور تحت‌اللفظی به معنای ‹حاکم بر همه؛‏ و کسی است که دارای قدرت تام می‌باشد.‏›‏

^ بند 15 در کتاب مقدّس آمده است که ‏«خداوند در باد نبود .‏ .‏ .‏ در زلزله نبود .‏ .‏ .‏ در آتش نبود.‏» خادمان یَهُوَه برخلاف پرستندگان خدایانِ اسطوره‌ای،‏ او را در نیروهای طبیعت نمی‌جویند.‏ او بسیار عظیم‌تر از آن است که بتواند در آفریده‌های خود جای گیرد.‏—‏۱پادشاهان ۸:‏۲۷‏.‏