به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 فصل ۷

یَهُوَه قادر است از ما مراقبت کند

یَهُوَه قادر است از ما مراقبت کند

۱،‏ ۲.‏ اسرائیلیان هنگام ورود به منطقهٔ سینا در سال ۱۵۱۳ ق.‏د.‏م.‏ با چه خطراتی مواجه شدند،‏ و یَهُوَه چگونه به آنان دلگرمی داد؟‏

ورود اسرائیلیان به منطقهٔ سینا در اوایل سال ۱۵۱۳ ق.‏د.‏م.‏ با خطرات گوناگون همراه بود.‏ آنان سفری هولناک از میان ‹بیابان ترسناک و بزرگی› که پر از «مارهای سمّی و عقرب‌ها» بود پیش رو داشتند.‏ (‏تثنیه ۸:‏۱۵‏،‏ ترجمهٔ تفسیری‏)‏ از سوی دیگر بیم آن می‌رفت که ملت‌های مهاجم به ایشان حمله‌ور شوند.‏ این یَهُوَه،‏ خدایشان بود که آنان را در چنین موقعیتی قرار داده بود.‏ حال زمان آن فرا رسیده بود که به آنان نشان دهد قدرت مراقبت از ایشان را دارد.‏

۲ یَهُوَه خطاب به قومش با لحنی دلگرم‌کننده گفت:‏ «شما دیدید که من با مصری‌ها چه کردم و چطور مانند عقابی که بچه‌هایش را روی بال‌ها می‌برد،‏ شما را برداشته،‏ پیش خود آوردم.‏» (‏خروج ۱۹:‏۴‏،‏ تفس‍.‏‏)‏ این سخنان یَهُوَه برای قومش یادآور آن بود که او آنان را گویی به وسیلهٔ عقاب‌ها از چنگ مصریان رها کرد و به سلامت از مهلکه نجات بخشید.‏ عبارت بال‌های عقاب از نظرات دیگر نیز بخوبی گویای مراقبتی است که یَهُوَه از خادمانش به عمل می‌آورد.‏

۳.‏ چرا بال‌های عقاب تشبیه گویایی است از محافظتی که یَهُوَه از خادمانش به عمل می‌آورد؟‏

۳ عقاب از بال‌های نیرومند و فراخ خود فقط برای اوج گرفتن در آسمان استفاده نمی‌کند.‏ برای مثال،‏ عقاب ماده برای حفاظت از جوجه‌هایش در مقابل گرمای تند آفتاب،‏ بال‌های خود را که گاهی طول آن‌ها به دو متر می‌رسد مانند چتری محافظ بالای سر جوجه‌ها می‌گسترد.‏ و گاهی برای حفاظت از آن‌ها در مقابل باد سرد،‏ بال‌هایش را دور آن‌ها حلقه می‌زند.‏ یَهُوَه نیز همچون عقابی که از جوجه‌هایش نگاهداری می‌کند از قوم نوخاستهٔ اسرائیل حفاظت کرده بود.‏ حالا نیز که افراد قوم در بیابان به سر می‌بردند اگر وفادار باقی می‌ماندند می‌توانستند زیر  بال‌های نیرومند او پناه گیرند.‏ (‏تثنیه ۳۲:‏۹-‏۱۱؛‏ مزمور ۳۶:‏۷‏)‏ آیا یَهُوَه از ما نیز حفاظت و مراقبت می‌کند؟‏

وعدهٔ خدا

۴،‏ ۵.‏ چرا می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که یَهُوَه به وعدهٔ خود برای مراقبت و حفاظت از ما عمل خواهد کرد؟‏

۴ یَهُوَه یقیناً قدرت دارد از خادمانش حفاظت و مراقبت کند.‏ او «خدای قادر مطلق» است؛‏ لقبی که نشانگر قدرت تزلزل‌ناپذیر اوست.‏ (‏پیدایش ۱۷:‏۱‏)‏ قدرت یَهُوَه در هنگام عمل،‏ همچون سیلی توقف‌ناپذیر است که هیچ سدّی یارای مقاومت در برابر آن را ندارد.‏ حال که می‌دانیم یَهُوَه قادر است هر آنچه اراده کند به عمل آورد شاید این پرسش برایمان مطرح شود که ‹آیا او مایل است از قومش محافظت و مراقبت کند؟‏›‏

۵ پاسخ این پرسش مثبت است!‏ یَهُوَه به ما اطمینان می‌دهد که از قومش مراقبت و حفاظت خواهد کرد.‏ مزمورنویس در بارهٔ او می‌گوید:‏ «خدا پناهگاه و قوّت ماست!‏ او مددکاری است که در سختی‌ها فوراً به کمک ما می‌شتابد.‏» (‏مزمور ۴۶:‏۱‏،‏ تفس‏.‏)‏ خدا دروغ نمی‌گوید،‏ از این رو،‏ می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که از قومش حفاظت خواهد کرد.‏ (‏تیطُس ۱:‏۲‏)‏ او برای آنکه نشان دهد چگونه از خادمانش مراقبت و حفاظت می‌کند از تشبیهات گوناگون استفاده کرده است که در ادامه به برخی از آن‌ها می‌پردازیم.‏

۶،‏ ۷.‏ الف)‏ شبانان روزگار باستان چگونه از گوسفندان خود حفاظت می‌کردند؟‏ ب)‏ کتاب مقدّس برای توصیف میل قلبی یَهُوَه به حفاظت و نگاهداری از گوسفندانش از چه تشبیهی استفاده می‌کند؟‏

۶ یَهُوَه شبان ماست،‏ و «ما قوم او هستیم و گوسفندان چراگاه او.‏» (‏مزمور ۲۳:‏۱؛‏ ۱۰۰:‏۳‏،‏ تفس‍.‏‏)‏ کمتر حیوانی را می‌توان یافت که به ناتوانی گوسفند باشد.‏ شبانان روزگار باستان برای حفاظت از گوسفندان خود باید شجاعانه با شیر و گرگ و خرس و گاهی دزدان روبرو می‌شدند.‏ (‏۱سموئیل ۱۷:‏۳۴،‏ ۳۵؛‏  یوحنّا ۱۰:‏۱۲،‏ ۱۳‏)‏ ولی بعضی اوقات حفاظت و مراقبت از گوسفندان مستلزم ملایمت و نرمی بود.‏ شبان مهربان هنگامی که گوسفندی دور از گلّه می‌زایید،‏ در آن دقایق ناتوانی و ضعف،‏ از او نگهبانی می‌کرد و سپس برّهٔ بی‌دفاع را در آغوش می‌گرفت و پیش گلّه می‌برد.‏

یَهُوَه آن‌ها را «در آغوش خواهد گرفت»‏

۷ یَهُوَه وقتی خود را به شبان ما تشبیه می‌کند در واقع به ما اطمینان می‌دهد که از صمیم قلب حاضر به مراقبت و محافظت از ماست.‏ (‏حِزْقِیال ۳۴:‏۱۱-‏۱۶‏)‏ شاید به خاطر داشته باشید که در فصل ۲ این کتاب،‏ توصیفی را که از یَهُوَه در کتاب اِشَعْیا شده است بررسی کردیم:‏ «او مانند شبان،‏ گلّهٔ خود را خواهد چرانید؛‏ برّه‌ها را در آغوش خواهد گرفت.‏» (‏اِشَعْیا ۴۰:‏۱۱‏،‏ تفس‍.‏‏)‏ برّه‌ها چگونه در «آغوش» شبان جای می‌گیرند؟‏ گاهی برّه خود به شبان نزدیک می‌شود و حتی به آرامی خود را به پای او می‌زند.‏ اما شبان است که باید خم شود و برّه را از زمین بردارد و با لطافت در آغوش امن خود جای دهد.‏ این تشبیه زیبا بخوبی نشانگر آن است که یَهُوَه یعنی شبان بزرگ ما،‏ همیشه آمادهٔ حفاظت و دفاع از ماست!‏

۸.‏ الف)‏ یَهُوَه از چه کسانی حفاظت و مراقبت می‌کند و امثال ۱۸:‏۱۰ چگونه به این نکته اشاره می‌کند؟‏ ب)‏ منظور از پناه گرفتن در نام خدا چیست؟‏

۸ باید در نظر داشت که خدا در صورتی از ما مراقبت خواهد کرد که به او نزدیک شویم.‏ در امثال آمده است:‏ «اسم خداوند قلعه‌ای است محکم که شخص درستکار به آن پناه می‌برد و در امان می‌ماند.‏» (‏امثال ۱۸:‏۱۰‏،‏ تفس‍.‏‏)‏ در روزگار کتاب مقدّس گاهی در بیابان به عنوان پناهگاه برجی می‌ساختند.‏ ولی در صورت بروز خطر شخص باید با پای خود به داخل چنین برج‌هایی پناه می‌برد.‏ پناه گرفتن در نام خدا نیز بستگی به خود ما دارد.‏ البته منظور آن نیست که باید نام او را مثل وِرد جادوگران تکرار کنیم،‏ بلکه مقصود آن است که باید کسی را که این نام را بر خود دارد بشناسیم و به او توکّل نماییم و مطابق معیارهای او زندگی کنیم.‏ یَهُوَه با مهربانی تمام به ما اطمینان می‌دهد که اگر به او ایمان آوریم برای ما همچون برجی محافظ خواهد بود!‏

 خدای ما قادر است ما را برهاند

۹.‏ چرا می‌توان گفت که یَهُوَه فقط وعدهٔ حفاظت به ما نداده است؟‏

۹ یَهُوَه فقط وعدهٔ حفاظت نمی‌دهد بلکه در روزگار باستان با معجزات خود نشان داده است که عملاً قدرت مراقبت و حفاظت از قومش را دارد.‏ او در طی تاریخ قوم اسرائیل بارها دشمنان نیرومند آن‌ها را بر جای خود نشانید.‏ (‏خروج ۷:‏۴‏)‏ او علاوه بر اینکه از قومش به طور گروهی حفاظت می‌کند،‏ از فرد فرد آنان نیز حمایت و مراقبت می‌کند.‏

۱۰،‏ ۱۱.‏ کتاب مقدّس به کمک چه نمونه‌هایی نشان می‌دهد که یَهُوَه از قدرت خود برای حفاظت از یکایک خادمانش استفاده می‌کند؟‏

۱۰ هنگامی که سه جوان عبرانی به نام‌های شَدْرَک،‏ میشَک و عَبِدْنَغو از سجده کردن به مجسمهٔ طلایی نَبُوکَدْنَصَّر پادشاه امتناع ورزیدند،‏ نَبُوکَدْنَصَّر که قدرتمندترین حکمران جهان در آن زمان بود به خشم آمد و گفت که آن‌ها را به داخل کورهٔ آتش خواهد افکند و با تکبّر اضافه کرد:‏ «کدام خدایی می‌تواند شما را از دست من برهاند.‏» (‏دانیال ۳:‏۱۵‏،‏ تفس‍.‏‏)‏ این سه جوان عبرانی با اینکه اطمینان کامل داشتند که خدا قدرت حفاظت از آنان را دارد،‏ احتمال می‌دادند که شاید ارادهٔ او بر نجات آنان نباشد.‏ (‏دانیال ۳:‏۱۷،‏ ۱۸‏)‏ کورهٔ آتش با وجود آنکه هفت برابر داغ‌تر از معمول بود هیچ مانعی در برابر خدای قادر متعال نبود.‏ او از سه جوان مراقبت و حفاظت کرد و نَبُوکَدْنَصَّر پادشاه به اجبار اذعان داشت:‏ «هیچ خدایی مانند خدای ایشان نمی‌تواند این چنین بندگانش را نجات دهد.‏»—‏دانیال ۳:‏۲۹‏،‏ تفسیری.‏

۱۱ نمونهٔ دیگری از قدرت یَهُوَه برای حفاظت از خادمانش آن بود که زندگی پسر یگانهٔ خود را به رحم مریم،‏ دوشیزهٔ یهودی منتقل ساخت.‏ فرشته‌ای به مریم گفت:‏ «تو بزودی باردار شده،‏ پسری به دنیا خواهی آورد.‏» سپس در توضیح این معجزه اضافه کرد:‏ «روح‌القدس بر تو نازل خواهد شد و قدرت خدا بر تو سایه خواهد افکند.‏» (‏لوقا ۱:‏۳۱،‏ ۳۵‏،‏ تفس‍.‏‏)‏ به نظر می‌آمد که پسر خدا در طول هستی خود هیچ گاه تا این حد آسیب‌پذیر نبوده است.‏ آیا هنگامی که هنوز در  رحم مادرش بود،‏ گناه و ناکاملی مادرش به او صدمه‌ای وارد می‌آورد؟‏ آیا شیطان قادر بود او را پیش از تولّد مجروح نماید یا بکشد؟‏ به هیچ وجه!‏ یَهُوَه در واقع دیواری محافظ گرداگرد مریم کشید تا هیچ عاملی،‏ چه ناکاملی و نیروهای مضر چه انسان‌های قاتل و دیوها،‏ نتوانند از هنگام لقاح تا تولّد عیسی به جنینِ در حال رشد او صدمه‌ای برسانند و در طی دوران کودکی و نوجوانی او نیز همچنان حامی و محافظش بود.‏ (‏متّیٰ ۲:‏۱-‏۱۵‏)‏ خدا بود که معین کرد پسر عزیزش تا چه وقت آسیب‌ناپذیر باقی می‌ماند.‏

۱۲.‏ چرا یَهُوَه به شکلی اعجازآمیز از برخی از خادمانش در روزگار باستان حفاظت می‌کرد؟‏

۱۲ در بسیاری از موارد دلیل اینکه یَهُوَه از برخی انسان‌ها به این شکل اعجازآمیز حمایت و حفاظت نموده،‏ آن است که مقصودش به انجام برسد.‏ برای مثال زنده نگاه داشتن عیسی در طفولیت برای انجام مقصود خدا واجب بود.‏ مقصودی که در نهایت به نفع همهٔ انسان‌ها تمام می‌شد.‏ در بسیاری از قسمت‌های کتاب مقدّس می‌بینیم که یَهُوَه چگونه از قدرت خود برای حفاظت از خادمانش استفاده نموده است.‏ این‌ها همگی به ما صبر و دلگرمی عطا می‌کند و ایمانمان را به خدای متعال قوی‌تر می‌سازد.‏ (‏رومیان ۱۵:‏۴‏)‏ ولی پرسشی که مطرح می‌شود آن است که خدا در حال حاضر تا چه حد از ما مراقبت و محافظت می‌کند؟‏

مراقبت الٰهی به چه معنایی است

۱۳.‏ آیا یَهُوَه به ما وعدهٔ معجزه داده است،‏ چرا؟‏

۱۳ وعدهٔ یَهُوَه در مورد حفاظت از ما به معنای آن نیست که برای ما معجزه خواهد کرد.‏ خیر،‏ خدا به ما ضمانت نمی‌دهد که در این سیستم کهنه و پوسیده زندگی‌ای فارغ از غم و سختی خواهیم داشت.‏ بسیاری از خادمان وفادار یَهُوَه با مشکلات عظیمی همچون فقر،‏ جنگ،‏ بیماری و مرگ روبرو هستند.‏ عیسی با صراحت به شاگردانش گفت که تعدادی از آن‌ها به خاطر ایمانشان کشته خواهند شد و به همین دلیل تأکید کرد که باید تا به آخر از خود تحمّل و بردباری نشان دهند.‏ (‏متّیٰ ۲۴:‏۹،‏ ۱۳‏)‏ اگر یَهُوَه با استفاده از  قدرت خود همهٔ دشواری‌ها را با معجزه از پیش روی ما برمی‌داشت،‏ شیطان ادعا می‌کرد که وفاداری ما به یَهُوَه از روی صداقت نیست.‏—‏ایّوب ۱:‏۹،‏ ۱۰‏.‏

۱۴.‏ چرا می‌توان گفت که یَهُوَه همیشه از خادمانش به یک شکل حفاظت نمی‌کند؟‏

۱۴ حتی در روزگار باستان نیز یَهُوَه همهٔ خادمانش را از مرگ زودرس نرهانید.‏ برای مثال،‏ یعقوب رسول حدود سال ۴۴ د.‏م.‏ به دست هیرودیس به قتل رسید در حالی که اندکی بعد یَهُوَه پِطْرُس را «از دست هیرودیس» رها ساخت.‏ (‏اَعمال ۱۲:‏۱-‏۱۱‏)‏ و عمر یوحنّا،‏ هم از برادرش یعقوب،‏ و هم از پِطْرُس طولانی‌تر بود.‏ واضح است که نمی‌توان انتظار داشت خدا از همهٔ خادمانش به یک شکل حفاظت کند.‏ علاوه بر این باید در نظر داشت که برای همهٔ ما اتفاقات غیرمنتظره رخ می‌دهد.‏ (‏جامعه ۹:‏۱۱‏)‏ با توجه به مطالب فوق یَهُوَه در حال حاضر چگونه از ما حفاظت می‌کند؟‏

مراقبت جسمانی

۱۵،‏ ۱۶.‏ الف)‏ چرا می‌توان گفت که یَهُوَه از قومش مراقبت جسمانی کرده است؟‏ ب)‏ چرا می‌توان مطمئن بود که یَهُوَه از خادمانش در حال حاضر و در طی مصیبت عظیم حفاظت خواهد کرد؟‏

۱۵ ابتدا می‌پردازیم به اینکه یَهُوَه چگونه از قومش مراقبت جسمانی به عمل می‌آورد.‏ بدیهی است که او از قوم خود به طور کلّی حفاظت می‌کند زیرا در غیر این صورت،‏ براحتی طعمهٔ شیطان می‌شدند.‏ شیطان یعنی «رئیس این جهان» آرزو دارد پرستش حقیقی را از میان بردارد.‏ (‏یوحنّا ۱۲:‏۳۱؛‏ مکاشفه ۱۲:‏۱۷‏)‏ برخی از قدرتمندترین دولت‌های روی زمین کار موعظه را ممنوع ساخته و سعی کرده‌اند ما را بکلّی نابود سازند.‏ اما قوم یَهُوَه استوار باقی مانده و بی‌وقفه به کار موعظه ادامه داده‌اند!‏ چرا حکومت‌های قدرتمند نتوانستند فعالیت‌های این گروه مسیحی نسبتاً کوچک و ظاهراً بی‌دفاع را متوقف سازند؟‏ زیرا یَهُوَه آنان را زیر بال‌های نیرومند خویش حفاظت کرده است!‏—‏مزمور ۱۷:‏۷،‏ ۸‏.‏

۱۶ هنگام وقوع مصیبت عظیم یَهُوَه چگونه خادمانش را از صدمات جسمی مصون نگاه خواهد داشت؟‏ ما نباید از اینکه داوری خدا به اجرا گذارده  می‌شود هراسی به دل راه دهیم.‏ زیرا یَهُوَه می‌داند چگونه نیک‌دلان را از وسوسه و آزمایش رهایی بخشد و ظالمان را در روز داوری نابود سازد.‏ (‏مکاشفه ۷:‏۱۴؛‏ ۲پِطْرُس ۲:‏۹‏)‏ وانگهی ما می‌توانیم همیشه از دو چیز مطمئن باشیم.‏ اول آنکه یَهُوَه هرگز اجازه نخواهد داد همهٔ خادمان وفادارش از صفحهٔ زمین پاک شوند و دوم آنکه اگر صداقت خویش را حفظ کنند،‏ به آنان زندگی جاودانی عطا خواهد کرد.‏ حتی اگر در این راه جان خود را از دست بدهند آنان را رستاخیز خواهد داد.‏ برای مردگان جایی امن‌تر از حافظهٔ خدا وجود ندارد.‏—‏یوحنّا ۵:‏۲۸،‏ ۲۹‏.‏

۱۷.‏ یَهُوَه چگونه با کتاب مقدّس از ما حفاظت می‌کند؟‏

۱۷ در حال حاضر نیز یَهُوَه از ما محافظت می‌کند زیرا کلام زندهٔ او قدرت دارد دل‌های ما را شفا بخشد و مسیر درست زندگی را پیش رویمان گذارد.‏ (‏عبرانیان ۴:‏۱۲‏)‏ با به جا آوردن اصول کلام خدا می‌توان تا اندازه‌ای از صدمات جسمی مصون ماند.‏ یَهُوَه خود می‌گوید:‏ «من یَهُوَه .‏ .‏ .‏ هستم و تو را تعلیم می‌دهم تا سود ببری.‏» (‏اِشَعْیا ۴۸:‏۱۷‏)‏ تردیدی نیست که زندگی مطابق اصول کلام خدا به تندرستی و طول عمر فرد کمک می‌کند.‏ برای مثال،‏ چون ما بنا به توصیهٔ کتاب مقدّس از زنا و آلوده ساختن بدن خود پرهیز می‌کنیم،‏ از عواقب اَعمال غیراخلاقی و عادات مضر که موجب آشفتگی زندگی بسیاری از افراد بی‌ایمان می‌شود نیز مصون می‌مانیم.‏ (‏اَعمال ۱۵:‏۲۹؛‏ ۲قُرِنتیان ۷:‏۱‏)‏ براستی از اینکه خدا کلامش را برای ما محفوظ نگاه داشته است سپاسگزاریم!‏

مراقبت روحانی

۱۸.‏ یَهُوَه چگونه از ما از لحاظ روحانی مراقبت می‌کند؟‏

۱۸ از همه مهم‌تر آنکه یَهُوَه،‏ خدای مهربانمان از لحاظ روحانی از ما مراقبت می‌کند.‏ بدین شکل که هر آنچه برای تحمّل مصایب و حفظ رابطه‌مان با او نیاز داریم در اختیارمان قرار می‌دهد.‏ با این کار در واقع زندگی ما را نه فقط برای چند سال بلکه تا ابد تضمین می‌کند.‏ حال به برخی از امکاناتی که خدا برای مراقبت روحانی در اختیار ما قرار داده است می‌پردازیم.‏

۱۹.‏ روح یَهُوَه به چه شکلی می‌تواند ما را در راه مقابله با مشکلات یاری کند؟‏

 ۱۹ یَهُوَه به دعاهای ما گوش می‌دهد.‏ (‏مزمور ۶۵:‏۲‏)‏ وقتی مشکلات زندگی از حد تحمّل ما خارج می‌شود،‏ درددل با خدا آرامش فراوانی به ما می‌بخشد.‏ (‏فیلِپّیان ۴:‏۶،‏ ۷‏)‏ او شاید مشکلات ما را به نحوی معجزه‌آسا از میان نبرد،‏ اما در جواب دعاهایمان می‌تواند حکمت و درایت لازم را برای مقابله با آن‌ها در اختیارمان بگذارد.‏ (‏یعقوب ۱:‏۵،‏ ۶‏)‏ علاوه بر این،‏ اگر روح‌القدسش را از او بطلبیم آن را به ما عطا می‌کند.‏ (‏لوقا ۱۱:‏۱۳‏)‏ روح قدرتمند او می‌تواند به ما کمک کند تا در مقابل مشکلات و آزمایش‌های گوناگون ایستادگی کنیم.‏ یَهُوَه در دنیای جدید که در آستانهٔ آن قرار داریم،‏ همهٔ دشواری‌ها را از میان برخواهد داشت.‏ اما تا فرا رسیدن آن روز به ما قدرتی فوق معمول می‌بخشد تا بتوانیم مصایب را تحمّل کنیم.‏—‏۲قُرِنتیان ۴:‏۷‏.‏

۲۰.‏ یَهُوَه از چه طریق دیگری از ما مراقبت می‌کند؟‏

۲۰ گاهی اوقات،‏ یَهُوَه از طریق هم‌ایمانانمان از ما مراقبت می‌کند.‏ او قومش را در یک کانون برادری جهانی گرد آورده است.‏ (‏۱پِطْرُس ۲:‏۱۷؛‏ یوحنّا ۶:‏۴۴‏)‏ این کانون گرم برادری،‏ گواه زنده‌ای است از قدرت روح‌القدس خدا برای اصلاح ما انسان‌ها.‏ روح خدا در ما خصوصیات زیبا و پرارزشی همچون محبت و مهربانی  و نیکویی به وجود می‌آورد.‏ (‏غَلاطیان ۵:‏۲۲،‏ ۲۳‏)‏ وقتی غصه‌دار هستیم و برادر یا خواهری به ما توصیه‌ای مفید می‌کند و یا سخنی دلگرم‌کننده به زبان می‌آورد،‏ یَهُوَه را شکر می‌کنیم چرا که به این طریق نیز از ما مراقبت می‌کند.‏

۲۱.‏ الف)‏ یَهُوَه از طریق غلام امین و دانا چه خوراک روحانی‌ای برایمان فراهم می‌آورد؟‏ ب)‏ ما چگونه از امکاناتی که یَهُوَه برای حفاظت از روحانیت ما در اختیارمان قرار داده است فایده می‌بریم؟‏

۲۱ وسیلهٔ دیگری که یَهُوَه برای مراقبت از ما فراهم آورده است،‏ خوراک بموقع روحانی است.‏ یَهُوَه ‏«غلام امین و دانا»‏ را مأمور توزیع خوراک روحانی ساخته است تا ما بتوانیم از آن نیرو بگیریم.‏ غلام امین به کمک نشریاتی از قبیل مجلّه‌های برج دیده‌بانی و «بیدار شوید!‏» همچنین از طریق جلسه‌ها،‏ مجمع‌ها و کنگره‌ها،‏ «خوراک» روحانی مورد نیاز ما را تأمین می‌نماید.‏ (‏متّیٰ ۲۴:‏۴۵‏)‏ آیا تا به حال پیش آمده است که در یکی از جلسات مسیحی برای مثال در یک سخنرانی یا دعا و یا هنگامی که کسی به سؤالی پاسخ می‌دهد،‏ نکته‌ای را بشنوید که موجب تقویت روحیه و دلگرمی‌تان شده باشد؟‏ آیا تا به حال پیش آمده است که مطالب یکی از مجلّات تأثیری عمیق بر شما گذارده باشد؟‏ به خاطر داشته باشید که یَهُوَه همهٔ این امکانات را در اختیارمان قرار می‌دهد تا از لحاظ روحانی در امان باشیم.‏

۲۲.‏ یَهُوَه از قدرت خود همیشه به چه منظوری استفاده می‌کند،‏ و چرا این کار وی به صلاح ماست؟‏

۲۲ تردیدی نیست که یَهُوَه برای «کسانی که به او پناه می‌برند» سپری محافظ است.‏ (‏مزمور ۱۸:‏۳۰‏،‏ تفس‍.‏‏)‏ اما باید در نظر داشت که او با اینکه همهٔ دشواری‌ها را از پیش پای ما برنمی‌دارد،‏ همیشه قدرت خود را برای نیل به مقصودش به کار می‌گیرد،‏ که البته در درازمدت،‏ به صلاح همهٔ ما خادمانش است.‏ اگر ما به یَهُوَه نزدیک شویم و در محبت او باقی بمانیم،‏ او به ما زندگی کامل جاودانی عطا خواهد کرد.‏ این امید سبب می‌شود که همهٔ سختی‌ها و زحماتی که در این سیستم متحمّل می‌شویم در نظرمان ناچیز و زودگذر جلوه کند.‏—‏۲قُرِنتیان ۴:‏۱۷‏.‏