به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

در پناه محبت خدا بمانید

 فصل ۱

‏«محبت به خدا» به چه معناست؟‏

‏«محبت به خدا» به چه معناست؟‏

‏«محبت به خدا همین است که از احکام او اطاعت کنیم و احکام او باری گران نیست.‏»—‏ ۱یوحنا ۵:‏۳‏.‏

۱،‏ ۲.‏ انگیزهٔ شما از محبت به یَهُوَه چیست؟‏

آیا شما خدا را دوست دارید؟‏ قطعاً اگر خود را به یَهُوَه خدا وقف کرده‌اید و رابطه‌ای نزدیک با او دارید،‏ پاسختان به این سؤال مثبت است.‏ البته،‏ دوست داشتن یَهُوَه امری طبیعی است؛‏ چرا که محبت ما به او در واقع پاسخ محبت او به ماست.‏ کتاب مقدّس این نکته را چنین بیان کرده است:‏ «ما محبت می‌کنیم زیرا او ‏[یَهُوَه] نخست ما را محبت کرد‏.‏»—‏ ۱یوحنا ۴:‏۱۹‏.‏

۲ یَهُوَه بود که نخست محبتش را به ما ابراز کرد.‏ او به ما این زمین زیبا را ارزانی داشت و تمام نیازهای مادی ما را برآورده کرد.‏ (‏مَتّی ۵:‏۴۳-‏۴۸‏)‏ از آن مهم‌تر با دادن کتاب مقدّس به ما نیاز معنوی ما را نیز برآورده ساخت.‏ یَهُوَه همچنین از ما می‌خواهد که در دعا با او راز و نیاز کنیم.‏ او به ما اطمینان داده است که به حرف دلمان گوش داده،‏ با روح مقدّسش به ما کمک کند.‏ (‏مزمور ۶۵:‏۲؛‏ لوقا ۱۱:‏۱۳‏)‏ بالاتر از همه،‏ یَهُوَه پسر بسیار عزیز خود را فرستاد تا با دادن جانش ما را از قید گناه و مرگ برهاند.‏ به راستی که یَهُوَه چه محبت عظیمی به ما ابراز کرده است!‏—‏ یوحنا ۳:‏۱۶؛‏ رومیان ۵:‏۸ خوانده شود.‏

۳.‏ الف)‏ ماندن در پناه محبت خدا مستلزم چیست؟‏ ب)‏ پاسخ چه سؤالی حائز اهمیت است،‏ و جواب را در کجا می‌توان یافت؟‏

 ۳ یَهُوَه می‌خواهد که بندگان او تا ابد از محبتش بهره‌مند شوند.‏ البته،‏ بستگی به خواست هر شخص دارد که دست محبت او را بپذیرد یا رد کند.‏ کتاب مقدّس ما را چنین ترغیب می‌کند:‏ «خود را در محبتِ خدا نگاه دارید .‏ .‏ .‏ تا شما را به حیات جاویدان رهنمون گردد.‏» (‏یهودا ۲۱‏)‏ از عبارت «نگاه دارید» می‌توان نتیجه گرفت که برای ماندن در پناه محبت یَهُوَه باید از خود همّت به خرج دهیم.‏ در واقع باید با اعمال و کردارمان پاسخ محبت‌های او را بدهیم.‏ حال،‏ شاید این سؤال برایتان مطرح شود  که چگونه می‌توان محبت یَهُوَه را پاسخ گفت؟‏ جواب این سؤال را می‌توان در سخنان الهامی یوحنّای رسول یافت که می‌گوید:‏ «محبت به خدا همین است که از احکام او اطاعت کنیم و احکام او باری گران نیست.‏» (‏۱یوحنا ۵:‏۳‏)‏ اگر می‌خواهیم به یَهُوَه محبت کنیم،‏ لازم است این آیه را به دقت بررسی نماییم.‏

‏«محبت به خدا همین است»‏

۴،‏ ۵.‏ چه هنگام محبت خدا در دلتان جوانه زد؟‏

۴ در اینجا منظور یوحنای رسول از «محبت به خدا» چیست؟‏ منظور یوحنای رسول محبت عمیقی است که ما در دلمان به خدا داریم.‏ آیا به خاطر می‌آورید که چه وقت بذر محبت به خدا در دل شما جوانه زد؟‏

وقف و تعمید شروع اطاعت کامل از یَهُوَه و محبت به اوست

۵ زمانی را به خاطر آورید که قطره‌ای از آب حقیقت بر این بذر پاشیده شد.‏ در آن زمان تا اندازه‌ای با شخصیت یَهُوَه و مقصود والای او آشنا شدید و به این ترتیب پایه‌های ایمانتان بنا شد.‏ به مرور زمان پی بردید که هر چند از یَهُوَه دور و بیگانه بودید،‏ او از طریق مسیح راه را برای شما گشود تا به کاملیت و زندگی جاودانی که آدم از دست داده بود،‏ دست یابید.‏ (‏مَتّی ۲۰:‏۲۸؛‏ رومیان ۵:‏۱۲،‏ ۱۸‏)‏ سپس به عظمت ایثاری پی بردید که یَهُوَه با فرستادن پسر عزیزش و فدا شدن او در راه شما ابراز داشت.‏ آیا همین ایثار و محبت یَهُوَه نبود که سبب شد،‏ محبت به او در دلتان جوانه زند؟‏—‏ ۱یوحنا ۴:‏۹،‏ ۱۰ خوانده شود.‏

۶.‏ محبت واقعی را چگونه می‌توان ابراز کرد،‏ و محبت به یَهُوَه چه تأثیری بر شما داشته است؟‏

۶ محبت به خدا اغلب با چنین احساسی آغاز می‌شود.‏ اما این تنها آغاز راه است.‏ محبت واقعی به خدا تنها به احساسی قلبی یا صرفاً گفتن این که «یَهُوَه را دوست دارم» محدود نمی‌شود.‏ محبت واقعی،‏ همچون ایمان از طریق اعمال،‏ یعنی اعمال خداپسندانهٔ هر کس آشکار می‌گردد.‏ (‏یعقوب ۲:‏۲۶‏)‏ آیا وقتی محبت به پدر آسمانی‌تان در دل شما ریشه کرد،‏ بر آن نشدید  که کارهای مورد پسند او را انجام دهید؟‏ یا اگر زندگی خود را وقف یَهُوَه و انجام ارادهٔ او کرده‌اید آیا همین محبت نبود که شما را به وقف و تعمید برانگیخت؟‏ قطعاً همین محبت بود که باعث شد این مهم‌ترین قدم را در زندگی‌تان بردارید و وقفتان را با تعمید در جمع هم‌ایمانانتان اعلام کنید.‏ ‏(‏رومیان ۱۴:‏۷،‏ ۸ خوانده شود.‏)‏ برای وفادار ماندن به این عهدِ مهم لازم است پندی را که یوحنای رسول در ادامهٔ سخنانش بیان کرد،‏ به گوش گیرید.‏

‏«از احکام او اطاعت کنیم»‏

۷.‏ الف)‏ به شماری از احکام خدا اشاره کنید؟‏ ب)‏ یکی از جنبه‌های اطاعت از احکام خدا چیست؟‏

۷ یوحنا توضیح می‌دهد که محبت به خدا به این مفهوم است که «از احکام او اطاعت کنیم.‏» یَهُوَه چه احکامی داده است؟‏ یَهُوَه در کلام خود،‏ کتاب مقدّس،‏ به روشنی بعضی احکام را بیان کرده است؛‏ برای نمونه صریحاً میگساری،‏ زنا یا بی‌عفتی،‏ بت‌پرستی،‏ دزدی و دروغ را منع نموده است.‏ (‏۱قُرِنتیان ۵:‏۱۱؛‏ ۶:‏۱۸؛‏ ۱۰:‏۱۴؛‏ اِفِسُسیان ۴:‏۲۸؛‏ کولُسیان ۳:‏۹‏)‏ پس یک جنبهٔ اطاعت از احکام خدا عمل کردن به قوانینی است که صریحاً در کلام او ذکر شده است.‏

۸،‏ ۹.‏ چگونه می‌توانیم دیدگاه یَهُوَه را حتی در مورد اعمالی که قانونی صریح برای آن وجود ندارد تشخیص دهیم؟‏ نمونه‌ای بیاورید.‏

۸ برای خشنود کردن یَهُوَه،‏ تنها رعایت احکام صریح کتاب مقدّس کافی نیست.‏ یَهُوَه برای تمام امور زندگی حکم و قانون تعیین نکرده است.‏ ما روزانه با مسائلی روبرو می‌شویم که قانون مشخصی در کتاب مقدّس برای آن قید نشده است.‏ در چنین مواردی چگونه می‌توانیم دیدگاه یَهُوَه را تشخیص دهیم؟‏ کتاب مقدّس دیدگاه و طرز فکر یَهُوَه را برای ما روشن کرده است.‏ با مطالعهٔ گزارشات این کتاب پی می‌بریم که یَهُوَه از چه چیز خشنود می‌شود و از چه چیز نفرت دارد.‏ ‏(‏مزمور ۹۷:‏۱۰ خوانده شود؛‏ امثال ۶:‏۱۶-‏۱۹‏)‏  پس با مطالعهٔ کلام خدا تشخیص خواهیم داد که یَهُوَه چه رفتار و اعمالی را ارج می‌نهد.‏ هر چه شناخت ما از شخصیت یَهُوَه و شیوهٔ عمل او بیشتر شود،‏ بهتر می‌توانیم تصمیمات و اعمالمان را با طرز فکر او هماهنگ کنیم.‏ بدین شکل حتی در مورد اعمالی که قانونی صریح برای آن در کتاب مقدّس وجود ندارد،‏ می‌توانیم خواست یَهُوَه را تشخیص دهیم.‏—‏ اِفِسُسیان ۵:‏۱۷‏.‏

۹ برای مثال،‏ در کتاب مقدّس قانون مشخصی وجود ندارد که تماشای فیلم‌ها یا برنامه‌های تلویزیونی غیراخلاقی و پرخشونت را منع کند.‏ اما،‏ آیا در این خصوص واقعاً نیاز به قانونی مشخص داریم؟‏ دیدگاه یَهُوَه در مورد خشونت و اعمال غیراخلاقی کاملاً روشن است.‏ در کتاب مقدّس صریحاً آمده است:‏ «جان او بیزار است از آن که خشونت را دوست می‌دارد.‏» (‏مزمور ۱۱:‏۵‏،‏ ترجمهٔ هزارهٔ نو‏)‏ همچنین می‌گوید:‏ «خدا بی‌عفتان و زناکاران را مجازات خواهد کرد.‏» (‏عبرانیان ۱۳:‏۴‏)‏ با تعمّق در این آیات به خوبی می‌توانیم دیدگاه یَهُوَه را تشخیص دهیم.‏ در نتیجه مصمم می‌شویم که هرگز تصاویر و فیلم‌هایی را که این گونه اعمال را به نحوی زنده و مجسم به تصویر می‌کشند،‏ اسباب سرگرمی خود نسازیم.‏ در دنیای امروز فیلم‌ها و سرگرمی‌های غیراخلاقی کاملاً عادی جلوه داده می‌شود.‏ اما برای ما روشن است که اجتناب از این گونه سرگرمی‌ها یَهُوَه را خشنود می‌کند.‏ *

۱۰،‏ ۱۱.‏ الف)‏ چرا ما می‌خواهیم در زندگی مطیع یَهُوَه باشیم؟‏ ب)‏ اطاعت ما به یَهُوَه باید چگونه باشد؟‏

۱۰ دلیل اصلی ما برای اطاعت از احکام خدا چیست؟‏ به راستی چرا می‌خواهیم تمام اعمال روزانه‌مان هماهنگ با طرز فکر خدا باشد؟‏ دلیل اصلی ما برای اطاعت از خدا ترس از مجازات یا ترس از عواقب ناگوار سرپیچی از احکام او نیست.‏ (‏غَلاطیان ۶:‏۷‏)‏ بلکه ما اطاعت از احکام یَهُوَه را فرصتی برای ابراز محبتمان به او می‌شماریم.‏ مثل بچه‌ای که تشنهٔ دیدن  لبخند رضایت پدرش است،‏ ما نیز می‌خواهیم یَهُوَه از ما راضی و خشنود باشد.‏ (‏مزمور ۵:‏۱۲‏)‏ ما یَهُوَه را همچون پدری مهربان دوست می‌داریم.‏ هیچ چیز به اندازهٔ اطمینان به این که پدر آسمانی‌مان از ما راضی است،‏ در وجودمان شادی و رضایت خاطر ایجاد نمی‌کند.‏—‏ امثال ۱۲:‏۲‏.‏

۱۱ ما از احکام یَهُوَه با میل و رغبت اطاعت می‌کنیم،‏ نه با اکراه.‏ * همچنین اطاعت ما از او مطلق است،‏ نه با قید و شرط؛‏ یعنی ما تنها احکامی را که انجام آن برایمان آسان است دستچین نمی‌کنیم،‏ بلکه «به تمامی دل مطیع» همهٔ فرامین یَهُوَه هستیم.‏ (‏رومیان ۶:‏۱۷‏)‏ احساس ما در خصوص اطاعت از یَهُوَه همچون احساس مزمورنویس است که می‌گوید:‏ «لذّت من در فرمان‌های توست،‏ که دوستشان می‌دارم.‏» (‏مزمور ۱۱۹:‏۴۷‏،‏ ترجمهٔ هزارهٔ نو‏)‏ آری،‏ ما به راستی اطاعت از یَهُوَه را دوست می‌داریم.‏ یَهُوَه خواهان اطاعتی مطلق است و برای ما جای تردید نیست که او شایستهٔ چنین اطاعتی است.‏ (‏تثنیه ۱۲:‏۳۲‏)‏ به راستی چقدر باعث دلگرمی ماست که یَهُوَه همان چیزی را در مورد ما بگوید که در کتاب مقدّس در مورد نوح گفته شده است.‏ کتاب مقدّس در مورد این بندهٔ وفادار خدا که سالیان سال مطیع یَهُوَه بود،‏ می‌گوید:‏ «نوح چنین کرد و به هرچه خدا او را امر فرمود،‏ عمل نمود.‏»—‏ پیدایش ۶:‏۲۲‏.‏

۱۲.‏ اطاعت ما در چه صورت دل یَهُوَه را شاد می‌کند؟‏

۱۲ یَهُوَه در خصوص اطاعت قلبی ما چه احساسی دارد؟‏ در کتاب مقدّس آمده است که اطاعت ما دل او را شاد می‌کند.‏ (‏امثال ۲۷:‏۱۱‏)‏ آیا واقعاً ما می‌توانیم با اطاعت خود دل یَهُوَه،‏ سلطان عالَم را شاد کنیم؟‏ البته!‏ به این نکته توجه کنید.‏ یَهُوَه ما را مختار آفریده است؛‏ به این مفهوم که ما آزادیم  از فرامین او اطاعت یا سرپیچی کنیم.‏ (‏تثنیه ۳۰:‏۱۵،‏ ۱۶،‏ ۱۹،‏ ۲۰‏)‏ حال،‏ اگر مشتاقانه و با دلی مملوّ از محبت از پدر آسمانی‌مان اطاعت کنیم،‏ آیا او شاد نمی‌شود؟‏ (‏امثال ۱۱:‏۲۰‏)‏ قطعاً با اطاعت قلبی‌مان هم دل یَهُوَه را شاد می‌کنیم و هم سعادت را به زندگی‌مان به ارمغان می‌آوریم.‏

‏«احکام او باری گران نیست»‏

۱۳،‏ ۱۴.‏ چرا می‌توان گفت که احکام خدا باری سنگین نیست؟‏ با مثالی این مطلب را توضیح دهید.‏

۱۳ یوحنّای رسول در خصوص احکام و فرامین یَهُوَه به ما چنین اطمینان می‌دهد:‏ «احکام او باری گران نیست.‏» واژهٔ یونانی‌ای که در اوّل یوحنا ۵:‏۳ «گران» ترجمه شده،‏ به معنی «سنگین» است.‏ * در ترجمهٔ دیگری آمده است:‏ «این احکام بار سنگینی نیست.‏» (‏ترجمهٔ مژده برای عصر جدید‏)‏ آری،‏ احکام یَهُوَه نامعقول یا توان‌فرسا نیست و انجام فرامین او از توان ما انسان‌های ناکامل خارج نمی‌باشد.‏

۱۴ اجازه دهید با مثالی مطلب را روشن کنیم.‏ فرض کنید،‏ دوست صمیمی‌تان از شما می‌خواهد به او در اثاث‌کشی کمک کنید.‏ برخی اسباب و وسایل را یک نفر به راحتی می‌تواند حمل کند،‏ ولی طبعاً حمل وسایل سنگین به تنهایی بسیار دشوار است.‏ آیا می‌توانید تصوّر کنید که دوست خوبتان از شما بخواهد چنین وسایل سنگینی را به تنهایی جابه‌جا کنید؟‏ قطعاً خیر.‏ او نمی‌خواهد شما صدمه ببینید.‏ خدای مهربان نیز به ما فرمانی نمی‌دهد که انجام آن از توان ما خارج باشد.‏ (‏تثنیه ۳۰:‏۱۱-‏۱۴‏)‏ یَهُوَه با محدودیت‌های ما آشناست و هرگز احکام و  قوانینی بر دوشمان نمی‌نهد که به ما صدمه زند یا ما را خسته و رنجور سازد.‏ او با سرشت ما انسان‌ها آشناست و می‌داند که از «خاک هستیم.‏»—‏ مزمور ۱۰۳:‏۱۴‏.‏

۱۵.‏ چرا می‌توان اطمینان داشت که احکام یَهُوَه برای خیر و صلاح ماست؟‏

۱۵ احکام یَهُوَه نه تنها توان‌فرسا نیست،‏ بلکه برای خیر و صلاح ماست.‏ ‏(‏اِشَعْیا ۴۸:‏۱۷ خوانده شود.‏)‏ موسی در این خصوص به اسرائیلیان گفت:‏ ‹یَهُوَه ما را مأمور داشت که تمام این فرایض را به جا آورده،‏ از یَهُوَه خدای خود بترسیم،‏ تا برای ما همیشه نیکو باشد و ما را زنده نگاه دارد.‏› (‏تثنیه ۶:‏۲۴‏)‏ ما نیز می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که یَهُوَه تنها قوانینی به ما داده است که برای ما نیکو و مفید است.‏ یَهُوَه خواهان رفاه ابدی ماست.‏ به راستی از خدایی که دارای حکمت مطلق است،‏ غیر از این چه انتظاری می‌توان داشت!‏ (‏رومیان ۱۱:‏۳۳‏)‏ یَهُوَه می‌داند که چه شیوهٔ زندگی‌ای ما را سعادتمند می‌سازد.‏ او مظهر محبت است.‏ (‏۱یوحنا ۴:‏۸‏)‏ جوهر و ذات یَهُوَه محبت است و سخنان و اعمالش نیز غیر از این نیست.‏ در واقع،‏ محبت محور تمام احکام و فرامین اوست.‏

۱۶.‏ چگونه می‌توانیم با وجود امیال نفسانی‌مان و فساد و شرارت حاکم بر دنیا همواره از یَهُوَه اطاعت کنیم؟‏

۱۶ البته اطاعت کردن همیشه آسان نیست.‏ دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم تحت تسلّط شیطان و بنا به گفتهٔ کتاب مقدّس «در آن شرور لمیده است.‏» از این رو،‏ ما باید با فساد و شرارت حاکم بر دنیا مقاومت کنیم.‏ (‏۱یوحنا ۵:‏۱۹‏)‏ در کنار آن باید همچنین با امیال نفسانی جسم ناکاملمان که ما را به سرپیچی از قوانین خدا سوق می‌دهد،‏ بجنگیم.‏ (‏رومیان ۷:‏۲۱-‏۲۵‏)‏ اما عشق و محبت به خدا،‏ می‌تواند ما را در این راه پیروز سازد.‏ یَهُوَه همّت و تلاش کسی را برکت می‌دهد که مصمم است با اطاعت از او محبت خود را به او ثابت کند.‏ او روحش را «به مطیعان خود» عطا می‌کند.‏ (‏اَعمال ۵:‏۳۲‏)‏ روح یَهُوَه با «ثمره» یا خصوصیات ارزنده‌ای که در ما به  وجود می‌آورد،‏ به ما توانایی لازم را می‌بخشد تا همواره از او اطاعت کنیم.‏—‏ غَلاطیان ۵:‏۲۲،‏ ۲۳‏.‏

۱۷،‏ ۱۸.‏ الف)‏ در این کتاب چه مطالبی مورد بحث قرار خواهد گرفت؟‏ ب)‏ در فصل بعد به بررسی چه مطلبی خواهیم پرداخت؟‏

۱۷ در این کتاب ما به بحث و بررسی اصول الٰهی،‏ معیارهای اخلاقی کتاب مقدّس و خواست و ارادهٔ یَهُوَه در جنبه‌های مختلف زندگی می‌پردازیم.‏ مهم است که چند نکته را حین این بررسی مد نظر داشته باشید.‏ اوّل این که یَهُوَه هرگز ما را مجبور نمی‌کند از او اطاعت کنیم،‏ بلکه می‌خواهد اطاعت ما با جان و دل باشد.‏ دوّم این که یَهُوَه می‌خواهد ما به گونه‌ای زندگی کنیم که اکنون و در آینده،‏ یعنی تا ابد،‏ از برکات او برخوردار شویم.‏ و سوّم این که اطاعت از یَهُوَه فرصتی است که محبت قلبی‌مان را به او ثابت کنیم.‏

۱۸ یَهُوَه از سر محبت به ما قابلیتی داده است تا بتوانیم راه درست را از خطا تشخیص دهیم.‏ این قابلیت،‏ وجدان است.‏ اما برای این که وجدانمان،‏ ما را درست راهنمایی کند،‏ باید آن را تربیت کنیم‏.‏ در فصل بعد به بررسی این مطلب خواهیم پرداخت.‏

^ بند 9 برای مطالعه در خصوص انتخاب تفریحات و سرگرمی‌های سالم به فصل ۶ رجوع کنید.‏

^ بند 11 حتی ارواح پلید نیز گاه با اکراه اطاعت می‌کنند.‏ برای نمونه وقتی عیسی به شماری از آنان دستور داد که از دیوزدگان بیرون بیایند،‏ آنان به دلیل مقام عیسی مجبور به اطاعت از او شدند؛‏ اما با اکراه و بی‌میلی.‏—‏ مَرقُس ۱:‏۲۷؛‏ ۵:‏۷-‏۱۳‏.‏

^ بند 13 در مَتّی ۲۳:‏۴ از همین واژهٔ یونانی استفاده شده است.‏ این واژه در توصیف قوانینی که فریسیان و کاتبان همچون باری سنگین بر دوش مردم قرار می‌دادند،‏ نیز به کار رفته است.‏ همین واژهٔ یونانی در اعمال ۲۰:‏۲۹،‏ ۳۰ «درنده» ترجمه شده است و به رفتار مرتدانی اشاره دارد که سعی دارند با ‹دیگرگون کردن حقیقت› دیگران را منحرف کنند.‏