مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 فصل ۱۶

در برابر ابلیس و حیله‌هایش ایستادگی کنید

در برابر ابلیس و حیله‌هایش ایستادگی کنید

‏«در برابر ابلیس ایستادگی کنید،‏ که از شما خواهد گریخت.‏»—‏ یعقوب ۴:‏۷‏.‏

۱،‏ ۲.‏ تعمید برای چه کسانی مناسبتی شادی‌آور است؟‏

اگر سال‌هاست که یَهُوَه را خدمت می‌کنید،‏ به احتمال زیاد سخنرانی تعمید را به کرّات در کنگره‌ها و مجامع شاهدان یَهُوَه شنیده‌اید.‏ با این حال صرف‌نظر از این که چند بار در چنین مناسبت‌هایی شرکت کرده باشید،‏ احتمالاً هر بار که داوطلبان تعمید می‌ایستند و آمادگی خود را برای تعمید اعلام می‌کنند،‏ تحت تأثیر قرار می‌گیرید.‏ در آن لحظه شور و هیجان را در میان همهٔ حضار نیز می‌توان دید که با دست زدن احساساتشان را ابراز می‌کنند.‏ ممکن است دیدن دوبارهٔ این که عزیزانی جانب یَهُوَه را می‌گیرند،‏ اشک شادی بر چشمانتان آورد.‏ به راستی چنین مناسبتی دلمان را از شادی لبریز می‌کند.‏

۲ هرساله ما در محل زندگی‌مان چندین بار شاهد مراسم تعمید هستیم.‏ اما،‏ فرشتگان این موقعیت فوق‌العاده را دارند که به دفعات بیشتری شاهد چنین مراسمی باشند.‏ در واقع،‏ آنان شاهدند که در سراسر دنیا هر هفته هزاران تن به سازمان زمینی یَهُوَه می‌پیوندند.‏ آیا می‌توانید شادی فرشتگان را در آسمان تصوّر کنید؟‏ (‏لوقا ۱۵:‏۷،‏ ۱۰‏)‏ بی‌شک چنین افزایشی شوق و هیجان فراوانی در میان آنان ایجاد می‌کند.‏—‏ حَجِّی ۲:‏۷‏.‏

‏«ابلیس همچون شیری غرّان در گردش است»‏

۳.‏ چرا شیطان مانند «شیر غرّان در گردش است،‏» و قصد او چیست؟‏

۳ در مقابل شادی و شوق فرشتگان،‏ موجودات روحی دیگری نیز هستند که  از دیدن تعمید دوستداران یَهُوَه خشمگین و غضبناک می‌شوند.‏ برای شیطان و یارانش دیدن این که هر هفته هزاران نفر به دنیای فاسد آنان پشت می‌کنند،‏ آزاردهنده است؛‏ زیرا شیطان مغرورانه ادعا کرد که هیچ انسانی با خلوص نیّت از یَهُوَه جانبداری نمی‌کند و تحت امتحانات دشوارِ ایمان به او وفادار نمی‌ماند.‏ ‏(‏ایّوب ۲:‏۴،‏ ۵ خوانده شود.‏)‏ هر بار که یک نفر برانگیخته می‌شود خود را به یَهُوَه وقف کند،‏ اثباتی است بر نادرستی ادعای شیطان و مشتی است بر دهان او.‏ حال تصوّرش را بکنید که به طور متوسط هر هفته هزاران نفر تعمید می‌گیرند.‏ از این رو خلاف انتظار نیست که شیطان «همچون شیری غرّان در گردش است و کسی را می‌جوید تا ببلعد.‏» (‏۱پِطرُس ۵:‏۸‏)‏ او می‌خواهد ما را از لحاظ روحانی بدرَد،‏ به ما صدمه زند و حتی رشتهٔ محبت و رابطهٔ ما را با یَهُوَه قطع کند.‏ —‏ مزمور ۷:‏۱،‏ ۲؛‏ ۲تیموتائوس ۳:‏۱۲‏.‏

هر یک نفری که خود را به یَهُوَه وقف می‌کند و تعمید می‌گیرد گواهی است بر دروغگو بودن شیطان

۴،‏ ۵.‏ الف)‏ دو دلیل مهمی که نشان می‌دهد یَهُوَه شیطان را محدود کرده است،‏ چیست؟‏ ب)‏ مسیحی حقیقی می‌تواند از چه امری اطمینان داشته باشد؟‏

 ۴ با این که ما با دشمنی بی‌رحم و ظالم روبرو هستیم،‏ نباید ترس از او ما را فلج کند.‏ چرا؟‏ در واقع به دو دلیل مهم می‌توان گفت که یَهُوَه قدرت عمل این ‹شیر غرّان› را محدود کرده است.‏ این دو دلیل چیست؟‏ دلیل اوّل این پیشگویی یَهُوَه خداست که گفته است،‏ «جماعتی عظیم» از مسیحیان حقیقی از «عذاب عظیم» که در پیش است نجات خواهند یافت.‏ (‏مکاشفه ۷:‏۹،‏ ۱۴‏)‏ از آنجا که تحقق پیشگویی‌های یَهُوَه حتمی است،‏ بی‌شک حتی شیطان نیز می‌داند که دست او از کل قوم یَهُوَه کوتاه است.‏

۵ دلیل دوّمی که نشان می‌دهد یَهُوَه قدرت عمل شیطان را محدود کرده است،‏ حقیقتی است که یکی از خادمان وفادار خدا بیان نمود.‏ عَزَرْیای نبی به آسا،‏ پادشاه اسرائیل چنین گفت:‏ ‹یَهُوَه با شما خواهد بود هر گاه شما با او باشید.‏› (‏۲تواریخ ۱۵:‏۲؛‏ ۱قُرِنتیان ۱۰:‏۱۳ خوانده شود.‏)‏ گزارش‌های متعددی در کتاب مقدّس حاکی از این امر است که شیطان هیچ گاه قادر نبوده است خادمان خدا را که به او نزدیک می‌ماندند،‏ به اصطلاح ببلعد.‏ (‏عبرانیان ۱۱:‏۴-‏۴۰‏)‏ امروزه نیز مسیحی‌ای که به خدا نزدیک بماند،‏ می‌تواند با شیطان مقاومت کند و حتی بر او غالب آید.‏ در واقع کلام خدا به ما چنین اطمینان می‌دهد:‏ «در برابر ابلیس ایستادگی کنید،‏ که از شما خواهد گریخت.‏»—‏ یعقوب ۴:‏۷‏.‏

‏«کشتی گرفتن با .‏ .‏ .‏ فوجهای ارواح شریر»‏

۶.‏ شیطان چگونه به فردی مسیحی حمله می‌کند؟‏

۶ شیطان نمی‌تواند در نبردش با کل خادمان خدا پیروز شود؛‏ اما می‌تواند بر آنانی که هوشیار و مراقب نیستند،‏ چیره گردد.‏ او می‌داند که با تضعیف پیوند فرد مسیحی با یَهُوَه خدا،‏ می‌تواند او را ببلعد.‏ شیطان برای رسیدن به این هدف چه می‌کند؟‏ در اینجا سه تاکتیک شیطان را در حمله به خادمین خدا بررسی می‌کنیم؛‏ شدّت در حملات،‏ هدف قرار دادن فردفرد خادمین خدا و زیرکانه بودن حملات او.‏

۷.‏ چرا شیطان حملاتش را به قوم یَهُوَه شدّت داده است؟‏

۷ حملات شدید.‏ یوحنای رسول می‌گوید:‏ «تمامی دنیا در آن شَرور لمیده  است.‏» (‏۱یوحنا ۵:‏۱۹‏)‏ این گفته برای همهٔ مسیحیان حقیقی هشداری در بر دارد.‏ از آنجا که شیطان کل انسان‌های دور از خدا را در دنیای خود بلعیده است،‏ اکنون می‌تواند حملاتش را بر قوم یَهُوَه که در مقابل او ایستادگی کرده‌اند،‏ متمرکز کند و شدّت بخشد.‏ (‏میکاه ۴:‏۱؛‏ یوحنا ۱۵:‏۱۹؛‏ مکاشفه ۱۲:‏۱۲،‏ ۱۷‏)‏ شیطان بسیار خشمناک است،‏ چون می‌داند که زمان زیادی برایش باقی نمانده است.‏ از این رو فشار را بر قوم خدا شدیدتر کرده است.‏ ما امروزه با تلاش‌های خصمانه و نهایی او روبرو هستیم.‏ شیطان با تمام قوا می‌کوشد که رابطهٔ ما را با یَهُوَه خدا خدشه‌دار سازد.‏

۸.‏ منظور پولُس رسول از این که ما در حال «کشتی گرفتن» با ارواح شریر هستیم،‏ چیست؟‏

۸ هدف قرار دادن فردفرد ما.‏ پولُس رسول به مسیحیان چنین هشدار داد:‏ «ما را کشتی گرفتن با جسم و خون نیست،‏ بلکه ما علیه .‏ .‏ .‏ فوجهای ارواح شریر در جایهای آسمانی می‌جنگیم.‏» (‏اِفِسُسیان ۶:‏۱۲‏)‏ چرا پولُس از تشبیه «کشتی گرفتن» استفاده کرد؟‏ زیرا کشتی نبردی تن‌به‌تن است و پولُس با استفاده از این تشبیه،‏ تأکید کرد که فردفرد ما مستقیماً با موجودات روحی شریر در نبردیم.‏ چه اعتقاد به موجودات شریر در جامعهٔ ما رایج باشد،‏ چه نباشد،‏ هیچ گاه نباید فراموش کنیم که با وقفمان به یَهُوَه،‏ گویی برای نبردی تن‌به‌تن با این شیاطین پا بر تشک کشتی می‌گذاریم.‏ پس بی‌شک هر مسیحی بعد از وقف خود هدف حملات شیاطین قرار می‌گیرد.‏ از این رو جای تعجب نیست که پولُس لازم دید سه مرتبه مسیحیان اِفِسُس را به ایستادگی و استقامت در برابر شیطان و حیله‌های او ترغیب کند.‏—‏ اِفِسُسیان ۶:‏۱۱،‏ ۱۳،‏ ۱۴‏.‏

۹.‏ الف)‏ چرا شیطان و دیگر ارواح شریر برای خادمان خدا «حیله‌های» مختلف بکار می‌بندند؟‏ ب)‏ چرا شیطان در تلاش است که طرز فکر ما را فاسد کند،‏ و چگونه می‌توانیم با تلاش‌های شیطان مقابله کنیم؟‏ (‏کادر «‏ از حیله‌های شیطان بر حذر باشید!‏‏» نیز ملاحظه شود.‏)‏ پ)‏ در اینجا به کدام یک از حیله‌های شیطان می‌پردازیم؟‏

۹ حملات زیرکانه‏.‏ پولُس رسول مسیحیان را ترغیب می‌کند که علیه «حیله‌های ابلیس» ایستادگی کنند.‏ (‏اِفِسُسیان ۶:‏۱۱‏)‏ توجه کنید که پولُس در اینجا واژهٔ حیله را به صورت جمع بکار برده است.‏ این که شیاطین یا ارواح شریر تنها به یک حیله  یا ترفند قانع نیستند و «حیله‌های» مختلفی به کار می‌گیرند،‏ دلیل خاصّی دارد.‏ از آنجا که مسیحیانی بوده‌اند که در مقابل یک حملهٔ شیطان ایستادگی کردند،‏ اما در مقابل حمله‌ای دیگر به زانو در آمدند،‏ شیطان و دیگر ارواح شریر با دقیق شدن بر رفتار هر یک از ما تلاش می‌کنند ضعف‌های ما را در یابند.‏ سپس از هر ضعفی که به رابطهٔ ما با یَهُوَه صدمه زند،‏ برای حمله بهره می‌گیرند.‏ اما جای خوشحالی است که بسیاری از ترفندهای شیطان در کتاب مقدّس آشکار شده است و ما می‌توانیم آن‌ها را تشخیص دهیم.‏ (‏۲قُرِنتیان ۲:‏۱۱‏)‏ قبلاً در این کتاب اموری همچون تمایل به مادیات،‏ هم‌نشینان ناسالم و امور غیر اخلاقی را بررسی کردیم.‏ حال می‌خواهیم یکی دیگر از حیله‌های شیطان را بررسی کنیم؛‏ سحر و جادو و ارتباط با نیروهای مافوق طبیعی.‏

ارتباط با نیروهای شریر عملی خیانت‌آمیز

۱۰.‏ الف)‏ ارتباط با شیاطین به چه طرقی صورت می‌گیرد؟‏ ب)‏ یَهُوَه چه دیدی به سحر و جادو و اعمالی از این قبیل دارد،‏ شما چه دیدی به این اعمال دارید؟‏

۱۰ در واقع شخص با مشغول کردن خود با نیروهای مافوق طبیعی مستقیماً با شیاطین ارتباط برقرار می‌کند.‏ منظور از ارتباط با نیروهای مافوق طبیعی مشغول کردن خود به اعمالی همچون سحر و جادو،‏ احضار ارواح،‏ استفاده از انواع طلسم و افسون،‏ تعبیر خواب،‏ هر گونه طالع‌بینی،‏ فالگیری و غیبگویی است.‏ همان طور که می‌دانیم یَهُوَه از چنین اعمالی کراهت و نفرت دارد.‏ (‏تثنیه ۱۸:‏۱۰-‏۱۲؛‏ مکاشفه ۲۱:‏۸‏)‏ از آنجا که ما نیز باید ‹از بدی بیزار باشیم،‏› قطعاً از مشغول کردن خود با اعمالی که نیروهای شریر در پس آن است،‏ حذر می‌کنیم.‏ (‏رومیان ۱۲:‏۹‏)‏ انجام چنین اعمال نفرت‌انگیزی به راستی که خیانت بزرگی در حق پدر آسمانی‌مان،‏ یَهُوَه خدا خواهد بود.‏

۱۱.‏ چرا اگر شیطان موفق شود ما را به شکلی با نیروهای مافوق طبیعی مشغول سازد،‏ پیروزی بزرگی برای خود محسوب می‌کند؟‏ با مثالی توضیح دهید.‏

۱۱ البته شیطان می‌خواهد برخی از ما حتی به صورت تفننی هم که شده،‏ خود را با نیروهای مرموز و مافوق طبیعی مشغول کنیم؛‏ زیرا می‌داند چنین کاری  خیانتی بزرگ به یَهُوَه خداست.‏ هر بار که شیطان یکی از خادمان خدا را به انجام چنین اعمالی می‌کشاند،‏ پیروزی بزرگی برای خود محسوب می‌کند.‏ چرا چنین است؟‏ مثالی می‌زنیم.‏ فرض کنید سربازی بر آن شود که به سپاهش پشت کند و به نیروهای دشمن بپیوندند.‏ مسلّماً چنین عمل خائنانه‌ای مایهٔ شادی فراوان فرماندهٔ سپاه دشمن خواهد بود.‏ این فرمانده حتی شاید به نشان افتخاری برای خود و اهانت به فرماندهٔ سپاه دیگر،‏ آن سرباز خائن را پیروزمندانه در مقابل همگان به نمایش گذارد.‏ مشابهاً،‏ اگر یک مسیحی به طالع‌بینی و فالگیری و اعمالی از این قبیل رو آورد،‏ در واقع او آگاهانه و با خواست خود به یَهُوَه پشت کرده و مستقیماً خود را تحت فرماندهی شیطان در آورده است.‏ تصوّرش را بکنید،‏ شیطان با چه رضایت و افتخاری چنین شخصی را نشان پیروزی خود قلمداد می‌کند.‏ آیا هیچ یک از ما می‌خواهد که چنین پیروزی‌ای نصیب شیطان کند؟‏ بی‌شک خیر،‏ ما هرگز نمی‌خواهیم به یَهُوَه خدا خیانت کنیم.‏

مطرح کردن سؤالاتی برای ایجاد شک و تردید

۱۲.‏ شیطان برای تحت‌تأثیر قرار دادن طرز فکر ما در خصوص ارتباط با نیروهای شیطانی از چه ترفندی بهره می‌گیرد؟‏

۱۲ شیطان می‌داند تا زمانی که شخص از ارتباط با نیروهای شیطانی نفرت داشته باشد،‏ نمی‌تواند از این نیروها به ضدّ او استفاده کند.‏ پس تلاش می‌کند به طریقی طرز فکر شخص را تغییر دهد.‏ شیطان چگونه عمل می‌کند؟‏ او سعی می‌کند افکار شخص را مغشوش کند،‏ به نحوی که ‹بدی را نیکویی و نیکویی را بدی› تصوّر کند.‏ (‏اِشَعْیا ۵:‏۲۰‏)‏ شیطان برای این منظور از یکی از ترفندهای قدیمی و امتحان‌شده‌اش بهره می‌گیرد؛‏ یعنی مطرح کردن سؤالاتی زیرکانه برای ایجاد شک و تردید در دل.‏

۱۳.‏ شیطان چگونه با مطرح کردن سؤال سعی کرده است شک و تردید در دل‌ها ایجاد کند؟‏

۱۳ توجه کنید که شیطان چگونه این ترفند موذیانهٔ خود را به کار برده است.‏ او در باغ عدن از حوّا چنین سؤال کرد:‏ ‏«آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همهٔ درختان باغ نخورید؟‏» او در زمان ایّوب نیز در حضور گروهی از فرشتگان این سؤال را مطرح کرد:‏ ‏«آیا ایّوب مجّاناً از خدا می‌ترسد؟‏» همچنین در آغاز خدمت زمینی عیسی شیطان به او چنین گفت:‏ ‏«‏اگر پسر خدایی،‏ به این سنگها بگو نان شوند!‏»  تصوّرش را بکنید تنها شش هفته پیش از آن،‏ یَهُوَه شخصاً به عیسی گفته بود:‏ «این است پسر محبوبم که از او خشنودم.‏» به راستی شیطان چطور به خود جرأت داد این سخن یَهُوَه را زیر سؤال برد!‏—‏ پیدایش ۳:‏۱؛‏ ایّوب ۱:‏۹؛‏ مَتّی ۳:‏۱۷؛‏ ۴:‏۳‏.‏

۱۴.‏ الف)‏ امروزه شیطان چگونه در خصوص نیروهای مافوق طبیعی در دل مسیحیان شک و تردید ایجاد می‌کند؟‏ ب)‏ در ادامهٔ فصل چه نکته‌ای را بررسی خواهیم کرد؟‏

۱۴ امروزه نیز شیطان می‌خواهد در مورد خطر ارتباط با نیروهای مافوق طبیعی در دل انسان‌ها شک و تردید ایجاد کند.‏ متأسفانه او حتی توانسته است در دل بعضی از خادمان خدا نیز در این خصوص تردید ایجاد کند.‏ این مسیحیان پیش خود فکر کرده‌اند:‏ ‹آیا حقیقتاً همهٔ این اعمال چنان که گفته می‌شود زشت و ناپسند است؟‏› (‏۲قُرِنتیان ۱۱:‏۳‏)‏ چگونه می‌توانیم به این عزیزان کمک کنیم که طرز فکرشان را اصلاح کنند؟‏ چگونه می‌توانیم خود را از نفوذ این حیلهٔ شیطان در امان نگاه داریم؟‏ پاسخ به این سؤالات در دو جنبه از زندگی اهمیت دارد:‏ یکی در انتخاب تفریحات و سرگرمی‌ها و دیگری در شیوه‌های معالجه و تشخیص بیماری.‏ آری،‏ شیطان با حیله و نیرنگ توانسته است این‌ها را با نیروهای مرموز و مافوق طبیعی درآمیزد.‏

سوءاستفادهٔ شیطان از تمایلات و نیازهای ما

۱۵.‏ الف)‏ نگرش بسیاری از مردم غرب در خصوص نیروهای مافوق طبیعی چیست؟‏ ب)‏ چگونه بعضی مسیحیان در این خصوص تحت تأثیر نگرش مردم دنیا قرار گرفته‌اند؟‏

۱۵ امروزه،‏ به ویژه در دنیای غرب،‏ اعمالی همچون جادوگری و ارتباط با نیروهای مافوق طبیعی و اسرارآمیز بیش از پیش معمول شده است.‏ فیلم‌ها،‏ کتاب‌ها،‏ برنامه‌های تلویزیونی و بازی‌های کامپیوتری بیش از هر زمانی نیروهای شیطانی را سرگرم‌کننده،‏ هوشمندانه و حتی بی‌ضرر جلوه می‌دهند.‏ بعضی فیلم‌ها و کتاب‌ها که موضوع اصلی‌شان نیروهای مافوق طبیعی است،‏ چنان در میان مردم محبوبیت یافته است که هواخواهانشان برای آن‌ها کلوپ تشکیل داده‌اند.‏ کاملاً آشکار است که شیاطین در کم‌اهمیت جلوه دادن خطر نیروهای مافوق طبیعی بسیار موفق بوده‌اند.‏ آیا ممکن است که این موجودات شریر بر طرز فکر مسیحیان نیز تأثیر گذاشته باشند؟‏ بله،‏ متأسفانه تا حدّی در این زمینه موفق بوده‌اند.‏ نمونهٔ بارز آن مسیحی‌ای است که پس از تماشای یکی از این فیلم‌ها گفت:‏ «درست است که  من این فیلم را تماشا کردم،‏ ولی خودم که این کارها را نمی‌کنم.‏» چرا این طرز فکر را می‌توان خطرناک خواند؟‏

۱۶.‏ چرا انتخاب تفریحات و سرگرمی‌هایی که موضوع اصلی آن‌ها نیروهای مافوق طبیعی است،‏ خطرناک است؟‏

۱۶ درست است که تماشای فیلمی در مورد نیروهای مافوق طبیعی با انجام اعمالی از این قبیل متفاوت است،‏ اما آیا تماشای چنین فیلم‌هایی بی‌خطر است؟‏ خیر.‏ به این نکته توجه کنید.‏ کتاب مقدّس اشاره می‌کند که شیطان و دیوهایش قدرت خواندن افکار ما را ندارند.‏ * اما،‏ همان طور که پیش از این نیز ذکر شد،‏ این روح‌های شریر می‌توانند با تحت نظر قرار دادن اعمال ما—‏ مثلاً دیدن این که چه تفریح و سرگرمی‌ای برمی‌گزینیم—‏ به افکار و ضعف‌های روحانی ما پی ببرند.‏ مسیحی‌ای که برای سرگرمی فیلم یا کتابی را برمی‌گزیند که موضوع اصلی آن سحر و جادو،‏ افراد مدیوم،‏ دیوزدگی یا اموری از این قبیل است،‏ در واقع شیاطین را از نقطه‌ضعف خود آگاه می‌سازد.‏ این ارواح شریر مثل کُشتی‌گیری که به ضعف رقیب خود پی برده است،‏ خیلی آسان می‌توانند پشت رقیبشان را به خاک بمالند.‏ بوده‌اند کسانی که با انتخاب سرگرمی‌هایی در مورد نیروهای مافوق طبیعی به این موضوعات علاقه پیدا کردند و حتی پس از چندی خود به ارتباط با ارواح یا اعمالی از این قبیل دست زدند.‏—‏ غَلاطیان ۶:‏۷ خوانده شود.‏

در بیماری و ناخوشی در سایهٔ حمایت یَهُوَه بمانید

۱۷.‏ شیطان با چه حیله‌ای تلاش می‌کند فردی بیمار را به بیراهه بکشد؟‏

۱۷ شیطان نه تنها از طریق تفریحات و سرگرمی‌ها بلکه از طریق نیازمان به معالجات پزشکی نیز تلاش می‌کند ما را از یَهُوَه دور سازد.‏ به چه شکل؟‏ مسیحی‌ای بیمار را تصوّر کنید که با وجود تلاش‌های بسیار،‏ درمان بیماری‌اش ناموفق بوده و از این رو مستأصل و درمانده شده است.‏ (‏مَرقُس ۵:‏۲۵،‏ ۲۶‏)‏ شیطان  و فرشتگان شریرش از این درماندگی او سوءاستفاده می‌کنند تا او را به بیراهه بکشند.‏ شیاطین می‌خواهند بیمار ناامید و مستأصل را وسوسه کنند که به هشدارهای الٰهی پشت کند.‏ آنان می‌خواهند که او به شیوه‌های درمانی و تشخیص بیماری‌ای روی آورد که در آن‌ها از «قدرت‌های غیرعادی» یا نیروهای مافوق طبیعی استفاده می‌شود.‏ (‏اِشَعْیا ۱:‏۱۳‏،‏ دج *‏)‏ شیاطین می‌توانند با این حیله رابطهٔ فرد بیمار را با یَهُوَه ضعیف کنند.‏ چگونه؟‏

۱۸.‏ یک مسیحی باید از کدام شیوه‌های درمانی دوری کند،‏ و چرا؟‏

۱۸ یَهُوَه به اسرائیلیانی که به «قدرت‌های غیرعادی» روی آورده بودند،‏ چنین گفت:‏ «هنگامی که دست‌های خود را دراز می‌کنید،‏ چشمان خود را از شما خواهم پوشانید و چون دعای بسیار می‌کنید،‏ اجابت نخواهم نمود.‏» (‏اِشَعْیا ۱:‏۱۵‏)‏ واضح است که به ویژه هنگام بیماری،‏ نمی‌خواهیم به اعمالی دست زنیم که باعث شود یَهُوَه به دعاهایمان گوش ندهد و دیگر از ما حمایت نکند.‏ (‏مزمور ۴۱:‏۳‏)‏ از این رو،‏ اگر شیوهٔ تشخیص بیماری یا معالجهٔ آن با اعمالی توأم است که با نیروهای مرموز و مافوق طبیعی ارتباط دارد،‏ فرد مسیحی باید از آن‌ها اجتناب کند.‏ * (‏مَتّی ۶:‏۱۳‏)‏ در واقع،‏ فرد مسیحی با پرهیز از چنین اعمالی خود را در سایهٔ حمایت یَهُوَه نگاه می‌دارد.‏—‏ کادر «‏ آیا ناخواسته خود را در خطر ارتباط با نیروهای شریر قرار می‌دهم؟‏‏» ملاحظه شود.‏

 داستان‌های اغراق‌آمیز در مورد قدرت شیاطین

۱۹.‏ الف)‏ ابلیس چه دروغی را در خصوص قدرت خود در میان بسیاری شایع کرده است؟‏ ب)‏ مسیحیان حقیقی باید از بازگو کردن چه داستان‌هایی اجتناب کنند؟‏

۱۹ امروزه هرچند در یک گوشه از جهان،‏ به ویژه در کشورهای غربی،‏ خطر قدرت شیطان بسیار کم‌اهمیت جلوه داده می‌شود،‏ در گوشه‌ای دیگر در مورد تأثیر قدرت او اغراق می‌شود.‏ ابلیس بسیاری از مردم را فریب داده است که قدرتش بر انسان‌ها را بیش از آنچه هست تصوّر کنند.‏ چنین افرادی هر روزه با ترس از ارواح شریر زندگی را سر می‌کنند.‏ برای اغلب مردم گفتن و شنیدن داستان‌هایی در مورد اعمال عجیب شیاطین جاذبه‌ای خاص دارد.‏ آیا برای مسیحیان نیز بازگو کردن این داستان‌ها بجاست؟‏ خیر.‏ خادمان یَهُوَه به دو دلیل مهم باید از چنین کاری اجتناب کنند.‏

۲۰.‏ چطور ممکن است شخصی ناخواسته دروغ‌های شیطان را اشاعه دهد؟‏

۲۰ اوّل این که بازگو کردن افسانه و داستان در مورد اعمال شیاطین،‏ در واقع کمکی  است به شیطان.‏ به چه صورت؟‏ درست است که کتاب مقدّس اشاره می‌کند که شیطان دارای قدرت انجام اعمال خارق‌العاده است،‏ اما از سوی دیگر هشدار می‌دهد که او از قدرت خود برای ‹گمراه کردن› و ‹فریفتن› انسان‌ها نیز استفاده می‌کند.‏ (‏۲تِسالونیکیان ۲:‏۹،‏ ۱۰‏)‏ شیطان،‏ فریبکارِ بزرگ به خوبی می‌داند که چگونه ذهن کسانی را که به نیروهای مافوق طبیعی کشش دارند،‏ تحت تأثیر قرار داده،‏ آنان را با دروغ‌هایش فریب دهد.‏ برخی از این افراد شاید حتی واقعاً باور داشته باشند که چیزی خارق‌العاده دیده یا شنیده‌اند و آن را به عنوان حقایقی محرز برای دیگران بازگو کنند.‏ این داستان‌ها به ویژه وقتی دهان به دهان می‌گردد،‏ اغراق‌آمیزتر می‌شود.‏ اگر یک مسیحی چنین داستان‌هایی را نزد دیگران بازگو کند،‏ در واقع خواست ابلیس «پدر همهٔ دروغها» را به جا آورده و تبلیغات دروغ او را اشاعه داده است.‏—‏ یوحنا ۸:‏۴۴؛‏ ۲تیموتائوس ۲:‏۱۶‏.‏

۲۱.‏ موضوع اصلی صحبت‌های ما چه باید باشد؟‏

۲۱ دوّم این که حتی اگر در گذشته فرد مسیحی واقعاً اعمال مافوق طبیعی ارواح شریر را دیده باشد،‏ نباید هم‌ایمانان خود را با نقل آن‌ها سرگرم کند.‏ چرا؟‏ زیرا کتاب مقدّس به ما توصیه کرده است:‏ «چشمان خود را بر قهرمان و مظهر کامل ایمان یعنی عیسی بدوزیم.‏» (‏عبرانیان ۱۲:‏۲‏)‏ آری،‏ ما باید توجهمان را به عیسی معطوف کنیم،‏ نه به شیطان.‏ مگر عیسی نمی‌توانست در مورد توانایی‌ها و ضعف‌های شیطان صحبت کند؛‏ با این حال او هرگز شاگردانش را با چنین گفته‌هایی سرگرم نمی‌ساخت.‏ موضوع اصلی صحبت‌های عیسی پادشاهی خدا بود‏.‏ موضوع اصلی صحبت‌های ما نیز باید همچون عیسی و رسولانش «اعمال عظیم خدا» باشد.‏—‏ اعمال ۲:‏۱۱؛‏ لوقا ۸:‏۱؛‏ رومیان ۱:‏۱۱،‏ ۱۲‏.‏

۲۲.‏ چگونه می‌توانیم به شادی فرشتگان در آسمان بیفزاییم؟‏

۲۲ بی‌تردید شیطان با حیله‌های مختلف تلاش می‌کند رشتهٔ دوستی ما را با یَهُوَه پاره کند.‏ اما اگر ما از بدی نفرت کنیم و اعمال نیکو انجام دهیم،‏ شیطان مجال نخواهد یافت اراده‌مان را برای پرهیز از هر آنچه که در ارتباط با نیروهای مافوق طبیعی است،‏ ضعیف کند.‏ ‏(‏اِفِسُسیان ۴:‏۲۷ خوانده شود.‏)‏ شیطان ابلیس سرانجام از میان خواهد رفت.‏ تصوّرش را بکنید اگر تا آن زمان با عزمی استوار ‹در برابر حیله‌های او ایستادگی کنیم› چه شادی‌ای در آسمان طنین‌انداز خواهد شد.‏—‏ لوقا ۱۵:‏۷؛‏ اِفِسُسیان ۶:‏۱۱‏.‏

^ بند 16 مفهوم لقب‌هایی که به شیطان داده شده است (‏مثل مقاومت‌کننده،‏ افترازننده،‏ فریب‌دهنده،‏ وسوسه‌کننده و دروغگو)‏ این نکته را در بر ندارد که این موجود روحی قادر باشد،‏ افکار و نیات دل انسان‌ها را بخواند.‏ در حالی که کتاب مقدّس یَهُوَه را «امتحان‌کنندهٔ دل‌ها» و عیسی را ‹کاوشگر دل‌ها و افکار› می‌خواند.‏—‏ امثال ۱۷:‏۳؛‏ مکاشفه ۲:‏۲۳‏.‏

^ بند 17 ‏«ترجمهٔ دنیای جدید از کتاب مقدّس» چاپ انگلیسی ۱۹۸۴.‏

^ بند 18 برای کسب اطلاعات بیشتر مقالهٔ «آزمون سلامتی شما» در برج دیده‌بانی ‏(‏انگل‍.‏)‏ ۱۵ دسامبر ۱۹۹۴ صفحات ۱۹-‏۲۲ و مقالهٔ «دید مسیحی به موضوع سلامتی» در برج دیده‌بانی ۱ نوامبر ۲۰۰۸ صفحات ۲۳-‏۲۷ ملاحظه شود.‏