به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 فصل ۸

خدا انسان‌های پاک را دوست می‌دارد

خدا انسان‌های پاک را دوست می‌دارد

‏«خویشتن را با طاهر،‏ طاهر می‌نمایی.‏»—‏ مزمور ۱۸:‏۲۶‏.‏

۱-‏۳.‏ الف)‏ چرا یک مادر می‌خواهد پسرش تمیز و مرتب باشد؟‏ ب)‏ یَهُوَه چرا می‌خواهد پرستندگانش پاک باشند،‏ و چه امری ما را بر آن می‌دارد که پاک بمانیم؟‏

مادری پسر کوچکش را برای رفتن به مدرسه آماده می‌کند.‏ او می‌خواهد که پسرش تمیز و لباسش پاک و مرتب باشد.‏ مادر به خوبی می‌داند که بهداشت فرزندش چقدر برای سلامت او اهمیت دارد.‏ همچنین واقف است که ظاهر پسرش مِلاکی بر قضاوت دیگران در مورد والدین اوست.‏

۲ پدر آسمانی ما یَهُوَه نیز می‌خواهد که پرستندگانش پاک باشند.‏ در کتاب مقدّس آمده است:‏ «خویشتن را با طاهر،‏ طاهر می‌نمایی.‏»‏ * (‏مزمور ۱۸:‏۲۶‏)‏ یَهُوَه  ما را عمیقاً دوست می‌دارد و می‌داند که تمیز و پاک بودن تا چه حد برای ما لازم است.‏ همچنین یَهُوَه از خادمانش انتظار رفتاری را دارد که دیگران با دیدن آن او را تجلیل کنند.‏ آری،‏ ظاهر پاک و رفتار نیکِ شاهدان یَهُوَه سبب می‌شود که آفریدگار بزرگمان جلال یابد،‏ حرمت نام پاکش حفظ شود و کسی از او به بدی نام نبرد.‏—‏ حِزْقِیال ۳۶:‏۲۲؛‏ ۱پِطرُس ۲:‏۱۲ خوانده شود.‏

۳ دانستن این که یَهُوَه انسان‌های پاک را دوست می‌دارد ما را برمی‌انگیزد که پاک بمانیم.‏ ما نیز یَهُوَه را دوست داریم و می‌خواهیم با تمام اعمالمان حرمت او را حفظ کنیم و در پناه محبت او بمانیم.‏ حال،‏ به بررسی این سؤالات می‌پردازیم:‏ چرا باید پاک بمانیم؟‏ در چه اموری باید پاک بمانیم؟‏ و چگونه می‌توانیم خود را پاک نگاه داریم؟‏ بررسی این سؤالات توجه ما را به برخی امور زندگی جلب می‌کند که شاید لازم باشد به آن‌ها بیشتر توجه کنیم.‏

چرا باید پاک بمانیم؟‏

۴،‏ ۵.‏ الف)‏ دلیل اصلی این که باید پاک بمانیم چیست؟‏ ب)‏ چگونه می‌توان پاکی یَهُوَه را در آفرینش جهان مادی مشاهده کرد؟‏

۴ یکی از شیوه‌هایی که یَهُوَه ما را هدایت می‌کند،‏ سرمشقی است که خود برای ما قرار داده است.‏ کتاب مقدّس ما را چنین ترغیب می‌کند:‏ «از خدا سرمشق بگیرید.‏» (‏اِفِسُسیان ۵:‏۱‏)‏ دلیل اصلی این که باید خود را پاک نگاه داریم این است که یَهُوَه،‏ خدایی که می‌پرستیم از هر جهت پاک،‏ طاهر و مقدّس است.‏—‏ لاویان ۱۱:‏۴۴،‏ ۴۵ خوانده شود.‏

۵ پاکی یَهُوَه را همچون بسیاری دیگر از خصوصیاتش می‌توان در آفرینش جهان مادی مشاهده کرد.‏ (‏رومیان ۱:‏۲۰‏)‏ یَهُوَه زمین را طوری آفرید تا محل سکونتی پاکیزه برای انسان‌ها باشد.‏ او در طبیعت چرخه‌هایی برای پاک ساختن هوا و آب قرار داده است.‏ همچنین برای پاک ساختن محیط زیست میکروب‌هایی وجود دارند که مواد زائد را به موادی بی‌ضرر تبدیل می‌کنند.‏ دانشمندان از این موجودات میکروسکپی برای پاک کردن آلودگی‌های نفتی در دریاها و همچنین دیگر آلودگی‌هایی که عامل آن خودخواهی‌ها و طمع انسان‌ها بوده است،‏ استفاده  کرده‌اند.‏ به روشنی می‌توان دید کسی که ‹زمین را ساخته است› به پاکیزگی اهمیت می‌دهد.‏ (‏اِرْمیا ۱۰:‏۱۲‏)‏ آیا به جا نیست که ما نیز به آن اهمیت دهیم؟‏

۶،‏ ۷.‏ چگونه شریعت موسی بر پاک بودن هنگام پرستش تأکید داشت؟‏

۶ دلیل دیگری که باید پاک بمانیم این است که قانونگذار عالَم،‏ یَهُوَه خدا از پرستندگانش انتظار دارد که پاک باشند.‏ در شریعتی که یَهُوَه به اسرائیلیان داد،‏ پاکی رابطهٔ بسیار نزدیکی با پرستش داشت.‏ در شریعت مشخص شده بود که در روز کفّاره کاهن اعظم باید نه یک بار،‏ بلکه دو بار استحمام می‌کرد.‏ (‏لاویان ۱۶:‏۴،‏ ۲۳،‏ ۲۴‏)‏ کاهنان پیش از گذراندن قربانی باید دست‌ها و پاهای خود را می‌شستند.‏ (‏خروج ۳۰:‏۱۷-‏۲۱؛‏ ۲تواریخ ۴:‏۶‏)‏ در شریعت حدوداً به ۷۰ مورد اشاره شده است که شخص را ناپاک و نجس می‌کرد.‏ فرد اسرائیلی که ناپاک یا نجس می‌شد،‏ نباید در مراسم مربوط به پرستش شرکت می‌کرد و اگر چنین می‌کرد حتی در بعضی موارد مستحق مرگ بود.‏ (‏لاویان ۱۵:‏۳۱‏)‏ اگر کسی مطابق قانون از مراسم تطهیر که همچنین شامل استحمام و شستن لباس‌ها می‌شد امتناع می‌ورزید،‏ باید «از میان جماعت منقطع،‏» یعنی کشته می‌شد.‏—‏ اعداد ۱۹:‏۱۷-‏۲۰‏.‏

۷ هر چند که ما مسیحیان تحت شریعت موسی نیستیم،‏ اما می‌توانیم از طریق مطالعهٔ قوانین آن بینشی عمیق در خصوص طرز فکر یَهُوَه کسب کنیم.‏ شریعت به وضوح ضرورت پاک بودن را برای پرستندگان یَهُوَه نشان می‌دهد.‏ یَهُوَه از آن زمان تا به حال تغییر نکرده است.‏ (‏مَلاکی ۳:‏۶‏)‏ او تنها زمانی پرستش ما را می‌پذیرد که به اصطلاح «پاک و بی‌لکه» باشد.‏ (‏یعقوب ۱:‏۲۷‏)‏ پس لازم است بدانیم که او در این خصوص از ما چه انتظاری دارد.‏

پاک بودن در نظر خدا به چه معناست؟‏

۸.‏ یَهُوَه از ما انتظار دارد که در چه جنبه‌هایی پاک باشیم؟‏

۸ در کتاب مقدّس پاک بودن تنها به معنی پاکیزگی جسمانی نیست.‏ پاک بودن در چشم یَهُوَه،‏ تمام جنبه‌های زندگی را در بر می‌گیرد.‏ یَهُوَه اساساً از ما انتظار دارد که در چهار جنبه پاک باشیم؛‏ روحانی،‏ اخلاقی،‏ ذهنی و جسمی.‏ اجازه دهید این چهار جنبه را یک‌به‌یک بررسی کنیم.‏

۹،‏ ۱۰.‏ پاکی روحانی به چه مفهوم است،‏ و مسیحیان حقیقی از چه اموری اجتناب می‌کنند؟‏

 ۹ پاکی روحانی.‏ اساساً پاکی روحانی به این مفهوم است که هیچ جنبه‌ای از پرستش کاذب را به پرستش حقیقی وارد نکنیم.‏ اسرائیلیان هنگام ترک بابل به مقصد اورشلیم،‏ باید به این کلام الهامی عمل می‌کردند که می‌گفت:‏ «از اینجا بیرون روید و چیز ناپاک را لمس منمایید و .‏ .‏ .‏ خویشتن را طاهر سازید.‏» (‏اِشَعْیا ۵۲:‏۱۱‏)‏ دلیل بازگشت اسرائیلیان به وطنشان،‏ برقراری دوبارهٔ پرستش یَهُوَه بود.‏ پرستش یَهُوَه باید پاک و از هر گونه تعالیم،‏ مناسک و آیین‌هایی که مایهٔ بی‌حرمتی به خداست،‏ پاک می‌بود.‏

۱۰ ما مسیحیان حقیقی نباید خود را با آیین‌های ادیان کاذب آلوده سازیم.‏ ‏(‏۱قُرِنتیان ۱۰:‏۲۱ خوانده شود.‏)‏ از آنجا که این گونه آیین‌ها در تاروپود جوامع بشری نفوذ کرده است،‏ هیچ گاه نباید جانب احتیاط را از دست بدهیم.‏ در اغلب سرزمین‌های دنیا بسیاری رسوم،‏ آیین‌ها و مناسک،‏ ریشه در تعالیم ادیان کاذب دارد؛‏ تعالیمی همچون وجود روح فناناپذیر در بدن انسان که پس از مرگ به حیات خود ادامه می‌دهد.‏ (‏جامعه ۹:‏۵،‏ ۶،‏ ۱۰‏)‏ مسیحیان حقیقی از رسومی که به این گونه تعالیم نادرست مربوط می‌شود،‏ اجتناب می‌کنند.‏ * ما باید مصمم باشیم که تحت تأثیر فشار دیگران،‏ از معیارهای پرستش پاک انحراف نورزیم.‏—‏ اعمال ۵:‏۲۹‏.‏

۱۱.‏ حفظ پاکی اخلاقی چه جنبه‌ای را شامل می‌شود،‏ و چرا حیاتی است که در این خصوص پاک بمانیم؟‏

۱۱ پاکی اخلاقی.‏ یکی از جنبه‌های حفظ پاکی اخلاقی دوری کردن از هر گونه اعمال نامشروع جنسی است.‏ ‏(‏اِفِسُسیان ۵:‏۵ خوانده شود.‏)‏ پاکی اخلاقی برای ما اهمیت حیاتی دارد.‏ چنان که در فصل بعد خواهیم دید،‏ برای ماندن در پناه محبت خدا باید ‹‏از بی‌عفتی بگریزیم‏.‏› بی‌عفتان و زانیانی که از اعمال ناشایست خود توبه نکنند،‏ «وارث پادشاهی خدا نخواهند شد.‏» (‏۱قُرِنتیان ۶:‏۹،‏ ۱۰،‏ ۱۸‏)‏ چنین افرادی در چشم خدا ‹مفسد› محسوب می‌شوند و اگر همچنان به اعمال خود ادامه دهند،‏ نصیب آنان «مرگ دوّم» خواهد بود.‏—‏ مکاشفه ۲۱:‏۸‏.‏

۱۲،‏ ۱۳.‏ چه رابطه‌ای میان افکار و اعمال ما وجود دارد؟‏ چگونه می‌توانیم از لحاظ ذهنی پاک بمانیم؟‏

 ۱۲ پاکی ذهنی.‏ اعمال ما نتیجهٔ افکار ماست.‏ پس اگر افکار ناشایست در ذهن و دل ما ریشه کند،‏ دیر یا زود دست به عملی ناشایست نیز خواهیم زد.‏ (‏مَتّی ۵:‏۲۸؛‏ ۱۵:‏۱۸-‏۲۰‏)‏ اما اگر ذهن خود را با افکار پاک پر کنیم،‏ به اعمال پاک نیز ترغیب می‌شویم.‏ ‏(‏فیلیپیان ۴:‏۸ خوانده شود.‏)‏ حال،‏ چگونه می‌توانیم ذهن خود را پاک نگاه داریم؟‏ برای مثال،‏ بسیار اهمیت دارد که از تفریحاتی که افکار ما را مسموم می‌کند،‏ بپرهیزیم.‏ * همچنین با مطالعهٔ مرتب کلام خدا می‌توانیم ذهن خود را با افکار پاک پر سازیم.‏—‏ مزمور ۱۹:‏۸،‏ ۹‏.‏

۱۳ اگر بخواهیم در پناه محبت خدا بمانیم،‏ لازم است از لحاظ روحانی،‏ اخلاقی و ذهنی خود را پاک نگاه داریم.‏ این سه جنبه به تفصیل در فصل‌های دیگر این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.‏ اکنون می‌خواهیم به چهارمین جنبه،‏ یعنی پاکیزگی جسمانی بپردازیم.‏

چگونه از لحاظ جسمانی پاک بمانیم؟‏

۱۴.‏ چرا رعایت نظافت و پاکیزگی صرفاً موضوعی انتخابی و شخصی نیست؟‏

۱۴ پاکیزگی شامل تمیز نگاه داشتن بدن و نظافت محیط اطرافمان می‌شود.‏ برخی تصوّر می‌کنند که رعایت نظافت و پاکیزگی موضوعی کاملاً انتخابی و شخصی است و کسی حق دخالت در آن را ندارد.‏ اما پرستندگان یَهُوَه به هیچ وجه چنین طرز فکری ندارند.‏ پیش از این ذکر شد که یَهُوَه به پاکیزگی ما اهمیت می‌دهد؛‏ زیرا او صلاح ما را می‌خواهد.‏ به علاوه رعایت یا عدم رعایت پاکیزگی می‌تواند بازتابی خوب یا بد برای نام او داشته باشد.‏ به نمونه‌ای که در آغاز این فصل اشاره شد،‏ توجه کنید.‏ مسلّماً بچه‌ای که همیشه کثیف و ژولیده است،‏ وجهه و نام والدینش را خدشه‌دار می‌کند.‏ ما نمی‌خواهیم که دیگران به دلیل ظاهر یا شیوهٔ زندگی‌مان از یَهُوَه،‏ پدر آسمانی‌مان به بدی یاد کنند و یا به موعظه‌مان توجه نکنند.‏ در کلام خدا آمده است:‏ «ما در هیچ چیز سبب لغزش کسی نمی‌شویم،‏ تا خدمتمان ملامت کرده نشود،‏ بلکه در هر چیز شایستگی  خود را نشان می‌دهیم،‏ آن گونه که از خادمان خدا انتظار می‌رود.‏» (‏۲قُرِنتیان ۶:‏۳،‏ ۴‏)‏ پس چگونه می‌توانیم پاکیزگی خود را حفظ کنیم؟‏

۱۵،‏ ۱۶.‏ الف)‏ به چند نمونه از عادات بهداشتی اشاره کنید.‏ ب)‏ لباس یک مسیحی باید چگونه باشد؟‏

۱۵ بهداشت شخصی و ظاهر ما.‏ هر چند در کشورهای مختلف شرایط زندگی و فرهنگی متفاوت است،‏ عموماً در همه جا آب کافی و صابون برای استحمام مرتب و پاکیزه نگاه داشتن خود و فرزندانمان یافت می‌شود.‏ از جمله عادات بهداشتی می‌توان به شستن دست‌ها با آب و صابون پیش از صرف غذا یا دست زدن به مواد غذایی و همچنین بعد از رفتن به توالت یا پس از عوض کردن و تمیز کردن بچه اشاره کرد.‏ شستن دست‌ها با آب و صابون از شیوع بیماری‌ها جلوگیری می‌کند و مانع به خطر افتادن جان دیگران می‌شود.‏ به علاوه،‏ مانع شیوع ویروس‌ها و باکتری‌ها شده،‏ از گسترش بیماری‌هایی که  به اسهال می‌انجامد،‏ جلوگیری می‌کند.‏ در مناطقی که به سیستم فاضلاب مجهز نیست،‏ می‌توان مانند اسرائیلیان باستان فضولات را دفن کرد.‏—‏ تثنیه ۲۳:‏۱۲،‏ ۱۳‏.‏

۱۶ شست‌وشوی لباس و پاکیزه و مرتب بودن آن نیز بسیار اهمیت دارد.‏ لباس یک مسیحی نباید لزوماً گرانقیمت،‏ ولی باید مرتب،‏ تمیز و موقر باشد.‏ ‏(‏۱تیموتائوس ۲:‏۹،‏ ۱۰ خوانده شود.‏)‏ ما مسیحیان در هر کجا که هستیم،‏ می‌توانیم با پاکیزگی لباس و ظاهر خود ‹تعلیم مربوط به نجات‌دهنده‌مان خدا را زینت بخشیم.‏›—‏ تیتوس ۲:‏۱۰‏.‏

۱۷.‏ چرا باید خانه و متعلّقاتمان را پاکیزه و مرتب نگاه داریم؟‏

۱۷ خانه و متعلّقاتمان.‏ خانهٔ ما شاید تجمّلی نباشد،‏ اما باید آن را تا حد امکان پاکیزه و مرتب نگاه داریم.‏ همچنین اگر از ماشین خود به خصوص برای رفتن به جلسات و خدمت موعظه استفاده می‌کنیم،‏ باید داخل و خارج آن را تا حد امکان تمیز نگاه داریم.‏ نباید فراموش کنیم که تمیزی خانه و متعلّقاتمان در مورد خدایی که پرستش می‌کنیم،‏ شهادت می‌دهند.‏ ما مسیحیان به همگان شهادت می‌دهیم که یَهُوَه خدایی پاک و مقدّس است و ‹کسانی که زمین را به نابودی کشانده‌اند نابود می‌گرداند› و اعلام می‌کنیم که پادشاهی او به زودی زمین را به بهشت مبدّل خواهد کرد.‏ (‏مکاشفه ۱۱:‏۱۸؛‏ لوقا ۲۳:‏۴۳‏)‏ پس،‏ آیا بجا نیست که خانهٔ ما و هر آنچه به ما تعلّق دارد نیز گواهی بر این باشد که ما از هم‌اکنون خود را برای دنیای جدید آماده می‌کنیم؟‏

پاکیزگی شامل تمیز نگاه داشتن بدن و نظافت محیط اطرافمان می‌شود

۱۸.‏ چگونه می‌توانیم حرمت سالن جماعت خود را حفظ کنیم؟‏

۱۸ مکان پرستشمان.‏ عشق و محبت به یَهُوَه ما را برمی‌انگیزد تا حرمت سالن جماعت خود را که در واقع کانون پرستش حقیقی در منطقهٔ ماست،‏ حفظ کنیم.‏ ما می‌خواهیم فضای سالن جماعت برای کسی که برای اوّلین بار به آن می‌آید،‏ خوشایند و گیرا باشد.‏ واضح است که برای این منظور سالن به تمیز کردن و نگهداری مرتب نیاز دارد.‏ هر یک از ما برای حفظ حرمت این مکان پرستش می‌تواند در حد توان خود در تمیز و مرتب نگاه داشتن آن تلاش کند.‏ به علاوه،‏ ما این امر که مقداری از وقتمان را برای نظافت و همچنین «اصلاح و تعمیر»  مکان پرستشمان اختصاص دهیم،‏ موهبتی بزرگ می‌شماریم.‏ (‏۲تواریخ ۳۴:‏۱۰‏)‏ همین اصول برای سالن‌های مجمع و دیگر اماکنی که برای کنگره‌ها و مجمع‌ها استفاده می‌شود،‏ صدق می‌کند.‏

خود را از عادات و اعمال ناپاک پاک نگاه داریم

۱۹.‏ برای این که خود را از لحاظ جسمانی پاک نگاه داریم،‏ باید از چه اعمالی اجتناب کنیم،‏ و کتاب مقدّس چه کمکی در اختیار ما قرار داده است؟‏

۱۹ برای این که خود را از لحاظ جسمانی پاک نگاه داریم،‏ باید از اعمالی همچون استعمال دخانیات،‏ مصرف بیش از حد مشروبات الکلی،‏ مصرف غیر پزشکی مواد مخدّر و روان‌گردان اجتناب کنیم.‏ مسلّماً در کتاب مقدّس به تک‌تک عادات زشت و ناپاکی که امروزه رواج دارد،‏ اشاره نشده است؛‏ اما این کتاب اصولی در اختیار ما قرار می‌دهد که احساس یَهُوَه را به این گونه اعمال آشکار می‌سازد.‏ کتاب مقدّس نشان می‌دهد که چه اعمالی یَهُوَه را خشنود و چه اعمالی او را ناخشنود می‌سازد.‏ کسی که یَهُوَه را دوست می‌دارد قطعاً در پی خشنود ساختن اوست.‏ در این خصوص می‌خواهیم به پنج اصل در کلام خدا اشاره کنیم.‏

۲۰،‏ ۲۱.‏ یَهُوَه می‌خواهد از چه اعمال و عاداتی اجتناب کنیم،‏ و چه انگیزه‌ای ما را بر آن می‌دارد که از چنین اعمالی دوری کنیم؟‏

۲۰ ‏«پس ای عزیزان،‏ حال که این وعده‌ها از آنِ ما است،‏ بیایید خود را از هر ناپاکی جسم و روح بزداییم و با ترس از خدا،‏ تقدّس را به کمال رسانیم.‏» ‏(‏۲قُرِنتیان ۷:‏۱‏)‏ یَهُوَه نمی‌خواهد که ما به اعمالی دست زنیم که جسممان را آلوده می‌سازد.‏ همچنین ما را از اعمالی که به روح و روانمان آسیب می‌رساند نیز بر حذر می‌دارد؛‏ یعنی اعمالی که تمایلات نادرست در ما ایجاد می‌کند.‏ پس باید از اعمال اعتیادآوری که ثابت شده است به جسم و ذهن ما آسیب می‌رساند،‏ اجتناب کنیم.‏

۲۱ کتاب مقدّس انگیزه‌ای قوی در ما ایجاد می‌کند که «خود را از هر ناپاکی جسم و روح بزداییم.‏» چگونه؟‏ توجه کنید که دوّم قُرِنتیان ۷:‏۱ با چه عبارتی آغاز می‌شود.‏ می‌گوید:‏ «حال که این وعده‌ها از آنِ ما است.‏» اینجا از چه وعده‌هایی صحبت می‌کند؟‏ در آیات پیش از آن،‏ یَهُوَه به ما چنین وعده می‌دهد:‏ «من شما را  خواهم پذیرفت،‏» همچنین «من شما را پدر خواهم بود.‏» (‏۲قُرِنتیان ۶:‏۱۷،‏ ۱۸‏)‏ لحظه‌ای به عمق این وعده‌ها فکر کنید.‏ یَهُوَه وعده داده است که شما را زیر سایهٔ حمایت خود می‌پذیرد و شما را همچون پدری که به پسر یا دخترش مهر می‌ورزد،‏ دوست می‌دارد.‏ اما یَهُوَه تنها زمانی به این وعده‌های خود عمل می‌کند که از هر گونه ناپاکی «جسم و روح» اجتناب کنیم.‏ پس به راستی چقدر ناعاقلانه خواهد بود که به اعمال و عادات ناپسند و نفرت‌انگیزی دست بزنیم که ما را از چنین رابطهٔ پرارزش و نزدیکی با پدر آسمانی‌مان محروم کند!‏

۲۲-‏۲۵.‏ چه اصولی در کتاب مقدّس به ما کمک می‌کند تا از عادات و اعمال ناپاک اجتناب کنیم؟‏

۲۲ ‏«[یَهُوَه] خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی فکر خود محبت نما.‏» ‏(‏مَتّی ۲۲:‏۳۷‏)‏ عیسی محبت به یَهُوَه را بزرگ‌ترین حکم خواند.‏ (‏مَتّی ۲۲:‏۳۸‏)‏ بی‌تردید یَهُوَه مستحق چنین محبتی است.‏ اگر یَهُوَه را با تمام دل و جان و تمام فکر خود دوست بداریم،‏ بدون شک از اعمالی که زندگی و سلامتمان را به خطر می‌اندازد یا قدرت فکری‌مان را تقلیل می‌دهد،‏ اجتناب می‌کنیم.‏

۲۳ ‏«[یَهُوَه] بخشندهٔ حیات و نَفَس و هر چیز دیگر به جمیع آدمیان است.‏» ‏(‏اعمال ۱۷:‏۲۴،‏ ۲۵‏)‏ حیات هدیه‌ای از طرف خداست.‏ ما خدایمان را بسیار دوست می‌داریم؛‏ پس برای هدیهٔ او نیز بسیار ارزش قائلیم.‏ از آنجا که عادات و اعمالی که سلامت ما را به خطر می‌اندازد بی‌احترامی به این هدیهٔ الٰهی است،‏ از آن‌ها دوری می‌کنیم.‏—‏ مزمور ۳۶:‏۹‏.‏

۲۴ ‏«همسایه‌ات را همچون خویشتن محبت نما.‏» ‏(‏مَتّی ۲۲:‏۳۹‏)‏ عادات و اعمال ناپاکی همچون استعمال دخانیات،‏ نه فقط به خود شخص،‏ بلکه به اطرافیانش نیز آسیب می‌رساند؛‏ برای مثال،‏ دود سیگار برای اطرافیان شخص نیز بسیار مضر است.‏ کسی که بدین شکل سلامت اطرافیانش را به خطر بیندازد،‏ از حکم الٰهی ‹محبت به همسایه› تخطّی کرده است.‏ به راستی چگونه چنین شخصی می‌تواند ادعا کند که خدا را دوست می‌دارد؟‏—‏ ۱یوحنا ۴:‏۲۰،‏ ۲۱‏.‏

۲۵ ‏‹تسلیم حکمرانان و صاحب‌منصبان باشید و فرمانبرداری کنید.‏› ‏(‏تیتوس ۳:‏۱‏)‏ در بسیاری کشورها استعمال و حتی داشتن بعضی مواد مخدّر غیرقانونی  است.‏ ما مسیحیان حقیقی نباید چنین موادی را در اختیار داشته یا آن را مصرف کنیم.‏—‏ رومیان ۱۳:‏۱‏.‏

۲۶.‏ الف)‏ چگونه می‌توانیم در پناه محبت خدا بمانیم؟‏ ب)‏ چرا پاک ماندن در چشم خدا،‏ بهترین طریق زندگی است؟‏

۲۶ برای این که در پناه محبت خدا بمانیم،‏ باید از هر نظر پاک باشیم.‏ ترک عادات ناپسند و پرهیز کامل از چنین اعمالی اغلب بسیار دشوار است،‏ اما غیرممکن نیست.‏ * در واقع،‏ در پیش گرفتن زندگی‌ای پاک بهترین طریق زندگی است.‏ یَهُوَه می‌خواهد که ما در زندگی سعادتمند باشیم.‏ ‏(‏اِشَعْیا ۴۸:‏۱۷ خوانده شود.‏)‏ از همه مهم‌تر،‏ بسیار خشنودیم که با در پیش گرفتن چنین شیوهٔ زندگی‌ای تصویر خوبی از پدر بزرگوارمان ارائه می‌دهیم و می‌توانیم در پناه محبت او بمانیم.‏

^ بند 2 واژهٔ عبری‌ای که در این آیه «طاهر» ترجمه شده است،‏ گاه به مفهوم پاکی جسمی است،‏ اما در بسیاری موارد به پاکی اخلاقی و روحانی اشاره دارد.‏

^ بند 10 برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص برخی اعیاد و رسومی که مسیحیان حقیقی از آن‌ها اجتناب می‌کنند‏،‏ به فصل ۱۳ مراجعه نمایید.‏

^ بند 12 در فصل ۶ چگونگی انتخاب تفریحات سالم مورد بررسی قرار گرفته است.‏

^ بند 67 نام مستعار به کار رفته است.‏