مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 فصل ۴۷

زنده شدن دختر یایروس

زنده شدن دختر یایروس

یایروس دیده بود که عیسی زنی را که مبتلا به خون‌ریزی شدید بود،‏ شفا داد.‏ حال امید داشت عیسی دختر او را نیز شفا دهد،‏ اما پیش خود چنین فکر می‌کرد:‏ «دخترم تا به حال باید مرده باشد.‏» (‏مَتّی ۹:‏۱۸‏)‏ پس آیا عیسی هنوز می‌توانست آن دختر را نجات دهد؟‏

در حالی که عیسی هنوز مشغول گفتگو با آن زن بود،‏ چند مرد از خانهٔ یایروس آمدند و به یایروس گفتند:‏ «دخترت مرد!‏» سپس افزودند:‏ «دیگر لزومی ندارد به استاد زحمت دهی.‏»—‏مَرقُس ۵:‏۳۵‏.‏

چه خبر دردناکی!‏ یایروس که در میان مردم مردی محترم بود،‏ حال کاملاً درمانده و ناامید شده بود؛‏ تنها دخترش مرده بود.‏ عیسی که این خبر را شنید،‏ رو به یایروس کرده،‏ با دلگرمی به او گفت:‏ «ترسان مباش!‏ فقط ایمان داشته باش.‏»—‏مَرقُس ۵:‏۳۶‏.‏

عیسی سپس یایروس را تا خانه‌اش همراهی کرد.‏ وقتی به آنجا رسیدند،‏ صدای غوغای جمعیت به گوش می‌رسید.‏ آنان با صدای بلند،‏ شیون و زاری می‌کردند و بر سینه می‌زدند.‏ عیسی به خانه داخل شد و با سخنی تعجب‌آور خطاب به آنان چنین گفت:‏ «دختر نمرده،‏ بلکه خوابیده است.‏» (‏مَرقُس ۵:‏۳۹‏)‏ حاضران با شنیدن این سخن به او خندیدند.‏ آنان می‌دانستند که دختر نخوابیده،‏ بلکه مرده است.‏ اما عیسی می‌خواست نشان دهد که مرگ همچون خوابی عمیق است و او می‌تواند با نیروی الٰهی،‏ مردگان را به اصطلاح بیدار کند،‏ یعنی به زندگی بازگرداند.‏

حال،‏ عیسی همه را بجز پِطرُس،‏ یعقوب،‏ یوحنا و پدر و مادر آن دختر بیرون کرد.‏ او این پنج نفر را به جایی که دختر خوابیده بود،‏ برد و دست آن دختر را گرفته،‏ به او گفت:‏ ‏«‹تَلیتا قومی› که به این معنی است:‏ ‹دخترک،‏ به تو می‌گویم،‏ برخیز!‏›» (‏مَرقُس ۵:‏۴۱‏)‏ همان دم او برخاست و شروع به راه رفتن کرد.‏ یقیناً یایروس و همسرش با دیدن این واقعه،‏ غرق شادی و شعف شدند!‏ عیسی برای این که ثابت کند که آن دختر واقعاً زنده است،‏ دستور داد که چیزی برای خوردن به دختر بدهند.‏

عیسی در موقعیت‌هایی مشابه فرمان داده بود که مردم خبر شفا یافتن خود را در میان عموم اعلام نکنند.‏ حال این نکته را به پدر و مادر آن دختر نیز یادآور شد.‏ اما آنان از فرط شادی این خبر را «در تمام آن ناحیه» پخش کردند.‏ (‏مَتّی ۹:‏۲۶‏)‏ اگر یکی از عزیزان ازدست‌رفتهٔ شما نیز به زندگی باز می‌گشت،‏ آیا در مورد آن با هیجان و شادی با دیگران صحبت نمی‌کردید؟‏ بنا بر روایت انجیل‌ها،‏ دختر یایروس دومین شخصی بود که عیسی رستاخیز داد.‏