به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

عیسی—‏راه و حقیقت و حیات

 فصل ۹۲

قدردانی یک جذامی

قدردانی یک جذامی

لوقا ۱۷:‏۱۱-‏۱۹

  • شفای ده جذامی

اعضای سَنهِدرین توطئه کرده بودند که عیسی را به قتل برسانند.‏ اما با سفر عیسی به شهر اِفرایم که در شمال شرقی اورشلیم بود،‏ توطئهٔ آنان عقیم ماند.‏ او مدتی را به دور از چشم دشمنان با شاگردانش در آنجا گذراند.‏ (‏یوحنا ۱۱:‏۵۴‏)‏ اما پِسَح سال ۳۳ میلادی نزدیک می‌شد و فرصت چندانی برای عیسی باقی نمانده بود.‏ پس دوباره راهی سفر شد.‏ او به سمت شمال حرکت کرد،‏ از سامره گذشت و راهی جلیل شد.‏ این آخرین سفر عیسی پیش از مرگش به آن ناحیه بود.‏

عیسی در همان اوایل سفرش در حالی که از روستایی به روستای دیگر می‌رفت،‏ با ده مرد جذامی روبرو شد.‏ برخی از انواع جذام سبب می‌شود که اعضای بدن شخص،‏ برای مثال گوش‌ها یا انگشتانِ دست و پا به‌تدریج از میان برود.‏ (‏اعداد ۱۲:‏۱۰-‏۱۲‏)‏ در شریعت آمده بود که جذامیان باید فریاد می‌زدند:‏ «نجس!‏ نجس!‏» همچنین باید زندگی خود را در انزوا به سر می‌بردند.‏—‏لاویان ۱۳:‏۴۵،‏ ۴۶‏.‏

از این رو،‏ آن ده جذامی فاصلهٔ خود را با عیسی حفظ کردند،‏ اما با صدای بلند فریاد زدند:‏ «عیسی،‏ ای استاد،‏ بر ما رحم کن!‏» وقتی چشم عیسی به آن جذامیان افتاد،‏ به آنان فرمود:‏ «بروید و خود را به کاهنان نشان دهید.‏» (‏لوقا ۱۷:‏۱۳،‏ ۱۴‏)‏ عیسی بدین سان نشان داد که برای قوانین خدا احترام قائل است؛‏ زیرا به کاهنان این اختیار داده شده بود که جذامی‌ای را که بهبود یافته است،‏ پاک اعلام کنند.‏ چنین شخصی می‌توانست بار دیگر در جامعه با سایر مردم رفت و آمد داشته باشد.‏—‏لاویان ۱۳:‏۹-‏۱۷‏.‏

آن ده جذامی اطمینان داشتند که عیسی قادر است معجزه کند.‏ به همین دلیل با این که هنوز شفا نیافته بودند،‏ برای دیدن کاهنان به راه افتادند.‏ ایمان آنان به عیسی بی‌پاداش نماند.‏ آری،‏ آنان در راه بودند که دیدند و حس کردند که بهبود یافته‌اند!‏

نه نفر از آنان به راه خود ادامه دادند.‏ اما یکی از آنان که سامری بود،‏ بازگشت تا عیسی را بیابد.‏ چرا؟‏ آن مرد از این که عیسی او را شفا داده بود،‏ عمیقاً سپاسگزار بود.‏ او که پی برده بود،‏ در واقع خدا او را شفا داده است،‏ «خدا را با صدای بلند تمجید می‌کرد.‏» (‏لوقا ۱۷:‏۱۵‏)‏ هنگامی که عیسی را یافت،‏ به پای او افتاد و از او سپاسگزاری کرد.‏

عیسی به کسانی که آنجا حضور داشتند،‏ گفت:‏ «مگر ده نفر پاک نشدند؟‏ پس آن نه نفر دیگر کجا هستند؟‏ آیا جز این مرد که از قومی دیگر است،‏ هیچ یک بازنگشت تا خدا را تمجید کند؟‏» سپس عیسی رو به مرد سامری کرد و گفت:‏ «برخیز و برو؛‏ ایمانت تو را شفا داده است.‏»—‏لوقا ۱۷:‏۱۷-‏۱۹‏.‏

عیسی با شفای آن ده جذامی،‏ نشان داد که از حمایت یَهُوَه برخوردار است.‏ قابل توجه است که یکی از آن ده جذامی نه تنها به دست عیسی شفا یافت،‏ بلکه احتمالاً در طریق حیات جاودان نیز قرار گرفت.‏ امروزه خدا چنین بیماری‌هایی را از طریق عیسی شفا نمی‌دهد.‏ اما با ایمان به عیسی،‏ ما نیز می‌توانیم در مسیر حیات جاودان قرار گیریم.‏ پس بجاست که ما نیز همچون آن مرد سامری قدردانی خود را برای این برکت بزرگ نشان دهیم.‏