مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

به کتاب مقدّس چه دیدی دارید؟‏

به کتاب مقدّس چه دیدی دارید؟‏

آیا به نظرتان کتابی .‏ .‏ .‏

  • ساختهٔ ذهن بشر است؟‏

  • پر از داستان و قصه است؟‏

  • یا از سوی خداست؟‏

 پاسخ کتاب مقدّس در این مورد چیست؟‏

‏«تمام کتاب مقدّس از الهام خداست.‏»—‏۲تیموتائوس ۳:‏۱۶‏،‏ مژده برای عصر جدید.‏

پاسخ فوق برای شما به چه معناست؟‏

می‌توانید پاسخ قانع‌کننده‌ای برای سؤالات مهم زندگی بیابید.‏—‏امثال ۲:‏۱-‏۵‏.‏

می‌توانید به راهنمایی‌هایی صحیح برای زندگی روزمره دست یابید.‏—‏مزمور ۱۱۹:‏۱۰۵‏.‏

می‌توانید امیدی روشن به آینده داشته باشید.‏—‏رومیان ۱۵:‏۴‏.‏

 آیا واقعاً می‌توانیم به گفتهٔ کتاب مقدّس اعتماد کنیم؟‏

بله و حداقل به سه دلیل:‏

  • هماهنگی‌ای بی‌نظیر.‏ کتاب مقدّس در طی ۱۶۰۰ سال به دست ۴۰ نفر نوشته شده است.‏ بسیاری از آنان حتی یکدیگر را ندیده بودند.‏ اما کل این کتاب از هماهنگی بی‌نظیری برخوردار است و در تمام آن فقط یک موضوع اصلی مطرح می‌شود.‏

  • نویسندگانی صادق.‏ تاریخ‌نگاران اغلب شکست‌های ملت خود را پنهان می‌کنند و آن را به قلم نمی‌آورند.‏ برخلاف آن،‏ نویسندگان کتاب مقدّس صریح و روشن،‏ ضعف و اشتباهات خود و ملتشان را به نگارش درآورده‌اند.‏—‏۲تواریخ ۳۶:‏۱۵،‏ ۱۶؛‏ مزمور ۵۱:‏۱-‏۴‏.‏

  • پیشگویی‌های موثق.‏ کتاب مقدّس نابودی شهر باستانی بابِل را حدوداً ۲۰۰ سال پیش از وقوع آن پیشگویی کرده بود.‏ (‏اِشَعْیا ۱۳:‏۱۷-‏۲۲‏)‏ در این پیشگویی نه تنها به شیوهٔ تسخیر و سقوط این شهر،‏ بلکه به نام فاتح آن یعنی کورش،‏ پادشاه پارس نیز اشاره شده است.‏—‏اِشَعْیا ۴۵:‏۱-‏۳‏.‏

    شمار بسیاری از پیشگویی‌های دیگر کتاب مقدّس نیز با تمام جزئیات آن به تحقق رسیده است.‏ این خود دلیلی معتبر است که این کتاب از سوی خداست.‏—‏۲پِطرُس ۱:‏۲۱‏.‏

 به این موضوع فکر کنید

کلام خدا چه تأثیری می‌تواند بر زندگی شما داشته باشد؟‏

کتاب مقدّس در آیات زیر به این پرسش پاسخ می‌دهد:‏ اِشَعْیا ۴۸:‏۱۷،‏ ۱۸ و دوم تیموتائوس ۳:‏۱۶،‏ ۱۷‏.‏