مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

آیا درد و مصیبت روزی پایان می‌یابد؟‏

آیا درد و مصیبت روزی پایان می‌یابد؟‏

نظر شما چیست؟‏

  • بله.‏

  • خیر.‏

  • ممکن است.‏

 پاسخ کتاب مقدّس در این مورد چیست؟‏

‏«خدا .‏ .‏ .‏ هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد.‏ دیگر از مرگ و غم و گریه و درد و رنج خبری نخواهد بود.‏»—‏مکاشفه ۲۱:‏۳،‏ ۴‏،‏ مژده برای عصر جدید.‏

پاسخ فوق برای شما به چه معناست؟‏

می‌توانید اطمینان داشته باشید که خدا مسبب سختی‌های بشر نیست.‏—‏یعقوب ۱:‏۱۳‏.‏

به شما تسلّی و دلگرمی می‌دهد که خدا درد و رنج‌مان را حس می‌کند.‏—‏زَکَرِیّا ۲:‏۸‏.‏

به شما امید می‌دهد که خدا تمام مصیبت‌ها را به پایان خواهد رساند.‏—‏مزمور ۳۷:‏۹-‏۱۱‏.‏

 آیا واقعاً می‌توانیم به گفتهٔ کتاب مقدّس اعتماد کنیم؟‏

بله و حداقل به دو دلیل:‏

  • خدا از درد و مصیبت و بی‌عدالتی متنفر است.‏ توجه کنید که هنگامی که پرستندگان یَهُوَه خدا در زمان باستان مورد ظلم و بی‌رحمی قرار گرفتند او چه احساسی داشت.‏ کتاب مقدّس می‌گوید که خدا از دیدن این که به آنان ستم می‌شد غمگین و پریشان شد.‏—‏داوران ۲:‏۱۸‏.‏

    خدا از کسانی که به دیگران ظلم روا می‌دارند نفرت دارد.‏ برای نمونه،‏ کتاب مقدّس می‌گوید که خدا از «دست‌هایی که خون بی‌گناه را می‌ریزد» بیزار است.‏—‏امثال ۶:‏۱۶،‏ ۱۷‏،‏ ترجمهٔ قدیم.‏

  • خدا به فکر تک‌تک ماست.‏ مسلّماً هر کس از «بلا و غم دل خود» آگاه است،‏ اما یَهُوَه نیز از درد و رنج ما آگاه است.‏—‏۲تواریخ ۶:‏۲۹،‏ ۳۰‏.‏

    یَهُوَه در آینده‌ای نزدیک از طریق پادشاهی خود،‏ به درد و رنج هر یک از ما پایان می‌دهد.‏ (‏مَتّی ۶:‏۹،‏ ۱۰‏)‏ تا آن زمان،‏ پروردگارمان با مهر و عطوفت به آنانی که قلباً او را می‌جویند تسلّی می‌بخشد.‏—‏اعمال ۱۷:‏۲۷؛‏ ۲قُرِنتیان ۱:‏۳،‏ ۴‏.‏

 به این موضوع فکر کنید

چرا خدا از درد و مصیبت بشر جلوگیری نکرده است؟‏

کتاب مقدّس در آیات زیر به این پرسش پاسخ می‌دهد:‏ رومیان ۵:‏۱۲ و دوم پِطرُس ۳:‏۹‏.‏