به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

آیا بازگشت مردگان به زندگی امکان‌پذیر است؟‏

آیا بازگشت مردگان به زندگی امکان‌پذیر است؟‏

نظر شما چیست؟‏

  • بله.‏

  • خیر.‏

  • ممکن است.‏

 پاسخ کتاب مقدّس در این مورد چیست؟‏

‏«مردگانِ تو زنده خواهند شد.‏»—‏اِشَعْیا ۲۶:‏۱۹‏،‏ ترجمهٔ قدیم.‏

پاسخ فوق برای شما به چه معناست؟‏

تسلّی یافتن هنگام از دست دادن عزیزانمان.‏—‏۲قُرِنتیان ۱:‏۳،‏ ۴‏.‏

رها شدن از ترس و وحشت از مرگ.‏—‏عبرانیان ۲:‏۱۵‏.‏

داشتن امیدی واقعی برای بازگشت عزیزان ازدست‌رفته‌مان.‏—‏یوحنا ۵:‏۲۸،‏ ۲۹‏.‏

 آیا واقعاً می‌توانیم به گفتهٔ کتاب مقدّس اعتماد کنیم؟‏

بله و حداقل به سه دلیل:‏

  • خدا منشأ حیات است.‏ کتابِ مقدّس،‏ یَهُوَه خدا را «چشمهٔ حیات» می‌خواند.‏ (‏مزمور ۳۶:‏۹؛‏ اعمال ۱۷:‏۲۴،‏ ۲۵‏)‏ او که به تمام موجوداتش حیات بخشیده است،‏ یقیناً می‌تواند بار دیگر به مردگان جان و زندگی بخشد.‏

  • خدا در گذشته مردگان را به زندگی باز گرداند.‏ کتاب مقدّس به هشت تن اشاره می‌کند که خدا به آنان دوباره بر روی زمین زندگی بخشید.‏ آنان پیر،‏ جوان،‏ مرد و زن بودند و از مرگ اکثرشان مدتی کوتاه گذشته بود،‏ اما جسد یکی از آنان به مدت چهار روز در مقبره‌ای قرار داشت!‏—‏یوحنا ۱۱:‏۳۹-‏۴۴‏.‏

  • خدا می‌خواهد که بار دیگر مردگان را به زندگی بازگرداند.‏ یَهُوَه خدا از مرگ بیزار است و آن را دشمن انسان می‌داند.‏ (‏۱قُرِنتیان ۱۵:‏۲۶‏)‏ خدا «مشتاق» است که این دشمن را مغلوب سازد و مردگان را به زندگی بازگرداند و بدین شکل مرگ را برای همیشه از میان بردارد.‏ در حقیقت،‏ خواست قلبی خداست که دوباره به مردگانی که در خاطرش زنده‌اند حیات بخشد تا بر روی زمین از زندگی لذّت برند.‏—‏ایّوب ۱۴:‏۱۴،‏ ۱۵‏.‏

 به این موضوع فکر کنید

چرا پیر و سالخورده می‌شویم و می‌میریم؟‏

کتاب مقدّس در آیات زیر به این پرسش پاسخ می‌دهد:‏ پیدایش ۳:‏۱۷-‏۱۹ و رومیان ۵:‏۱۲‏.‏