به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

راز سعادت در زندگی خانوادگی چیست؟‏

راز سعادت در زندگی خانوادگی چیست؟‏

آیا راز آن .‏ .‏ .‏

  • عشق و محبت است؟‏

  • پول و ثروت است؟‏

  • یا چیز دیگری است؟‏

 پاسخ کتاب مقدّس در این مورد چیست؟‏

‏«خوشا به حال آنان که کلام خدا را می‌شنوند و آن را به‌جای می‌آورند.‏»—‏لوقا ۱۱:‏۲۸‏،‏ ترجمهٔ هزارهٔ نو.‏

پاسخ فوق برای شما به چه معناست؟‏

محبت واقعی در خانواده.‏—‏اِفِسُسیان ۵:‏۲۸،‏ ۲۹‏.‏

احترام واقعی به یکدیگر.‏—‏اِفِسُسیان ۵:‏۳۳‏.‏

امنیت واقعی در زندگی مشترک.‏—‏مَرقُس ۱۰:‏۶-‏۹‏.‏

 آیا واقعاً می‌توانیم به گفتهٔ کتاب مقدّس اعتماد کنیم؟‏

بله و حداقل به دو دلیل:‏

  • خدا بنیان‌گذار خانواده است.‏ در کتاب مقدّس آمده است که «هر خانواده‌ای» از یَهُوَه خدا «نام می‌گیرد.‏» (‏اِفِسُسیان ۳:‏۱۴،‏ ۱۵‏)‏ به عبارت دیگر یَهُوَه بنیان و اساس خانواده را گذاشت.‏ چرا این امر پراهمیت است؟‏

    به این تشبیه فکر کنید:‏ اگر از خوراکی لذیذ لذّت برده باشید و بخواهید بدانید که چگونه می‌توانید این غذا را تهیه کنید،‏ از چه کسی راهنمایی می‌خواهید؟‏ مسلّماً از کسی که آن را آماده کرده است.‏

    همچنین اگر بخواهیم بدانیم که چگونه می‌توانیم به سعادت در زندگی خانوادگی برسیم،‏ بجاست که از یَهُوَه،‏ بنیان‌گذار خانواده راهنمایی بخواهیم.‏—‏پیدایش ۲:‏۱۸-‏۲۴‏.‏

  • خدا به فکر شماست.‏ بجاست که هر خانواده‌ای در پی پند و اندرزهای یَهُوَه باشد که در کلامش آمده است،‏ زیرا در کتاب مقدّس می‌خوانیم:‏ ‹او به فکر ماست.‏› (‏۱پِطرُس ۵:‏۶،‏ ۷‏)‏ یَهُوَه می‌خواهد که شما بهترین روش زندگی را برگزینید.‏ به‌کارگیری راهنمایی‌های او همیشه به موفقیت می‌انجامد.‏—‏ امثال ۳:‏۵،‏ ۶؛‏ اِشَعْیا ۴۸:‏۱۷،‏ ۱۸‏.‏

 به این موضوع فکر کنید

چگونه می‌توانید شوهر،‏ زن،‏ پدر یا مادری خوب باشید؟‏

کتاب مقدّس در آیات زیر به این پرسش پاسخ می‌دهد:‏ اِفِسُسیان ۵:‏۱،‏ ۲ و کولُسیان ۳:‏۱۸-‏۲۱‏.‏