به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

حقیقت را مایلید بدانید؟‏

حقیقت را مایلید بدانید؟‏

حقیقت راجع به چه؟‏ راجع به مهم‌ترین سؤالاتی که بشر تا کنون از خود پرسیده است.‏ شاید شما هم چنین سؤالاتی را از خود پرسیده باشید:‏

  • آیا خدا حقیقتاً به ما توجه دارد؟‏

  • آیا جنگ و مصیبت روزی پایان خواهد یافت؟‏

  • پس از مرگ چه بر سر انسان می‌آید؟‏

  • آیا برای مردگان امیدی هست؟‏

  • خدا به چه دعایی جواب می‌دهد؟‏

  • چگونه می‌توان در زندگی شاد و سعادتمند بود؟‏

کجا می‌توان جواب این سؤالات را یافت؟‏ کتاب‌ها یا مراجع تقلید بسیاری هستند که مدعی‌اند جواب این سؤالات را می‌دانند.‏ اما در اغلب موارد جواب یکی با جواب دیگری در تضاد است.‏ برخی از مراجع نیز جواب‌هایی ارائه می‌دهند که در زمان خود معتبر است اما بعد از مدتی از اعتبار می‌افتد.‏ آن مراجع حتی گفته یا نوشتهٔ خود را تغییر می‌دهند.‏

اما کتابی وجود دارد که جواب‌های آن کاملاً معتبر است؛‏ کتابی که در آن حقیقت نگاشته شده است.‏ عیسی مسیح در دعایی به خدا گفت:‏ «کلام تو راستی» یعنی حقیقت است.‏ (‏یوحنّا ۱۷:‏۱۷‏)‏ امروزه این کلام همان کتاب مقدّس است.‏ در صفحات بعدی با استفاده از کتاب مقدّس جواب‌هایی کوتاه ولی در عین حال روشن و صحیح به سؤالات بالا داده شده است.‏

 آیا خدا حقیقتاً به ما توجه دارد؟‏

دلیل مطرح شدن سؤال:‏ ما در دنیایی پر از بی‌عدالتی و ظلم زندگی می‌کنیم.‏ بسیاری از ادیان تعلیم می‌دهند که خدا بشر را آفریده است تا در این دنیا رنج و عذاب بکشد.‏

آنچه کتاب مقدّس تعلیم می‌دهد:‏ در ایّوب ۳۴:‏۱۰ چنین آمده است:‏ «حاشا از خدا که بدی کند.‏ و از قادر مطلق،‏ که ظلم نماید.‏» خدا به بشر بسیار محبت و برایش مقصودی در نظر دارد.‏ برای همین عیسی گفت چنین دعا کنیم:‏ ‹ای پدر ما که در آسمانی .‏ .‏ .‏ ملکوت یعنی پادشاهی تو بیاید.‏ ارادهٔ تو چنانکه در آسمان است،‏ بر زمین نیز کرده شود.‏› (‏متّیٰ ۶:‏۹،‏ ۱۰‏)‏ توجه و علاقهٔ خدا به بشر چنان عمیق است که برای تحقق دادن به مقصودش کار عظیمی کرده است.‏—‏ یوحنّا ۳:‏۱۶‏.‏

پیدایش ۱:‏۲۶-‏۲۸؛‏ یعقوب ۱:‏۱۳؛‏ ۱پِطْرُس ۵:‏۶،‏ ۷‏.‏

آیا جنگ و مصیبت روزی پایان خواهد یافت؟‏

دلیل مطرح شدن سؤال:‏ جنگ‌ها همواره جان بسیاری از انسان‌ها را می‌گیرند.‏ همهٔ ما طعم درد و رنج را چشیده‌ایم.‏

آنچه کتاب مقدّس تعلیم می‌دهد:‏ خدا گفته است زمانی خواهد آمد که صلح در تمام جهان برقرار خواهد شد.‏ تحت ملکوت یعنی پادشاهی خدا انسان‌ها «دیگر جنگ را نخواهند آموخت.‏» در عوض ‹شمشیرهای خود را برای ساختن ابزار مفید خواهند شکست.‏› (‏اِشَعْیا ۲:‏۴‏)‏ خدا به هر بی‌عدالتی و رنجی پایان خواهد داد.‏ کتاب مقدّس از طرف خدا چنین وعده داده است:‏ «خدا هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد.‏ و بعد از آن موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود زیرا که چیزهای اوّل [منجمله بی‌عدالتی و رنج امروزه] درگذشت.‏»—‏ مکاشفه ۲۱:‏۳،‏ ۴‏.‏

مزمور ۳۷:‏۱۰،‏ ۱۱؛‏ ۴۶:‏۹؛‏ میکاه ۴:‏۱-‏۴‏.‏

پس از مرگ چه بر سر انسان می‌آید؟‏

دلیل مطرح شدن سؤال:‏ بسیاری از ادیان جهان تعلیم می‌دهند که بشر دارای روحی فناناپذیر است که بعد از مرگ شخص به زندگی خود ادامه می‌دهد.‏ بعضی ادعا می‌کنند که مردگان می‌توانند به زندگان صدمه بزنند.‏ برخی نیز معتقدند که خدا روح مردگان شریر را به سوختن در آتش جهنّم محکوم کرده است.‏

آنچه کتاب مقدّس تعلیم می‌دهد:‏ هستی بشر به هنگام مرگ خاتمه می‌یابد.‏ در کتاب جامعه ۹:‏۵ آمده است که «مردگان هیچ نمی‌دانند.‏» از آنجایی که مردگان دیگر هیچ احساسی ندارند،‏ بنابراین نه می‌توانند به زندگان صدمه بزنند،‏ نه به آن‌ها کمک کنند.‏

پیدایش ۳:‏۱۹ جامعه ۹:‏۶،‏ ۱۰‏.‏

 آیا برای مردگان امیدی هست؟‏

دلیل مطرح شدن سؤال:‏ همهٔ ما می‌خواهیم که زنده بمانیم و از زندگی در کنار عزیزانمان لذّت ببریم.‏ پس طبیعی است که مشتاق دیدن عزیزان ازدست‌رفتهٔ خود باشیم.‏

آنچه کتاب مقدّس تعلیم می‌دهد:‏ بیشتر مردگان رستاخیز خواهند یافت.‏ عیسی قول داد که ‹جمیع کسانی که در قبور می‌باشند،‏ بیرون خواهند آمد.‏› (‏یوحنّا ۵:‏۲۸،‏ ۲۹‏)‏ همهٔ رستاخیزیافتگان مطابق با مقصود اصلی خدا برای بشر فرصت خواهند یافت تا در فردوس یا بهشت زمینی زندگی کنند.‏ (‏لوقا ۲۳:‏۴۳‏)‏ در آن زمان انسان‌های مطیع هم در سلامتی کامل به سر خواهند برد هم تا ابد زندگی خواهند کرد.‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «صالحان وارث زمین خواهند بود و در آن تا به ابد سکونت خواهند نمود.‏»—‏ مزمور ۳۷:‏۲۹‏.‏

ایّوب ۱۴:‏۱۴،‏ ۱۵؛‏ لوقا ۷:‏۱۱-‏۱۷‏.‏

خدا به چه دعایی جواب می‌دهد؟‏

دلیل مطرح شدن سؤال:‏ تقریباً همهٔ انسان‌ها به هر دینی که معتقد باشند دعا می‌کنند.‏ با این حال،‏ بسیاری حس می‌کنند که خدا به دعایشان جواب نمی‌دهد.‏

آنچه کتاب مقدّس تعلیم می‌دهد:‏ عیسی تعلیم داد که هنگام دعا از تکرار طوطی‌وار کلمات خودداری کنیم.‏ او گفت:‏ ‹چون عبادت کنید تکرار باطل مکنید.‏› (‏متّیٰ ۶:‏۷‏)‏ پس اگر می‌خواهیم خدا به دعاهایمان گوش دهد باید طوری دعا کنیم که مورد قبول باشد.‏ برای این کار باید خواست خدا را بیاموزیم و هماهنگ با آن دعا کنیم.‏ در اوّل یوحنّا ۵:‏۱۴ چنین آمده است:‏ «هر چه برحسب ارادهٔ [خدا] سؤال نماییم،‏ ما را می‌شنود.‏»‏

مزمور ۶۵:‏۲؛‏ یوحنّا ۱۴:‏۶،‏ ۱۴؛‏ ۱یوحنّا ۳:‏۲۲‏.‏

چگونه می‌توان در زندگی شاد و سعادتمند بود؟‏

دلیل مطرح شدن سؤال:‏ بسیاری فکر می‌کنند که پول،‏ شهرت یا زیبایی شادی و سعادت می‌آورد.‏ ولی وقتی آن‌ها را به دست می‌آورند متوجه می‌شوند که به سعادت نرسیده‌اند.‏

آنچه کتاب مقدّس تعلیم می‌دهد:‏ عیسی راه اصلی برای رسیدن به سعادت را چنین بیان کرد:‏ «خوشا به حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند.‏» (‏متّیٰ ۵:‏۳‏،‏ انجیل شریف‏)‏ بلی،‏ سعادت حقیقی را تنها با برطرف کردن عطش روحی خود می‌توان به دست آورد یعنی دانستن حقیقت راجع به خدا و مقاصدش.‏ این حقیقت را فقط می‌توان در کتاب مقدّس یافت.‏ آشنایی با این حقیقت به شما کمک می‌کند امور مهم را از امور بی‌اهمیت تشخیص دهید.‏ اگر اجازه دهید حقیقت کتاب مقدّس راهنمای تصمیمات و رفتارتان باشد زندگی‌ای هدفمند خواهید داشت.‏—‏ لوقا ۱۱:‏۲۸‏.‏

امثال ۳:‏۵،‏ ۶،‏ ۱۳-‏۱۸ و اوّل تیموتاؤس ۶:‏۹،‏ ۱۰‏.‏

 در رابطه با این سؤالات،‏ جواب‌های کوتاهی را از کتاب مقدّس بررسی کردیم.‏ آیا مایلید به جواب‌های بیشتری برسید؟‏ اگر شما نیز جزو کسانی هستید که «از فقر روحی خود آگاهند» مطمئناً در پی جواب‌های بیشتری می‌باشید.‏ شاید از خود بپرسید:‏ ‹اگر خدا به ما توجه دارد چرا اجازه داده است در تمام تاریخ بشر رنج و شرارت وجود داشته باشد؟‏ چطور می‌توانم وضعیت خانواده‌ام را بهبود بخشم‏؟‏› کتاب مقدّس جواب قانع‌کننده‌ای به تمام سؤالات شما می‌دهد.‏

بسیاری از انسان‌ها از خواندن کتاب مقدّس امتناع می‌کنند چرا که با آن آشنا نیستند.‏ آیا مایلید جواب سؤالات خود را از کتاب مقدّس به دست آورید؟‏ شاهدان یَهُوَه به دو روش به شما در پیدا کردن جواب کمک می‌کنند.‏

اوّل،‏ با عرضهٔ کتاب آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس‏.‏ این کتاب طوری تنظیم شده است تا هنگام بررسی کتاب مقدّس بتوانید به راحتی جواب سؤالات مهم خود را بیابید.‏ دوّم،‏ با تدریس کتاب مقدّس در منزلتان‏.‏ یکی از شاهدان مجرّب یَهُوَه که در همسایگی شما زندگی می‌کند می‌تواند کتاب مقدّس را به طور رایگان هفته‌ای یک بار در محل دلخواه‌تان به شما تعلیم دهد.‏ میلیون‌ها نفر در سراسر جهان از این تعلیم فایده برده‌اند.‏ بسیاری از آن‌ها اذعان کرده‌اند که ‹حقیقت را یافته‌اند.‏›‏

گنجی بزرگ‌تر از حقیقت کتاب مقدّس وجود ندارد.‏ حقیقت کتاب مقدّس ما را از خرافات،‏ سردرگمی و وحشت آزاد می‌سازد.‏ همچنین،‏ به ما امید و شادی و به زندگی‌مان هدف می‌بخشد.‏ عیسی گفت:‏ ‹حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.‏›—‏ یوحنّا ۸:‏۳۲