مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 درس ۳

ضروری است که موضوعاتی را در مورد خدا بیاموزیم

ضروری است که موضوعاتی را در مورد خدا بیاموزیم

به منظور برقراری رابطهٔ دوستی با خدا،‏ ضروری است که موضوعاتی را در رابطه با او بیاموزیم.‏ آیا دوستانتان نام شما را می‌دانند و آن را استفاده می‌کنند؟‏ البته.‏ خدا هم می‌خواهد که شما نام او را بدانید و مورد استفاده قرار دهید.‏ نام خدا یَهُوَه است.‏ (‏ مزمور ۸۳:‏۱۸؛‏ متّیٰ ۶:‏۹‏)‏ شما همچنین باید بیاموزید که خدا چه چیزهایی را دوست دارد و از چه چیزهایی بیزار است.‏ در ضمن،‏ لازم است که بدانید دوستان و دشمنان او چه کسانی هستند.‏ شناختن یک شخص زمان می‌برد.‏ کتاب مقدس به ما می‌گوید،‏ عاقلانه است که برای آموزش در مورد یَهُوَه و آشنایی بیشتر با او وقت صرف کنیم.‏ —‏ اَفَسُسیان ۵:‏⁠۱۵،‏ ۱۶‏.‏

دوستان خدا اعمالی را انجام می‌دهند که خدا را خشنود می‌سازد.‏ اگر با دوستانتان بدرفتاری کنید و اعمالی را انجام دهید که مورد تنفر آنان است،‏ آیا به دوستی با شما ادامه خواهند داد؟‏ البته که نه!‏ به همین نحو،‏ به منظور حفظ رابطهٔ دوستی خود با خدا باید اعمالی را انجام دهید که او را خشنود می‌سازد.‏ —‏ یوحنّا ۴:‏⁠۲۴‏.‏

همهٔ مذاهب ما را به برقراری رابطهٔ دوستی با خدا هدایت نمی‌کنند.‏ عیسی مسیح که صمیمی‌ترین دوست خدا است در مورد دو طریق یا راه سخن گفت؛‏ یکی طریقی فراخ و پهناور که انسانهای بسیاری آن را می‌پیمایند لیکن به هلاکت می‌انجامد،‏ و دیگری طریقی باریک که شمار معدودی آن را پیش گرفته‌اند.‏ این طریق ما را به زندگی جاودانی هدایت می‌کند.‏ مَثَل بالا نشاندهندهٔ آن است که چنانچه می‌خواهیم با خدا رابطهٔ دوستی برقرار کنیم،‏ باید ابتدا طریق صحیح پرستش او را بیاموزیم.‏—‏متّیٰ ۷:‏⁠۱۳،‏ ۱۴‏.‏