مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 درس ۱۳

جادوگری اشتباه است

جادوگری اشتباه است

شیطان می‌خواهد که شما به جادوگری متوسل شوید.‏ بسیاری از انسانها برای اجدادشان و یا برای ارواح قربانی می‌گذرانند تا به این صورت،‏ خود را از هر گونه آسیب محفوظ بدارند و دلیل این کارشان ترس از ارواح می‌باشد.‏ آنان حلقه‌های طلسم‌شده به دست می‌کنند و یا گردنبندهای طلسم‌شده به گردن خود می‌اندازند.‏ بسیاری هم «داروهایی» را که تصور می‌شود نیروی جادویی دارند می‌نوشند و یا به بدن خود می‌مالند.‏ بعضی اشخاص در خانه‌هایشان و یا در املاکشان اشیائی را پنهان می‌کنند زیرا معتقدند که آن اشیاء می‌توانند از ایشان محافظت کنند.‏ بعضی دیگر از «داروهای» جادویی استفاده می‌کنند زیرا عقیده دارند که با این عمل در شغل،‏ امتحانات مدرسه و یا هنگام نامزدی به موفقیت دست می‌یابند.‏

لذا تنها راه محفوظ ماندن در مقابل حملات شیطان،‏ برقرار کردن رابطهٔ دوستی با یَهُوَه است.‏ یَهُوَه خدا و فرشتگان او بسیار نیرومندتر از شیطان و دیوهایش می‌باشند.‏ (‏ یعقوب ۲:‏۱۹؛‏ مکاشفه ۱۲:‏۹‏)‏ یَهُوَه تمایل فراوان دارد که نیروی خود را جهت حمایت از دوستان خویش به کار گیرد؛‏ یعنی کسانی که کاملاً به او وفادار هستند.‏​—‏۲تواریخ ۱۶:‏۹‏.‏

کلام خدا می‌گوید:‏ «فالگیری و جادوگری نکنید.‏» یَهُوَه جادوگری را محکوم می‌کند زیرا شخص با انجام دادن آن مستقیماً تحت نفوذ شیطان ابلیس قرار می‌گیرد.‏​—‏لاویان ۱۹:‏۲۶‏،‏ ترجمهٔ تفسیری.‏